Archiv

Úvodní stránka
Opakovaně upozorňujeme občany, že na Městském úřadě Slatiňany je možno za poplatek na počkání získat výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí získáte na pracovišti stavebního úřadu, ostatní uvedené druhy výpisů na matrice.
Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer zaslal na náš úřad „Ocenění spolupráce při realizaci Czech POINT zaměstnancům Městského úřadu Slatiňany“.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.květen 2008
Vyzýváme občany města Slatiňany, aby odstranili zeleň zasahující do pozemních komunikací (chodníků). Přesahující větve dřevin (stromů a keřů) znemožňují schůdnost chodníků a ohrožují chodce tím, že musí vstoupit do vozovky, kde jim hrozí nebezpečí úrazu. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zeleň ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace.
Veronika Pytlíková, doprava a ŽP
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.květen 2008
V sobotu 24.května 2008 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 8 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.květen 2008
Ve čtvrtek 8.května 2008 u příležitosti Státního svátku Dne vítězství, budou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 5.květen 2008
Město Slatiňany u příležitosti Dne matek připravilo hudební pořad v DPS Slatiňany, dne 14. května 2008 od 14.00 hodin. Účinkovat budou žáci hudebního souboru Klíček z Mateřské školy Chrudim. Město Slatiňany přeje touto cestou všem maminkám a babičkám mnoho spokojenosti a pohody.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
V létě bude přerušen na 4 týdny provoz Mateřské školy ve Slatiňanech, a to v období od 14.7. – 8.8.2008.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
Město Slatiňany pořádá pro důchodce ve čtvrtek dne 22. května 2008 výlet do Muzea řemesel do Letohradu, vstupné  50,- Kč.  Dopravu účastníkům výletu hradí město Slatiňany.  Odjezd autobusu je  v 7.00 hodin  od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní Alena Pavlišová na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
Od 1. března 2008 se vrátila novelou zákona o cestovních dokladech rodičům možnost, aby si do cestovních pasů nechali zapsat děti. Do pasu může být zapsáno dítě do věku 10 let, které je státním občanem České republiky. Zápis provede úřad obce s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu držitele pasu. Pro občany našeho města je to Městský úřad Chrudim, budova na Pardubické ulici.
Pro zápis dítěte do již vydaného pasu si rodiče přinesou platný cestovní doklad žadatele, občanský průkaz žadatele, vyplněnou žádost o provedení zápisu-k dispozici na místě, rodný list dítěte a rodné listy rodičů dítěte, 50,-kč v hotovosti na uhrazení správního poplatku.
Pro zápis dítěte v souvislosti s podáním žádosti o nový pas si přinesou občanský průkaz žadatele, vyplněnou žádost o provedení změny k dispozici na místě, rodný list dítěte a rodné listy rodičů dítěte.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
Tentokrát jsem oslovila a požádala o rozhovor slatiňáka, člověka, který „má na svědomí“ Laskavé večery ve Slatiňanech. Jak již většina z Vás tuší, jde o pana Zdeňka Jiráska. V letošním dubnu jsme oslavovali již 50. takovýto večer, a to již stojí za malé poohlédnutí. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
Město Slatiňany hledá na víkendy v období letních prázdnin brigádníka (brigádnici) do Infocentra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech, tzn. jenom soboty a neděle počínající sobotou 28. 6. a končící nedělí 31. 8. 2008, a to od 9 - 12 a od 13 – 16 hodin, tzn. 6 hodin denně. Pracovní náplní bude podávání informací příchozím turistům, jak o Slatiňanech a akcích v nich konaných, tak i o okolí. Dále prodej upomínkových předmětů a pohlednic, které Infocentrum nabízí, včetně map, cyklomap a různých brožurek. Práce je vhodná pro studenty, kteří jsou ze Slatiňan a mají přehled o dění ve městě, jeho okolí a znají zdejší prostředí. Prosíme, aby se o pracovní místo ucházeli jen ti zájemci, kteří by mohli tuto brigádu vykonávat po celé zmíněné období.
Zájemci nechť se přihlásí do 31. 5. 2008 písemně na adrese :
Městský úřad Slatiňany
T. G. Masaryka 36
538 21 Slatiňany
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
Dvě výstavy fotografií najednou byly slavnostně zahájeny 14. dubna 2008 ve Společenském domě ve Slatiňanech. Po úvodním slovu pana starosty MVDr. Ivana Jeníka zahrály a zazpívaly děti ze ZUŠ Slatiňany a pak již mohli příchozí shlédnout jak fotografie přírody zapůjčené Správou chráněné krajinné oblasti Železných hor a pořízené ve Slatiňanech a okolí, tak umělecké fotografie pana Jaromíra Zajíčka, který nafotil kouř z vonných tyčinek ve velice zajímavých pohledech.

