Archiv

Úvodní stránka
Připravuje se program rozvoje města. Jedná se o koncepční materiál, který se vytváří s výhledem na několik let dopředu a stanovuje priority rozvoje města a jeho místních částí v jednotlivých oblastech.
Do 15. 11. 2007 mohou občané podávat své náměty písemně na poda- telnu MěÚ nebo elektronicky na adresu: mesto@slatinany.cz
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 31.říjen 2007
Městská policie Chrudim v rámci spolupráce na základě veřejnopráv- ní smlouvy provádí mimo hlídkové a obchůzkové činnosti i pravidelná měření rychlosti vozidel na vytipovaných úsecích. Byli jsme strážníky ujištěni, že nastavená tolerance rychlosti je tak velkorysá, že řidiči nemusí mít strach z tzv. šikanování a postihů za např. 51 km/h.
Ing. Jiří Hodic – tajemník MěÚ
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 31.říjen 2007
Na zářijovém jednání se zastupitelstvo města zabývalo několika návrhy na změnu územního plánu. Dalšími návrhy, které byly podány ještě v termínu do konce září, se bude zabývat prosincové zasedání zastupitelstva města.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 31.říjen 2007
Po vydařené besedě s Michalem Pešatou o Kamerunu, na kterou při- šlo téměř 40 diváků Vás Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany srdečně zve na besedu o cestování s promítáním V zemi Inuitů – Baf- ?nův ostrov, kterou pro Vás připravil Oldřich BUBÁK. Shlédneme fotogra?e a poslechneme si vyprávění o přechodu tohoto kanadského ostrova nacházejícího se v polárních oblastech a o jeho obyvatelích. Beseda se koná v úterý 6. listopadu 2007 v 19.00 hod. Společen- ském domě v Tyršově ulici. Vstupné dobrovolné. Akce je pořádána za podpory Pardubického kraje.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 31.říjen 2007
Rozšiřování rozhledu žáků a podpora výuky cizích jazyků patří mezi důležité úkoly školy. Na počátku tohoto školního roku jsme realizovali tři zahraniční akce. Celý článek ...
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihov- ny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřej- ňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci říjnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
John Irving – Dokud tě nenajdu
Zdeněk Svěrák – Vratné lahve
Renata Maryšková
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
Bude probíhat v prostorách Společenského domu ve Slatiňanech, a to od 15. do 28. listopadu. Slavnostní zahájení se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2007 v 17 hodin také ve Společenském domě v Tyršově ulici. Otevírací doba výstavy:
všední dny 15–18 hodin
soboty 9–12 13–17 hodin
neděle ZAVŘENO
Všichni jste srdečně zváni!
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 31.říjen 2007
V sobotu 22. září 2007 na Babím létě na Konopáči u Heřmanova Městce se uskutečnilo losování soutěže, která probíhala během celých prázdnin na území sedmi Infocenter našeho regionu. Turisté, kteří navštívili daná místa, vyplnili správně odpovědi na otázky uvedené v Putovní knížce a zaslali vyplnění slosovací lístky byli zařazeni do losování. Ti, na které se usmálo štěstí, byli vylosováni a obdrželi ně- kterou ze 14 ti zajímavých cen. Výherní listina ke stažení
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
Ve dnech 6.–7. a 10.–11. září se žáci devátého ročníku Základní školy ve Slatiňanech zúčastnili Kurzu mediální výchovy. Hlavní myšlenkou tohoto kurzu bylo seznámit žáky se sdělovacími prostředky – žurnalistikou, rozhlasem a televizí. I přes ne zcela ideální technické možnosti projevili žáci kreativitu v mnohých činnostech. Například poté, co s pomocí učitelů podrobně rozebrali určité reklamy, podařilo se jim vymyslet a ztvárnit reklamy jak humorné, tak i seriózní. Velkou výzvu představovalo i vytvoření vlastního filmu pomocí digitálního fotoaparátu nebo kamery. Kurz vyvrcholil 12. září úspěšnými prezentacemi.
Ilona Půlpánová, žákyně 9. B
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
Dne 24. listopadu uspořádá organizace Den zdraví pod názvem Zdravé město. Tuto akci pořádá svaz diabetiků, Všeobecná zdravot- ní pojišťovna, město Slatiňany, Sokol Slatiňany. Nabídneme Vám změření tlaku, cukru, cholesterolu a tuků. Dále budete mít možnost zakoupit řadu výrobků, zdravou výživu, cukr pro diabetiky, vý- borné sýry, hračky, kosmetiku, keramiku a řadu dalších výrobků. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
Počet cizinců v České republice pozvolna stoupá. Jen v okrese Chrudim jich mezi námi žije více než čtrnáct set. Většinou jde o Ukrajince, Slováky a Poláky, v menší míře se na tomto počtu podílejí Vietnamci, Rusové a další státní příslušníci. Podstatná část těchto lidí pracuje na pozicích, které jsou jinak obtížně obsaditelné. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 31.říjen 2007
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.