Archiv

Úvodní stránka
uběhl již rok od chvíle, kdy jsem Vám na tomto místě přál, krásné prožití léta. A tak Vám přeji i letos hodně sluníčka, krásně prožitou dovolenou v pohodě a klidu.
Dětem pak přeji hezké prázdniny, poznání nových kamarádů a mnoho dobrodružných zážitků. Ať všichni prožijeme ty zasloužené chvíle odpočinku právě tak, jak si přejeme.
MVDr. Ivan Jeník
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Město Slatiňany podalo koncem měsíce května k Okresnímu soudu v Chrudimi několik návrhů na nařízení exekuce na nedoplatky především místního poplatku za odpad.

Město se tak rozhodlo postupně exekučně řešit především ty neplatiče, u nichž se problémy s nedoplatky pravidelně opakují, a kteří nereagují na výzvy k úhradě.

Exekučně bude na dlužnících vymáhán nejen samotný nedoplatek, ale zároveň i nemalé exekuční náklady exekutora.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Radnice, Město, 30.červen 2008
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 24.května 2008 paní zastupitelkou Ing.Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci.: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Matrika, Město, 30.červen 2008
Zákonem č. 130/2008 Sb. došlo k velké změně živnostenského zákona, která se promítla i do části věnující se ukládání sankcí podnikatelům. Současná úprava (její část) zní takto: Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Milí čtenáři,
rádi bychom Vám popřály krásné léto plné sluníčka a nových zážitků. Během prázdnin se otevírací doba pro naše čtenáře nemění a zůstává stejná jako během celého roku. Přijďte si proto vypůjčit na dovolenou nějakou napínavou, romantickou či naučnou knížku. Určitě si každý vybere dle svého přání a vkusu.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci červnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Magda Váňová - Tereza
Karel Cubeca – Zlato Afriky
Renata Maryšková
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
První červnovou sobotu se konal 3. ročník Velkolepého pochodu z Chrudimě do Slatiňan. Jelikož se na nás nakonec usmálo štěstí a bouřka s deštěm přišla opravdu až večer, a to až po vyhodnocení na Monacu, můžeme říct, že se opravdu vydařil. Svědčila o tom účast 260 dětí, které doprovázeli dospěláci.. Zúčastnili se pěšky, na kole či s kočárkem. Absolvovali trasu podél řeky přes zámecký park až do lesa ke Kočičímu hrádku a na Monaco. Po cestě se každý pobavil – jízdou na loďkách po Chrudimce, zastříkal si z hasičské stříkačky, nechal se „ošetřit“ od záchranářů, shlédl šermířské vystoupení, bylo možné pokoukat na Slatiňany z věže kostela sv. Martina nebo se projet kočárem, které táhli starokladrubští vraníci, v lese byla připravena střelba z luku a na Kočičím hrádku už čekaly soutěže a pohádka Kašpárek na houbách. No a to už všichni spěchali na diskotéku na Monacu. Po odevzdání vyplněného útržku registrační karty obdržel každý malý turista nafukovací balónek a všichni registrovaní účastníci si také odnesli některou z mnoha připravených cen. Na připraveném ohništi bylo také možné opéci uzeninu či zakoupit něco dobrého v sousední restauraci. Snad i příští rok bude pochod tím „Velkolepým“, jako letos.
Infocentrum Slatiňany a Chrudim
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Jak jsme již zmínily, 7. června proběhl 3. ročník „Velkolepého pochodu“, a touto cestou bychom chtěly poděkovat lidem, bez jejíchž pomoci bychom velice těžko uskutečnily myslíme si opravdu vydařené odpoledne. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Od října 2006 má Město Slatiňany uzavřenu veřejnoprávní smlouvu o spolupráci s Městskou policií Chrudim. Na pár otázek týkající se jejich činnosti spojené s naším městem mi odpověděl vrchní strážník Josef Kudrnka. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Informační centrum ve Slatiňanech bude dalším rokem sloužit návštěvníkům našeho města i o víkendech, a to se stejnou nabídkou, jako je otevřeno během pracovního týdne :
Po8 – 1112 – 16 hodin
Út8 – 1112 – 16 hodin
St8 – 11 12 – 18 hodin
Čt8 – 11 12 – 18 hodin
8 – 11 12 – 16 hodin
a opět jako v minulých letech:
sobota 9 – 12 13 – 16 hodin
neděle 9 – 12 13 – 16 hodin
Pro návštěvníky Infocentra jsme připravili ke koupi nový pohled, který vydalo Sdružení Informačních center Chrudimska-Hlinska.
Mezi další novinky, které nabízíme je kniha autora Jana Stejskala „Poklady Železných hor“.
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Prostý památník tvoří pamětní deska s výčtem zahynuvších občanů obce ve válečných letech 1939 - 1945, která je uchycena do stěny křemencové skalky, k tomuto úcelu opatřenou a v zemi usazenou.

