Archiv

Úvodní stránka
Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 17. 12. 2007 Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2007, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je účinná od 1. 1. 2008. Poplatek, který je předmětem uvedené vyhlášky, byl stejně jako v minulém roce stanoven na základě nákladů spojených s likvidací odpadu, tj. nákladů na svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných nádob (popelnic, kontejnerů), nákladů na zajištění provozu sběrného dvora a nákladů na zajištění svozu vytříděných složek komunálních odpadu z barevných kontejnerů na plasty, sklo a papír rozmístěných po městě. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada města Slatiňany svým usnesením č. 486/34/200/RMS ze dne 21. 1. 2008 vyhlásila dnem 1. února 2008 výběrové řízení na poskytnutí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany pro rok 2008.
Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dispozici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na internetových stránkách města. Bližší informace na tel. 469660243, 469660244 a www.slatinany.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2008)
Termín ukončení podávání žádostí je 3. března 2008
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
V poslední době se v médiích často zmiňuje téma špatného stravování a špatné skladby jídelníčku dětí školního věku. Na pár otázek týkajících se tohoto tématu nám odpověděla ředitelka Školní jídelny ve Slatiňanech paní Irena Daňková. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 1.prosince 2007 paní zastupitelkou Ing.Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
Městská knihovna ve Slatiňanech, společně se Svazem knihovníků ČR SKIP vyhlašují pro rok 2008 dva projekty, kterých se mohou zúčastnit děti školního věku. Celý článek ...
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci lednu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Raymond Khoury - Poslední templář
Zdeněk Svěrák – Vratné lahve
Renata Maryšková-vedoucí městské knihovny
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
Koncem roku jsme v Městské knihovně vyhlásily soutěž o vyrobení té „nejkrásnější vánoční vločky“. Okno i prostory nám v dětském oddělení nejedna vyzdobila. Z kraje roku si soutěžící převzali malé odměny jako poděkování za jejich krásné výrobky, které nám pomohly v čase předvánočním vytvořit tu pravou sváteční náladu.
Prohlédněte si fotografie
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
Při další besedě o cestování se přeneseme na Balkánský poloostrov a prostřednictvím fotografií J. Hodice si prohlédneme pravoslavné kláštery Meteora, Rila a Rožensko, projdeme se skalním městem u známého vinařského městečka Melnik a Stobskými slepencovými pyramidami, vystoupíme na druhou nejvyšší horu Bulharska - Vichren v pohoří Pirin (2914 m.n.m.) a přiblížíme si balkánskou přírodu. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Srdečně zveme žáky 9. tříd a jejich rodiče na besedu, která se koná dne 6.2.2008 v 16:00 hod. ve Společenském domě ve Slatiňanech, ul. Tyršova č. 287
Téma: Vše, co je dobré vědět před vyplněním a podáním přihlášky na konkrétní střední školu. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Dne 23.února 2007 se dožívá významného životního  jubilea 104 let pan Josef Žák ze Slatiňan. K tomuto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
V sobotu 23.února 2007 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města  9 nových občánků.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Hostem 48. Laskavého večera 21. února bude známý pardubický architekt MILAN KOŠAŘ. Do Slatiňan ovšem přijede hlavně jako spisovatel a přečte vám něco za svého díla. Samozřejmě bude prostor i na besedu. O hudební část večera se postará duo PAVLA KLEPEŠTOVÁ zpěv a PETRA POLÁČKOVÁ kytara.
LV začíná tradičně v 19 hodin.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Pardubický kraj vypisuje každoročně dotační a grantové programy v řadě oblastí, jako např. v oblasti sportu a volnočasových aktivit, v kultuře a památkové péči, v oblasti životního prostředí, v regionálním rozvoji a cestovním ruchu a podobně. O tyto granty mohou obce, organizace, sdružení i jednotlivci žádat vždy ve stanoveném termínu. Vzhledem k tomu, že termíny pro podání žádosti o dotaci či grant bývají různé, je třeba sledovat webové stránky kraje, (www.pardubickykraj.cz) kde jsou všechny vypsané granty a dotace zveřejněny včetně podmínek a formulářů. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
O novostavbě školy, postavené v r. 1884-5 třemi architekty ze stavitelského rodu Schmoranzů (Františkem se syny Janem a Františkem, který byl autorem projektu), se psalo v superlativech Nejlépe to vystihuje konstatování kolaudační komise, že v českém království bychom lepší venkovskou školu nenašly. Byla proto dávána za vzor pro další obdobné stavby. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 3.únor 2008
Srdečně zveme děti všech věkových kategorií, které se chtějí vydovádět na tradičním karnevalovém reji v maskách i bez nich, aby přišly se svými rodiči ,babičkami,dědečky či známými do sokolovny v sobotu 23. února 2008. Začátek v 15.00 hodin.
