Archiv

Úvodní stránka
Žádáme občany, pokud by jim nebyly řádně doručovány Ozvěny Slatiňan, aby nám toto oznámili na Městský úřad Slatiňany, tel. 469 681 101. Na vaše upozornění bude sjednána náprava. Měsíčník Ozvěny vychází vždy pravidelně každou poslední středu v měsíci.
Děkujeme za pochopení.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Dne 28.října 2007 vzpomeneme výročí vzniku samostatného československého státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny věnce k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem 1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Každý majitel je za svého psa zodpovědný. Ač si to leckdo neuvědomuje, platí to i v dopravě. Člověk, jehož pes zapříčiní dopravní nehodu, při které jsou její účastníci zraněni, může být souzen za ublížení na zdraví, na což znovu upozornil Nejvyšší soud ČR. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Dne 12. září 2007 se dožila významného životního jubilea 100 let paní Marie Steklá. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 30.září 2007
S blížícím se podzimem pro Vás máme další nabídku besed o cestování spojených s promítáním. Tuto již pátou sezónu zahájíme ve čtvrtek 11. října v 19 hodin přednáškou pana Michala Pešaty o Kamerunu. Kamerun se nachází v západní části rovníkové Afriky a patří k oblastem s největší biotopovou a druhovou diverzitou. Někdy také bývá nazýván - Afrikou v malém. Oplývá velkým množstvím přírodních biotopů a rozmanitou květenou a zvířenou. Dosud zde bylo zaznamenáno přes 9000 druhů rostlin (z nichž 160 je endemických), a další stovky druhů obojživelníků, savců a ptáků. Michal Pešata nám bude vyprávět svoje zážitky z 3 měsíčního pobytu v této africké zemi, kde se zabýval nejen studiem rostlin a živočichů, ale také cestováním a poznáváním místních lidí a jejich způsobu života. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
V minulých dnech byla dokončena další etapa úpravy parku před základní školou. Byly vybudovány chodníky s mlatovým povrchem, vytěžená zemina byla využita k vyrovnání terénních nerovností a na těchto plochách byl založen nový trávník. Dále byl doplněn živý plot podél Raisovy ulice, přemístěny lavičky k chodníku a zkušebně nainstalována lavička – posed pro teenagery. Celkový náklad na tuto etapu úprav představoval 483 tis. Kč + režijní náklady údržby města, z toho 34 tis. byl příspěvek Mikroregionu Chrudimsko. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Stručnou informaci o zdejším přírodně krajinářském parku se lze dočíst na informační tabuli v horní části parku za branou jež celý areál uzavírá. Zmíněná tabule je zároveň poslední zastávkou 3 km dlouhého okruhu naučné stezky kolem Kočičího hrádku. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 30.září 2007
Dne 12. října 2007 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Helena a Stanislav  Průchovi.
Dne  20. října 2007 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Alena a Josef Čermákovi.
Dne 27. října 2007 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany výročí zlaté svatby manželé Bohuslava a Josef Havlíčkovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
V sobotu 6. října 2007 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 9 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Městská knihovna a Infocentrum ve Slatiňanech ještě jednou oznamuje svým čtenářům a návštěvníkům uzavření svých prostor od pondělí 8. října do 15. října 2007 z důvodů malování.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v úterý 16. října, kdy bude knihovna opět otevřena.
Vaše knihovnice .
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci srpnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy :
Katarína Gillerová – Ráno nepláču
Vondruška Vlastimil – Strážce boleslavského mysteria
Renata Maryšková
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany hledá brigádníka, který bude během 14ti dní v listopadu zajišťovat dozor ve Společenském domě při plánované výstavě obrazů. Brigáda je vhodná pro studenty či důchodce. Termín a pracovní doba bude upřesněna později.
Písemné nabídky prosím zašlete nebo předejte na níže uvedenou adresu nejpozději do 15.10. 2007 :
Městský úřad Slatiňany,
T.G.Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Ve čtvrtek 13. září byla v prostorách Městské knihovny ve Slatiňanech vyhodnocena soutěž, která probíhala po celé letní prázdniny. Mile nás překvapil zájem dětí a počet zaslaných pohlednic z různých koutů naší republiky i světa, a to nejenom zakoupených , ale i ručně zhotovených. Celkem jsme jich obdržely 17. Každý „poutník“ byl odměněn a odnesl si domů věcnou odměnu. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Projekt „Komplexní péče o oběti domácího násilí“ je novým projektem Centra J.J.Pestalozziho, o.p.s.. Projekt je realizován od poloviny měsíce června 2007 a svými službami navazuje na již existující projekt JUPITER. Cílem projektu je poskytovat v Pardubickém kraji všestrannou pomoc obětem domácího násilí – zejména dětem, zároveň je určen pro pachatele domácího násilí. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Divadelní soubor Pohoda TJ Sokol Slatiňany v rámci cyklu pořadu hudební zastavení připravil na čtvrtek 25. října 2007 v sokolovně ve Slatiňanech pásmo s názvem Vzpomínka na Emu Destinovou. Vystoupí posluchači pardubické konzervatoře.
Začátek v 18.00 hodin, vstupné dobrovolné.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Národopisný soubor Formani reprezentoval v srpnu český folklor na mezinárodním folklorním festivalu v Červeném Kostelci. Víc než dvacet muzikantů a tanečníků ze Slatiňan a okolí se zúčastnilo festivalu „U nás na Náchodsku“, nejstaršího folklorního festivalu v České republice. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.září 2007
Za velmi pěkné uspořádání oslavy diamantové svatby srdečně děkují městskému úřadu, paní Fryšové a paní Pavlišové
manželé Zábranští