Tentýž den proběhla ve stejných prostorách neméně zajímavá přednáška pana Vlastimila Peřiny o přírodě Slatiňan a okolí. O zájmu o přírodu a povídání o ni vypovídala i účast diváků, kteří se přednášky zúčastnili.

Fotografie k výstavám a besedě najdete na www.slatinany.cz/gallery.
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
V sobotu 12. dubna byl Klub českých turistů Slatiňany na výletě v Pardubicích. Hlavním naším cílem byla sice výstava Josef Lada, ale podle našeho hesla – všude se najde něco zajímavého, nebylo to jen to. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 20.3.2008 naposledy rozloučit s paní Stanislavou Štollovou a za projevenou soustrast a květinové dary.
Poděkování patří i personálu restaurace U zámku, kteří nás vzorně obsloužili při smuteční hostině.
rodina Štollova
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 5.květen 2008
27. května 2008 vystoupí v sokolovně ve Slatiňanech zpěvák Pavel Novák se svojí kapelou.
Zpěvák, skladatel, textař a hudebník přes svoji nemoc zpívání na hřebík nepověsil. Jako vystudovaný učitel zpracoval a napsal tématicky zaměřené výchovné pořady pro děti, které jsou hodnoceny velmi kladně. Z těchto představení odcházejí nadšené děti i jejich doprovod.
V dopoledních hodinách se uskuteční dvě představení pro děti z mateřských škol, základních škol a domova sociálních služeb, případně pro rodiče, jejichž děti nejsou umístěny v některých ze školských zařízení a budou mít zájem představení navštívit. Vstupné 40 Kč.
Večer Pavel Novák vystoupí v představení pro dospělé. Určitě i je zpěvák uchvátí svým ojedinělým vystoupením, při kterém si mnozí připomenou známé písničky jako je Pihovatá dívka, nebo zanotují:“Zvon osmkrát zacinká, k nám přijde má malinká …“
Bližší informace na plakátech. Cena vstupného bude 90 Kč.
Předprodej vstupenek v Galanterii paní Ivy Petrové ve Slatiňanech.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
Dne 6. – 7. května 2008 se v sokolovně ve Slatiňanech koná burza dětského oblečení a obuvi na jaro a léto a dětských sportovních potřeb.
6.5. od 16.00 hod. do 18.00 příjem čistého oblečení a ostatních věcí
7.5. od 9.00 hod. do 11.30 a od 13.00 do 16.30 prodej
7.5. od 16.30 hod. do 17.30 výdej neprodaných věcí
Od prodávajících budou přijímány pouze dětské, čisté a nepoškozené věci. Poplatek za každou věc 1 Kč.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
Ta se pod názvem dětská opatrovna nacházela v pronajatém domku čp.8 J. a A. Volejníkových a byla určena pro děti chudých rodičů. Její provoz byl zahájen v létě r.1888 a trval až do r.1892, načež se přestěhovala do kláštera. Posledními soukromými majiteli této hospodářské usedlosti, po demolici v roce 1980 odstraněné, byly A. Šustrová a A. Částková. Ještě za nich byla pořízena poslední fotografie, zachycující průčelí domku včetně širokého průjezdu pro koňský povoz a malé branky pohledem ze Starého náměstí. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 5.květen 2008
Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun mohou na svůj projekt získat mladí lidé ve věku od 16 do 26 let v sedmém ročníku úspěšného programu „Make a Connection – Připoj se“, který v České republice společně realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnost Nokia. Na regionální úrovni (v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji) program mediálně podporuje Občanské sdružení Altus. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 5.květen 2008
Z pověření České rady dětí a mládeže pořádá občanské sdružení Altus se svými partnery i v roce 2008 největší přehlídku aktivit pro děti a mládež v Pardubickém kraji s názvem bambiriáda. Letošní již sedmý ročník proběhne ve čtvrtek 22. a v pátek 23. května v Chrudimi v Parku na Střelnici. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Marie Málková, náměstek hejtmana, Miloslav Macela, radní Pardubického kraje a Roman Málek, místostarosta města Chrudim. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 5.květen 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.