Divadelní soubor TJ Sokol Slatiňany si připravil pro děti program plný her, tance, soutěží a veselé pohody.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Cvičení od 19.00 do 20.00 hod byla cvičitelkou Katkou Salfickou zrušena.
Nadále probíhá aerobic –mix pro mírně pokročilé vždy v pondělí a ve čtvrtek od 20.00 do 21.30 hod. s Irenou Dubskou.
14. února bude zahájen aerobic pro začátečníky pro dívky 7. až 9. tříd základní školy (cvičitelky Irena Dubská, Vendula Hroníková).
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
TJ Sokol Slatiňany bude i v letošním roce pokračovat v kulturních cyklech Hudební zastavení. Uskuteční se v sokolovně v těchto dnech:
31. ledna Hudební zastavení: „Pod sněhovou vločkou“
28. února Hudební zastavení: „Vzpomínka na Emu Destinnovou“ ( k tomuto pořadu se vracíme na přání , ovšem s pozměněným programem.)
27. března Hudební zastavení: „……na lidovou notu“
29. dubna Hudební zastavení: „ Ze světa muzikálů"
29. května Hudební zastavení s rytmickou sekcí a vokálním kvintetem tanečního a Dechového orchestru ZUŠ Chrudim
26.června Hudební zastavení „ … na křídlech léta“
Po letní přestávce budou termíny dalších Hudebních zastavení oznámeny.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané, pořádá v sobotu 2. února tradiční Sportovní ples – opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tombola. K tanci hraje populární skupina Krokus. Začátek ve 20.00 hodin. Předprodej vstupenek )místenky) v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.únor 2008
Co jsme stihli v loňském roce? Nebylo toho zrovna málo!
Nejprve k pravidelným schůzkám.V naší neziskovce fungovaly v tomto roce 4 oddíly – Korálovky, Šikulky, Benjamínci a Myšáci a Myšky. Tyto oddíly se schází (kromě Šikulek) pravidelně každý týden, Šikulky jednou za 14dní. Informace o schůzkách naleznete na našich internetových stránkách. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
O víkendu 12. a 13. ledna 2008 jsme si zajeli zatančit se skupinou „KROK ZA KROKEM“ do města Králíky na Taneční setkání. Z 39 vystoupení jsme získali 3. místo v divácké soutěži a ocenění za nejlepší předtančení. Nejen tento pěkný úspěch, ale i přátelská atmosféra a perfektní organizace místní ZUŠky, nás ubezpečila, že příště pojedeme zase (setkání se pořádá každé dva roky). Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
Farní charita Chrudim děkuje všem občanům města Slatiňany, kteří přispěli do tříkrálové sbírky, která zde probíhala 5.1.2008.
Celkem bylo vybráno 34482,-Kč. Za celý chrudimský region částka činila 382 129,-Kč, 65 % z této částky bude poukázáno Farní charitě Chrudim na zakoupení zdravotních pomůcek pro charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby (CHOPS), provoz bezplatné občanské poradny a dar pro chudé děti v Bangladéši, zbytek bude použit na humanitární účely v ČR i v zahraničí a na režii sbírky.
Loňská tříkrálová sbírka vynesla 336 468,50 Kč. 65 % dostala Farní charita Chrudim. tato částka byla použita na zlepšení kvality CHOPS.
Dokončení dekontaminační místnosti a provozní náklady, dále provoz Občanské poradny.
Za Farní charitu Chrudim Dana Zelená
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 3.únor 2008
Děkujeme touto cestou všem, kdo se přišli rozloučit s panem Miloslavem Kokešem ze Slatiňan na jeho poslední cestě. Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 3.únor 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.