Archiv

Úvodní stránka
Oznamujeme všem občanům, že v měsíci únoru 2007 bude vyhlášeno výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany. Podrobnosti budou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města Slatiňany – www.slatinany.cz následně po projednání v radě města dne 29. 1. 2007.
Bližší informace po termínu jednání rady města na tel. 469 660 244, 469 660 243.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2007
V případě, že žádá o vydání cestovního pasu občan ve věku 15 – 18 let, musí zároveň předložit „Souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního pasu“. Žádost o vydání cestovního pasu musí žadatel podat na Městském úřadě Chrudim. Uvedený souhlas může zákonný zástupce (rodič) zařídit na Městském úřadě Slatiňany. Zde vyplní tiskopis, na kterém mu bude ověřen podpis. S ověřeným tiskopisem pak již může všechny záležitosti, týkající se podání žádosti o vydání cestovního pasu, zařídit sám žadatel ve věku 15 – 18 let.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2007
Občané, kteří obdrželi poukázku k úhradě místního poplatku ze psa mohou platbu provést v hotovosti v pokladně MěÚ Slatiňany vždy v pondělí a ve středu v době od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 17.00 hodin. Dále je možné provést úhradu prostřednictvím České pošty nebo bankovním převodem z účtu. Z důvodu identi. kace platby je nutné uvést vždy symboly uvedené na poukázce. Zároveň upozorňujeme na povinnost oznámit všechny změny týkající se vyměření poplatku. Pokud se stane, že obdržíte poukázku k úhradě poplatku ze psa, kterého jste zapomněli odhlásit, oznamte tuto skutečnost ihned na městský úřad, abychom Vám zbytečně nevystavovali výzvy k úhradě a vyřadili psa z evidence. Výše poplatku ze psa se pro rok 2007 nezměnila.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2007

Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany žádají touto cestou slatiňáky o pomoc při přípravě výstavy fotogra. í pod názvem „Slatiňanské vandrování“ aneb Svět očima slatiňáků.

Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2007

Městská knihovna oznamujeme všem svým čtenářům, že od ledna 2007 se zvyšuje registrační poplatek, který činí na rok bez rozdílu 100,- Kč na jednoho čtenáře. Zároveň se také zpoplatňuje MVS (meziknihovní výpujční služba), a to 20,- Kč za 1 výpůjčku.

Dále bychom Vás chtěli upozornit, že na www.slatinany.cz nebo www. knihovna.slatinany.cz jsou k dispozici naše webové stránky, na kterých naleznete informace o naší knihovně, akcích v ní pořádaných či připravovaných nebo novinky z knižního fondu, které jsou pro Vás u nás připraveny.

Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.únor 2007
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.