Děkujeme za projevené blahopřání a krásné dárky k naší zlaté svatbě
Manželé Víškovi
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.září 2007
Vyzýváme občany města Slatiňany, aby odstranili zeleň zasahující do pozemních komunikací (chodníků). Přesahující větve dřevin (stromů a keřů) znemožňují schůdnost vozovek i chodníků a ohrožují chodce tím, že musí vstoupit do vozovky, kde jim hrozí nebezpečí úrazu. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zeleň ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace.

Veronika Pytlíková, doprava a ŽP

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 1.září 2007
Společenský sál ve Společenském domě č. p. 287 v ul. Tyršova ve Slatiňanech včetně příslušenství (kuchyňka, šatna a sociální zařízení) je městem Slatiňany zapůjčován za těchto podmínek:

350,- Kč/hodinu v topné sezóně, tj. říjen – duben a 250,- Kč/hodinu v netopné sezóně, tj. květen – září pro komerční účely (např. prodejní akce)

300,- Kč/hodinu v topné sezóně a 200,- Kč/hodinu v netopné sezóně pro soukromé účely (např. svatby, rodinné oslavy apod.)

150,- Kč/hodinu za vzdělávací akce pro veřejnost (např. výstavy, přednášky, apod.)

100,- Kč/hodinu pro schůzkovou a jinou činnost organizací a spolků založených na území města Slatiňany

70,- Kč/1 den pro dlouhodobé výstavní akce (tzn. 3 a více dnů)

Váš požadavek na zapůjčení společenského sálu vyřídí na Městském úřadu Slatiňany, oddělení správy majetku, paní Sádovská, tel. č. 469 66 02 34.

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Návrhový přestupek
Pokud je přestupek proti občanskému soužití (§ 49 zákona o přestupcích) a přestupku proti majetku (§ 50 zákona o přestupcích) spáchán mezi blízkými osobami, projednává se jen na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (navrhovatel). Osobou blízkou se rozumí příbuzný v pokolení přímém, osvojitel, osvojenec, sourozenec, manžel, jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké jen tehdy, kdyby újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá právem pociťovala jako újmu vlastní. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
Dne 7. září 2007 oslaví v kruhu rodinném výročí diamantové svatby manželé Božena a František Wasserbauerovi.
Dne 8. září 2007 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany výročí diamantové  svatby manželé Marie a Josef Zábranští.

