Archiv

Úvodní stránka
Město Slatiňany ve spolupráci s městem Chrudim nabízí samolepky Bezpečný domov. Reagujeme tak na rozmáhající se podomní prodej. při kterém dochází k obelhávání starších občanů, kteří pro svou důvěřivost mohou přijít o cennosti, a dokonce i o své životní úspory. Jedná se o dvě samolepky, z nichž jedna je nalepena zvenku na brance či vstupních dveřích a upozorňuje prodejce nebo falešné kontroly, že obyvatelé takto označeného domu či bytu nic nekupují, neprodávají a budou chtít vidět služební průkaz. Druhá samolepka je nalepena zevnitř bytu na vchodových dveřích a je vlastně stručným návodem pro seniora, na co se v případě nejistoty má zeptat. Jsou na ní rovněž uvedena důležitá telefonní čísla. Samolepky jsou zdarma k dostání v Informačním centru města Slatiňany.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2006 se konají ve dnech 2. a 3.6.2006 (2.6.2006 od 14 do 22 hodin, 3.6.2006 od 8 do 14 hodin). Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2006
Přestože většina z nás již Sběrný dvůr města Slatiňany, který je umístěn u vlakového nádraží v areálu společnosti Recycling-kovové odpady a. s., využila nebo využívá, připomínáme následující:
ve sběrném dvoře mohou občané města Slatiňany a vlastníci staveb na území města Slatiňany určených nebo sloužících k rekreaci po předložení občanského průkazu odložit nebezpečné složky komunálního odpadu jako jsou např.: odpadní oleje, obaly od olejů, olejové filtry, autobaterie, monočlánky, výbojky a zářivky, obaly od nátěrových hmot, barev, lepidel a rozpouštědel, obaly od chemických přípravků-např. herbicidů a pesticidů, obaly od fotochemikálií, textilní materiál znečištěný-např. hadry od oleje, obaly od kyselin, hydroxidů, detergentů a odmašťovacích přípravků, televizory, rádia, ale i další komunální odpady jako např. ledničky, mrazáky, papír, sklo, kovy, staré oděvy a hadry, kompostovatelný odpad (listí, větve, tráva apod.) a objemný odpad z domácností (starý nábytek, koberce, matrace apod.). Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.červen 2006
V současné době probíhá stavba 3.etapy kanalizace ve Škrovádu, která zahrnuje levobřežní část obce. Stavba kanalizace Škrovád, 1. až 3. etapa, nutná pro zachování a zlepšení životního prostředí ve městě, mohla být zahájena po přidělení dotace a úvěru Státním fondem životního prostředí.
Po zprovoznění kanalizační stoky ( kolaudace stavby nebo povolení předčasného užívání stavby vodoprávním úřadem ) bude možné jednotlivé nemovitosti na nově vybudovanou kanalizaci připojovat. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
Pečovatelská služba v našem městě nabízí pomoc potřebným starším občanům při zabezpečování nezbytných životních potřeb a prací spojených s udržováním domácností. Poskytuje: dovážku a podání obědů, praní prádla, donášku nákupu, úklid, běžné úkony osobní hygieny, doprovod při krátkodobém pobytu mimo domov, jednoduché ošetřovatelské úkony. Poskytované služby jsou hrazené v souladu s platnými zákony na základě rozhodnutí, kde má klient uvedeny poskytované služby se stanovením výše úhrady. Služby jsou zabezpečovány v domácnostech nebo v domě s pečovatelskou službou. Bližší informace Vám sdělí vedoucí Domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech paní Anna Vašáková, tel. číslo 469 682 555.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
V sobotu 10.června 2006 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 8 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Dne 30. června 2006 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Věra a Zdeněk Kovalčíkovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 1.červen 2006
Město Slatiňany připravuje pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany slavnostní ukončení školní docházky v obřadní síni MěÚ Slatiňany dne 30.června 2006.
Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Od 24.4. do 5.5.2006 proběhla ve Společenském domě ve Slatiňanech výstava fotografií pod názvem " Slatiňany očima předků aneb nalezeno ve starých skříních a šuplících". Výstavu slavnostně zahájil pan starosta MVDr. Ivan Jeník za příjemného doprovodu známého slatiňáka pana Daniela Štulpy, který podmaloval jeho slova překrásnými skladbami na klavír. Myslím, že výstava měla úspěch jak u mladší, tak hlavně u starší generace občanů., vždyť ji navštívilo bezmála 600 návštěvníků. Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
I nadále trvá dlouhodobá anketa - " Doporučte nám knihu". Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci květnu jsme vyhodnotili výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy od Pauliny Gedgeové Hroší bažina a Oáza.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
12. května jsme byli na výletě v Praze. Nejdříve jsme se prošli částí Šáreckého údolí. Cestou jsme si připomínali různé zajímavosti i historii. Už prostor na začátku naší procházky byl osídlen od doby kamenné. Bylo zde prehistorické osídlení a později slovanské hradiště. Začátkem 9. století ještě před vznikem Pražského hradu bylo toto hradiště hlavním mocenským střediskem středních Čech. Za vlády Karla IV. Byly na jižních svazích budovány vinice, které za pár století postupně vymizely, údajně s příchodem železnice, která přivážela kvalitnější vína z Moravy a Maďarska. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
SPOLEČENSTVÍ VELKÉHO VLKA a TJ SOKOL SLATIŇANY
Pořádají ve dnech 12. - 26.8.2006 tábor pro děti "Sluneční zátoka 2006"
Místo : Nedvědíčka nedaleko obce Rozsochy poblíž Bystřice pod Pernštejnem
Cena : 1 500,-Kč (platba do 20.6.2006) Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
24. - 28.dubna proběhl ve slatiňanské sokolovně tradiční program naší školy s názvem "Týden tance". Děti z našeho tanečního oboru předvedly, co se nového naučily, a že je tanec stále jejich koníčkem. Téměř hodinový program zopakovaly celkem šestkrát. Osmdesátpět dětí tančilo v několika dnech pro veřejnost, pro ZŠ Slatiňany, MŠ a ZŠ Orel, Lukavici, Zaječice, Hrochův Týnec a ÚSP Slatiňany. Diváci svým potleskem a povzbuzováním vytvořili příjemnou atmosféru. Poděkování patří nejem jim, ale i dětem, maminkám a babičkám, které odvádějí veliký kus práce při přípravě kostýmů, všem těm, kteří pomáhají při organizaci této akce - osvětlovačům, zvukaři, fotografovi panu Markovi a dalším. Děkuji také Sokolu Slatiňany, který nám každoročně propůjčuje prostory své sokolovny a rovněž děkuji vedení ZŠ Slatiňany za zapůjčení dataprojektoru s příslušenstvím, pomocí něhož byl tanec umocněn i obrazem. Těšíme se na podobnou atmosféru příští rok.
Jiřina Doušová
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
V sobotu 13.května se děvčata našeho tanečního oboru pod vedením p. uč. Jiřiny Doušové zúčastnily taneční soutěže POUPATA 2006, která se uskutečnila ve sportovní hale v Heřmanově Městci. Naše mladé tanečnice se představily s choreografií "Tanec ve vesmíru" (tuto choreografii předvedly i ve Slatiňanech v Týdnu tance v sokolovně) a obhájily loňské první místo v kategorii scénický tanec - dívky nad 15 let. V letošním roce byla podstatně větší konkurence, než v roce předešlém.Na tanečním parketu se postupně vystřídalo 850 dívek a chlapců ve 105 ! choreografiích, zatímco minulý rok bylo "pouze"47 choreografií. O to více si tohoto úspěchu ceníme.Gratuluji děvčatům, děkuji jim i paní J.Doušové za výbornou reprezentaci naší školy a města.
Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.červen 2006
1.6. 2006 se na zahradě ZUŠ uskuteční od 13.00 hodin přehlídka dětských divadelních souborů "Abrakův den", spojena s oslavou Dne dětí. Kromě zhlédnutí divadelních představení si mnoho děti i zasoutěžit o drobné ceny.V průběhu odpoledne zahraje také taneční kapela ZUŠ a folková skupina Amroth. Děti mají vstup zdarma, dospělí dobrovolné.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Městská knihovna ve Slatiňanech vyhlásila začátkem dubna soutěž pro děti s názvem " To nejlepší z velikonočních tradic". Velice mile nás děti překvapily svými krásnými výrobky a různými druhy velikonočních ozdob, které nám přinesly do knihovny. V období velikonočních svátků jsme z nich vytvořily výstavku v našich prostorách a tím zpříjemnily našim čtenářům chvilky strávené u nás. Šikovné děti jsme odměnily věcnými cenami.
Na další spolupráci se těší knihovnice z MěK ve Slatiňanech.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Zveme Vás tímto na již 29. "Laskavý večer" který se bude konat ve čtvrtek 22.6.2006 v 19,00 hodin ve Společenském domě ve Slatiňanech. Tentokrát bude milým hostem redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchyna. Jeho povídání, jak již se stalo tradicí, hudbou zpříjemní skupina Bíbři.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Zápis do tanečních, které budou zahájeny v pátek 8. září 2006 se koná v sokolovně ve Slatiňanech v pondělí 12 . června 2006 od 18.00 do 18.30 hodin. Při zápisu je vybírána záloha 600,-Kč. Bližší informace na tel. 608 970 115.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.červen 2006
Děkujeme Městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí naší zlaté svatby. Manželé Marie a František Dědourkovi.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.červen 2006
Důchodci z DPS Slatiňany, členové klubu důchodců a členové svazu diabetiků děkují touto cestou městu Slatiňany za hudební pořad a květinový dárek.
Vystoupení žáků Základní umělecké školy ve Slatiňanech u příležitosti Dne matek bylo milým dárkem a zpestřením našeho všedního dne.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.červen 2006
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.