Pietní místo, které bylo upraveno před zdravotnickým střediskem v akci Z , nahradilo po osmi letech na nábřeží sochu sv. J. Nepomuckého, odstraněnou v r. 1957.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 30.červen 2008
Finanční podporu až do výše 50 tisíc korun mohou na svůj projekt získat mladí lidé ve věku od 16 do 26 let v sedmém ročníku úspěšného programu „Make a connection – připoj se“, který v České republice společně realizuje Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) a společnosti Nokia. Na regionální úrovni program mediálně podporuje Občanské sdružení Altus. Program je určen na podporu dobrovolných aktivit mladých lidí, kteří mají chuť svým projektem pomoci komunitě, ve které žijí. Zájemci se mohou se svým programem přihlásit nejpozději do 30. června 2008 vyplněním jednoduchého formuláře, v němž specifikují cíl projektu, cílovou skupinu, místo, termín realizace a zejména význam a přínos jejich projektu. Kromě finančních prostředků na realizaci projektů mohou mladí lidé, jejichž projekty získají podporu, absolvovat také několikadenní školení, kde se naučí, jak své projekty řídit, správně komunikovat v týmu a získat i řadu důležitých informací.
Veškeré informace o účasti a programu, včetně formuláře přihlášky projektu (žádost o grant) jsou k dispozici na www.pripojse.cz.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Spolek „SUD“ a oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zvou na 19. ročník Nohejbalového turnaje
* trojic hráčů, kteří nehrají pravidelné soutěže *

sobota 5. července 2008 - prezentace v 8.30 hod. v areálu stadionu TJ Spartak Slatiňany.

Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Oddíl volejbalu SK Spartak Slatiňany Vás zve na 25.ročník turnaje mužů a žen ve V O L E J B A L U, který se uskuteční v sobotu 12.7. 2008 od 9.00 hod. v areálu stadionu Sp.Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Pro letošní taneční, které budou zahájeny v pátek 5. září, přijmeme ještě 4 dívky. Přihlásit se mohou na telefonu 608 970 115. Další přihlášky z kapacitních důvodů nepřijímáme.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 30.červen 2008
Všem, kteří projevili kondolencí a stiskem ruky náš velký zármutek při odchodu paní Helenky Cellarové.
Děkuje rodina Cellarova