K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Dne 12. září 2007 se dožívá významného životního jubilea 100 let paní Marie Steklá. K tomuto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdraví , štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.září 2007
Ve dnech 24.9. – 12.10.2007 provede odborná společnost komplexní deratizaci na území města Slatiňany.
Pro zájemce z řad občanů a firem společnost nabídla prodej deratizačních nástrah. Prodej se uskuteční dne 27.9.2007 od 17 do 18 hodin na parkovišti u MěÚ Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Dne 14. září 2007 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Eva a Jaroslav Slavíkovi.
Dne  15. září 2007 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Eva a  Jaroslav Víškovi.
Dne 28. září 2007 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Irena a Zdeněk Schejbalovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Paní Jaroslava Tejnecká a její rodina děkuje městu Slatiňany za projevené přání a věcný dar k jejím 80. narozeninám.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.září 2007
Městská knihovna a Infocentrum Slatiňany s panem Zdeňkem Jiráskem zve všechny, kteří chtějí strávit příjemný večer při poslechu písniček sympatické slovenské písničkářky Lubici Christophori. Ta u nás nebude poprvé, ovšem poprvé bude hrát a zpívat sama. Vystoupila již na 36. Laskavém večeru , kdy přijela s Oldřichem Janotou a jeho hudebním seskupením Mimo auru. Ovšem již tehdy asi tři písničky zahrála sama a hned po koncertě došlo k dohodě na jejím sólovém vystoupení. Lubica je vlastně první zahraniční host, který na našich večerech vystoupil. Nepočítáme-li ovšem Dášu Vokatou, která žije ve Vídni.
Hezké písničky vám tradičně zpříjemní i malé pohoštění, které je v ceně vstupenky ( 50 Kč ) .
Laskavý večer se bude konat v úterý 18. září od 19 hodin ve společenské domě.
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Oznamujeme všem, kteří se účastní naší soutěže a doplňují dle herních pravidel do Putovní knížky odpovědi na otázky v ní uvedené, že poslední termín pro předání vyplněné kartičky v zainteresovaných infocentrech je 15. září 2007. Poté postupujete do losování, které proběhne v Heřmanově Městci při akci „Babí léto“ dne 22.září 2007 a ihned poté budete o své výhře telefonicky informováni.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
V pátek  3.8.  v podvečer na státním zámku ve Slatiňanech byla vernisáží zahájena výstava fotografií Milana Pilného. Slavnostního otevření se zúčastnila téměř stovka jeho přátel a známých, kteří si s hudebním doprovodem vyslechli úvodní vtipné slovo samotného autora vystavovaných fotografií. Na snímcích si pak prohlédli záběry z Milanových cest. Město Slatiňany připravuje opět na zimní sezónu besedy o cestování spojené s promítáním fotografií a filmů a jedním z přednášejících bude i Milan Pilný.
Zajímavé fotografie mohou zájemci shlédnout ve výstavní síni slatiňanského zámku denně kromě pondělí od 10.00 do 16,30 hod až do 9. září.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Městská knihovna ve Slatiňanech v těchto dnech ukončuje svoji prázdninovou soutěž. Zúčastnit se jí mohl každý, kdo chtěl zaslat pohled ze svých prázdninových toulek ze světa i z různých míst naší republiky.
Začátkem měsíce září budou vyhodnoceny ty nejoriginálnější a budou odměněny.
Vyhodnocení a předání věcných odměn proběhne v prostorách Městské knihovny ve Slatiňanech dne 13.září 2007 v 15 hodin.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Městská knihovna a Infocentrum ve Slatiňanech oznamuje svým čtenářům a návštěvníkům uzavření svých prostor od pondělí 8. října do 15. října 2007 z důvodů malování.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás v úterý 16. října, kdy bude knihovna opět otevřena.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Deštivý pátek možná odradil některé atlety od cesty do Slatiňan, takže účast byla o něco menší než minulé roky, ale kvalita výkonů naopak byla nejvyšší za několik posledních let. Překonávali se zejména muži, kteří ve všech vypsaných disciplínách dosáhli výborných výkonů. Ozdobou mítinku byl start dvou keňských vytrvalců. Vítězný Henry Kosgei podle očekávání překonal rekord závodu na 10 km, ale až nečekaně dobře mu sekundoval dvacetiletý Milan Kocourek z Brna, který s přehledem porazil druhého Keňana. Tento závod se zároveň běžel i jako přebor Pardubického kraje a krajským přeborníkem se stal Miloš Kratochvíl z Hvězdy Pardubice. Závodník, který má ve Slatiňanech tak trochu domácí půdu, neboť za místní oddíl hostuje. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.září 2007
