Archiv

Úvodní stránka
V pondělí 8.května 2006 u příležitosti Státního svátku Dne vítězství, budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
Město Slatiňany získalo darem dvě náhrobní plastiky zařazené do ústředního seznamu kulturních památek České republiky. Tyto plastiky pocházející z poloviny 19. století v hodnotě čtvrt miliónu korun darovali našemu městu manželé Padertovi z Prahy. Pan Gustav Paderta je potomkem pana Josefa Holuba, dlouholetého starosty Slatiňan. V současné době jednáme se státním zámkem Slatiňany o vystavení těchto památek v jeho areálu. Manželům Padertovým za tento dar srdečně děkujeme. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
Město Slatiňany hledá na víkendy v období letních prázdnin brigádníka ( brigádnici) do Infocentra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech, tzn. jenom soboty a neděle počínající sobotou 1.7. a končící nedělí 27.8.2006, a to od 9-12 a od 13 - 16 hodin, tzn. 6 hodin denně. Pracovní náplní bude podávání informací příchozím turistům, jak o Slatiňanech a akcích v nich konaných, tak i o okolí. Dále prodej upomínkových předmětů a pohlednic, které Infocentrum nabízí, včetně map, cyklomap a různých brožurek. Práce je vhodná pro studenty, kteří jsou ze Slatiňan a mají přehled o dění ve městě, jeho okolí a znají zdejší prostředí. Prosíme, aby se o pracovní místo ucházeli jen ti zájemci, kteří by mohli tuto brigádu vykonávat po celé zmíněné období.
Zájemci nechť se přihlásí do 31.5.2006 písemně na adrese :
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2006
Město Slatiňany srdečně zve všechny občany na výstavu fotografií pod názvem
"Slatiňany očima našich předků aneb nalezeno ve starých skříních a šuplících"
Obrázky, které nám zapůjčili občané města nebo byly nalezeny v archivu Městského úřadu si sami můžete porovnat se skutečností a dozvědět se tak, jak Vámi známá místa vypadala před mnoha lety. Nebudou chybět ani záběry ze současných Slatiňan, které nafotografoval pan ing. Martin Skála v létě roku 2005.
Slavnostní zahájení výstavy se uskutečnilo 24.4.2006 v 16,30 hodin.
Výstava bude přístupná od 24.4. - 27.4. a od 2.5. - 5.5. 2006, ve všední dny od 12 - 18 hodin, 28.4. bude otevřeno od 12 - 15 hodin, v sobotu 29.4. od 9 - 12 hodin, to vše ve Společenském domě.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.květen 2006
Město Slatiňany ve spolupráci se Základní uměleckou školu ve Slatiňanech připravilo u příležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 10. května 2006 od 15.00 hodin. Účinkovat budou žáci Základní umělecké školy Slatiňany. Město Slatiňany přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti a pohody.

TJ Sokol Slatiňany zve všechny občany na přátelskou přehlídku divadelních souborů u příležitosti Dne matek v sobotu 13. května 2006 v 18.00 hodin ve slatiňanské sokolovně.
V programu vystoupí host divadelní soubor z Klášterce nad Orlicí. Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
Město Slatiňany pořádá pro důchodce dne 25. května 2006 výlet na zámek do Nového Města nad Metují, vstupné 39,- Kč. Dopravu účastníkům výletu hradí město Slatiňany. Při zpáteční cestě se mohou výletnici občerstvit v restauraci Monaco. Odjezd autobusu je v 7.00 hodin od MěÚ Slatiňany.
Přihlášky přijímá paní Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
I nadále trvá dlouhodobá anketa - " Doporučte nám knihu".
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala.
Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci dubnu jsme vyhodnotili výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihu "Šifra mistra Leonarda" - od Dana Browna a dva díly historického románu "Orel a havran" od Pauliny Gedegeové.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
V předchozích číslech Ozvěn Slatiňan jsme Vám přiblížili část díla Úryvky Chrudimsko a Nasavrcko a v tomto vydání bychom chtěli pokračovat.
A jak jsme již v předešlých vydáních uvedli, bude i zde zachován původní text, který byl použit při psaní výše uvedeného díla.
Příspěvky se budou týkat pouze města Slatiňan a jeho blízkého okolí.
Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
Ve středu 19. dubna v podvečer se uskutečnila v Městské knihovně Slatiňany beseda pod názvem " Paměti pana učitele Vladimíra Břízy". U příležitosti 100. výročí narození tohoto pedagoga, který působil v našem regionu, vzpomínala jeho dcera, paní RNDr. Jana Procházková a zpěvem asi 20 návštěvníků tohoto milého večera potěšila jeho pravnučka Zuzana Procházková, žákyně ZUŠ. Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
Podle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, jsou občané povinni provést výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání občanského průkazu je třeba předložit nejpozději do 30 .listopadu 2006 (Městský úřad Slatiňany, matrika)
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
V pátek 19.5. se od 18.00 hodin v sokolovně koná premiéra vystoupení dětského folklórního souboru ZUŠ "Formánci", na který Vás srdečně zveme!

24.5.2006 se v hudebním sále školy od 17.00 hodin koná Závěrečný žákovský koncert.

Ve čtvrtek 1.6.2006 pořádá ZUŠ Slatiňany ve svém zahradním areálu od 14.00 hodin třetí ročník přehlídky dětských divadelních souborů "Abrakův den". Kromě zhlédnutí pohádek si děti mohou i zasoutěžit o drobné ceny.

Vstupné pro děti zdarma, dospělí dobrovolné.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 4.března 2006 paní místostarostkou Ing.Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci.:
Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.květen 2006
Noha nohu mine,
do Slatiňan vod Chrudimě…
aneb pojďme spolu za zábavou!!
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
se bude konat ve čtvrtek 25. května 2006 v 19,00 hodin ve Společenském domě ve Slatiňanech. Tentokrát se sejdeme s básníky. Určitě se můžete těšit na básníka Ladislava Vondráka, ale další jména si necháme jako překvapení. Mezi jejich čtením nám zahraje na piano pan Daniel Štulpa ze Slatiňan. Samozřejmostí je malé pohoštění pro všechny návštěvníky Laskavého večera.
Těší nás Váš zájem o tyto kulturní pořady, vždyť na 26. i 27. večeru se nás sešlo 50!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
ZO ČSCH Slatiňana pořádá ve dnech 20.5. - 21.5.2006 na svém výstavišti za železničním přejezdem směr Orel Místní výstavu králíků.
Dále se uksuteční prodej sadby zeleniny, balkónových okrasných květin, okrasných keřů a zahradnických doplňků. Prodej keramiky. Prodej ručního zahradnického nářadí.
Otevřeno:
sobota 20.5.2006 od 7 do 17 hodin
neděle 21.5.2006 od 7 do 16 hodin
Vstupné: dospělí Kč 20,-, děti do 15 let zdarma.
Bohatá tombola, občerstvení zajištěno. Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat.
Srdečně zvou pořadatelé.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje detašované pracoviště Chrudim Poskytované služby:
Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2006
Městský úřad ve Slatiňanech Vás srdečně zve na koncert chrudimského pěveckého sboru Slavoj. Tradiční koncert se koná v neděli dne 21.května 2006 od 16.00 hodin ve farním kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2006
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.