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Sokolem, na jeho poslední cestě za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 30.červen 2008
Po Prokopském údolí jsme s KČT byli 8. května na výletě v lese blízkého okolí Slatiňan. Od Klapačky na Monaco, potom kolem rybníků Hluboký, Vilém, Perný jsme došli na rozcestí. Tady u nového kříže byl odpočinek. Kříž je zde na místě toho původního, postaveného na památku nehody s dobrým koncem, která se stala při jízdě na koni kněžně Vilemíně Auerspergové (roz. Kinské). My jsme pak podle Čabrousku, kolem smutného pomníčku čtyř dětí došli k hájence u Smrkového Týnce, k Šiškovické chatě, potom podle Okrouhlického potoka zpět a přes Škrovád a Bonet domů. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Hezké zážitky připravilo město Slatiňany pro důchodce tím, že pro ně uspořádalo dne 22.května 2008 výlet do muzea řemesel v Letohradu. Za tuto pěknou akci chceme městu Slatiňany poděkovat.
Účastníci zájezdu.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 30.červen 2008
Slatiňanské skautské středisko si letos připomíná své 75. výročí založení. V dubnu proběhlo velké setkání v Šiškovicích, kde si děti ze slatiňanských oddílů mohly poměřit své dovednosti, odvahu, vynalézavost i šikovnost v různých úkolech a disciplínách. U táborového ohně jsme pak vzpomínali na časy minulé, přemýšleli nad skautskými hodnotami… Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 30.červen 2008
Dne 27.června 2008 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskuteční slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany. Součástí oslavy je malý kulturní program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
V sobotu 24.června 2008 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 10 nových občánků.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
Dne 5. června 2008 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Soňa a Oldřich Mašínovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
V pátek 16.5.2008 došlo k požáru domu v majetku města na Starém náměstí, při kterém byla zničena střecha a poškozeny další stavební prvky. Díky včasnému zásahu Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje a Jednotky požární ochrany Slatiňany byl požár rychle lokalizován a nedošlo k dalším škodám. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
Správné odpovědi na vědomostní soutěž pod názvem test ke 200. výročí narození Josefa Kajetána Tyla odevzdala v Městské knihovně slečna Daniela Vostradovská a Martina Němcová. Za správně vyplněný test obdržely malou pozornost.
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
Městská knihovna ve Slatiňanech a knihovna Václava Čtvrtka v Jíčíně ve spolupráci s KDK DKIP – Východočeský region pořádá výstavu prací z výtvarné soutěže „Když se čerti rojili“, a to ve dnech 10. – 11. června 2008 ve Společenském domě ve Slatiňanech.
Slavností vyhodnocení proběhne 9. června 2008 za účasti starosty města MVDr. Ivana Jeníka. Pro zájemce, kteří by chtěli výstavu shlédnout, budou prostory Společenského domu otevřeny:
Úterý 8 – 12 hodin
Středa 8 – 12 hodin
nebo dle dohody na telefonním čísle : 469 660 239
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci dubnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Lydia Laubeová – Za závojem
Jenifer Rusie – Vsaď se!
Renata Maryšková
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
Letos Vás opět zveme na „Putování za pověstmi Chrudimska Hlinecka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském roce nestihli navštívit zajímavá místa našeho regionu, máme znovu připravenu zajímavou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se zastavit v našem Informačním centru ve Slatiňanech pro bližší informace, nebo se podívat na naše webové stránky.
Další soutěží, kterou nabízíme je turistická hra „Od maštalí po podhradí aneb soutěžte s rytířem Toulovcem a Tasem“, bližší informace Vám podají pracovnice Infocentra.
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
Jelikož se blíží léto a s ním, doufejme i teplé počasí, oslovila jsem předsedu SK Spartak Slatiňany, o.s. pana Ing. Jaromíra Hanuše a položila mu několik otázek týkajících se koupaliště ve Slatiňanech, jehož odpovědi vás určitě budou zajímat. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
3.6.Kytarový koncert posluchačů Pardubické konzervatoře – hudební sál školy od 16.00 hodin.

7.6.Vystoupení Formánků na Mezinárodním folklórním festivalu v Hradci Králové.

9.-13.6. Postupové zkoušky.

10.6. „Den otevřených dveří“ (dopoledne) pro MŠ a 1.tř. ZŠ. Od 14.00 hodin se na zahradě školy v altánu uskuteční vystoupení souborů školy.

13.6. sál Společenského domu – divadelní představení LDO“Jak bylo čertům v pekle zima.“ Dopoledne pro školy a od 17.00 hodin pro veřejnost.

14.6.Vystoupení TO na „Dni otevřených dveří“ v ÚSP Slatiňany.

18.6.Vystoupení hudebního oboru v Pečovatelském domě Slatiňany.

Info : www.zus.slatinany.cz
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
Pomalu se blíží ke konci další úspěšný školní rok, který jsme protančili od samého počátku. Již v listopadu začala předtančení na plesích v Bítovanech, následovala předtančení v Nasavrkách a Slatiňanech. V předvánoční době jsem nacvičila s nasavrckými dětmi (v pobočce ZUŠ v Nasavrkách) vánoční tanec se svíčkami, kterým si děti diváky naprosto získaly. Celý článek ...
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
Od 2.6. do 20.6.2008 probíhá v ZUŠ Slatiňany zápis nových žáků. ZUŠ přijímá talentované děti od 5-ti let do hudebního, tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru. Podrobnější informace získáte na : www.zus.slatinany.cz nebo na tel. 469 681 415, mob.603 528 590.
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí naší diamantové svatby.
Manželé Švejdovi.
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 2.červen 2008
Vážení spoluobčané, rodáci, bratři hasiči!

Náš sbor si v tomto roce připomíná 100 let svého trvání . Dovolujeme si Vás proto pozvat na oslavy tohoto pro nás významného jubilea, které se budou konat ve dnech 13. a 14.června tohoto roku .

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 2.červen 2008
S Klubem českých turistů Slatiňany jsme byli v neděli 27. dubna v Prokopském údolí už podruhé. Na loňském podzimním výletě nás upoutala krásná barevnost této pražské přírody a už tehdy jsme si řekli, že sem pojedeme opět na jaře. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 2.červen 2008
Z tohoto kostela se ve 20.století dvakrát rekvirovaly zvony pro válečnou potřebu. Naposledy to bylo v roce 1942 pro německou brannou moc, která potřebovala barevné kovy pro zbrojní výrobu. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 2.červen 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.