Uplynulý školní rok jsme ukončili třemi většími akcemi. První z nich byl Velkolepý pochod Chrudim – Slatiňany. Další velkou akcí byl Pohádkový les, který i přes velmi proměnlivé počasí navštívila spousta malých i velkých kamarádů. Poslední akcí byl víkend na lodích, při němž starší a ještě o něco starší sjížděli řeku Sázavu. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
Svaz diabetiků na své schůzi 17. září 2007 zhodnotil práci za první pololetí roku. Je toho hodně, mluvit budeme o akcích svazu, výletech, vycházkách, besedách, přednáškách, výstavách, cvičení, plavání a neposlední řadě rekondičních pobytech. To vše jsme udělali, jaká byla účast a o co nejvíce je zájem. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
ZO ČSCH Slatiňany pořádá ve dnech 15. – 16.9.2007 na svém výstavišti za železničním přejezdem – směr Orel Okresní výstavu mladých králíků a místní výstavu drůbeže, holubů a exotů, rozšířenou o místní výstavu jiřin. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
Jednotlivci:
Z krajských přeborů jednotlivců jsme se i letos vraceli s medailemi. V kategorii mladších žáků nám roste další sprinterská hvězda. Je jím Ďuriač Michal, který získal dvě bronzové medaile a to v běhu na 60m )8,72 s) a na 150m (21,50s).
Dalším medailistou, ale v kategorii starších žáků, byl Hudec Michal. Ten se stal dokonce přeborníkem Pardubického kraje v hodu diskem výkonem 35,36 m!!! Rovněž i on neřekl ještě poslední slovo a má velké předpoklady se prosadit až na mistrovství ČR. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Sport, Ostatní, 1.září 2007
Pravidelná cvičení budou zahájena v týdnu od 10. září 2007 s následujícím rozvrhem:
Pondělí19.00 – 20.00 hod.aerobic pro začátečníky s prvky posilování(Katka)
20.00 – 21.30 hod.aerobic pro mírně pokročilé(Irena)
Úterý18.30 – 19.30 hod.zdravotní cvičení(Věra)
Středa19.00 – 20.00 hod.aerobic pro začátečníky s prvky posilování(Katka)
Čtvrtek20.00 – 21.30 hod.aerobic pro mírně pokročilé(Irena)
Aerobní cvičení je doprovázeno příjemnou hudbou, cvičební hodiny jsou zpestřovány náčiním jako jsou činky, posilovací gumy, overbaly. Poplatek za 1 cvičební hodinu je poplatek 15,-Kč (po,út,stř), za 1.5 hod. (po,čt.) 20,-Kč.
Na cvičení si s sebou vezměte podložku na ležení a vhodnou obuv na cvičení se světlou podrážkou, neboť některé černé i barevné podrážky zanechávají na parketové podlaze nehezké šmouhy.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.září 2007
Zveme Vás již na třetí herní odpoledne, které se bude konat 16.9. 2007 od 15:00 v klubovně ROBI ve Společenském domě Slatiňany. Budete mít možnost se seznámit s hrami jako je Carcassone, Osadnící z Katanu, 6Bere atd. Naučíme Vás  pravidla a budete mít možnost si tyto hry vyzkoušet. Těšíme se na Vás.
Tuto akci pro vás připravila skupina dobrovolníků ze Slatiňan " Hry pro všechny" a je podpořena z programu Make a Connection - Připoj se, který je společným programem Nadace rozvoje občanské společnosti a společnosti Nokia.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
V pátek 7. září 2007 budou v 19.00 hodin zahájeny taneční. Po třičtvrtě roku se tu opět sejdou slečny a mládenci, aby je taneční mistři Ing. Luboš Falhaur s manželkou Pavlínou zasvětili do tajů tance. A nejen ti budou návštěvníky sokolovny. Taneční se těší oblibě nejbližších příbuzných tanečníků, ale i mládeže, zejména účastníků předchozích ročníků kurzu, kteří se přišli podívat na své nástupce a někdy i „vypomoci“ na parketu. Podívat se přichází i ti, které taneční teprve čekají.
Taneční obsahují 12 lekcí, z toho 2 prodloužené. Končíme 7. prosince již tradičním věnečkem, na kterém hraje skupina Maxi bend. Má-li ještě někdo zájem se do tanečních přihlásit je to možné. Kontaktujte pí. Hanušovou na tel.608 970 115 a přij´dte tančit s námi.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.září 2007
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.