Archiv

Úvodní stránka
V současné době jsou v DPS ve Slatiňanech dva volné byty k pronájmu. Dům pečovatelské služby Slatiňany spravuje Město Slatiňany a o přijetí do něho rozhoduje Rada města Slatiňany na základě žádosti. Dům s pečovatelskou službou poskytuje trvalé ubytování starým, osamělým a potřebným občanům Slatiňan a smluvních obcí.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 16. 12. 2008 Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 2/2008, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je účinná od 1. 1. 2009. Poplatek, který je předmětem uvedené vyhlášky, byl stejně jako v minulém roce stanoven na základě kalkulace výdajů spojených s likvidací odpadu, Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
V roce 2008 byly v našem městě a místních částech provedeny a dokončeny tyto stavební práce Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 13.prosince 2008 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci: Celý článek ...
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Srdečně zveme všechny příznivce našich cestovatelských večerů na další besedu, při které spolu s Oldřichem Mašínem přejdeme pěšky Anglii od západu na východ rozmanitou krajinou tří národních přírodních parků do Robin Hood´s Bay u Severního moře. Navštívíme národní parky Lake District National Park, Yorkshire Dales National Park a North York Moors National Park, které patří k nejkrásnějším v Anglie. Poznáme přírodu, kulturní památky a obyvatele této části Anglie.
Beseda se koná v úterý 3.2.2009, v 19,00 ve Společenském domě za podpory Pardubického kraje. Vstupné dobrovolné.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
Hned z kraje nového roku jsem požádala o rozhovor pana starostu našeho města MVDr. Ivana Jeníka a poprosila ho o pár odpovědí na otázky týkající se našeho města a života v něm. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Dne 21. února 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Ivana a František Teplých. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
V sobotu 27. prosince jsme s KČT Slatiňany byli na Vánočním výletě. Na programu jsme měli procházku lesem v okolí Slatiňan a zastávka na Kočičím hrádku byla to první připomenutí. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Slatiňany. Tam jsme si u vánočního stromečku, u punče a cukroví poseděli a pak s průvodkyní prohlédli zámeckou kuchyni s příslušenstvím a technické zázemí zámku. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Během prosince byla vyhlášena Městskou knihovnou soutěž o nejkrásnějšího „Vánočního kapra“. Soutěžící nám nosili do knihovny vlastnoručně vyrobené, namalované či upečené kapříky, a nevěřili byste, že se jich pod stromečkem sešlo na 70. Jelikož z každého dýchalo kouzlo vánoc a vánoční atmosféry a na každém si dal jeho majitel záležet, bylo by velice těžké rozhodovat o tom nejkrásnějším. A proto jsme se rozhodly odměnit maličkostí každého, kdo nám zaplnil ten „předvánoční rybníček“.
Vyzýváme proto ty, kteří si ještě svého kapra v Městské knihovně nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve. Na každého z nich čeká milé překvapení.
Renata Maryšková, Městská knihovna Slatiňany
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“. Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři. V měsíci lednu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Halina Pawlowská – Zanzibar
Tereza Boučková – Rok kohouta

Renata Maryšková, městská knihovna
Autor: Knihovna, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
V sobotu 7. března 2009 od 14 hodin bude v sokolovně pro děti DĚTSKÝ KARNEVAL.
Všichni příznivci dobré muziky jsou srdečně zváni do slatiňanské sokolovny v pátek 27. února 2009. Od 19 hodin bude pro všechny hrát k tanci i poslech orchestr Big band. Chcete-li si zatančit nebo třeba i zazpívat hezké melodie určitě přijďte. Vstupné 50,-Kč. Těší se na Vás pořadatelé Big band Chrudim a TJ Sokol Slatiňany.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
Dne 10. 1. 2009 proběhla ve Slatiňanech Tříkrálové sbírka organizovaná Farní charitou Chrudim. Za Slatiňany se sbírky zúčastnilo 7 skupinek, které vykoledovaly celkem 33 502,- Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli upřímně děkujeme. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Kdo alespoň občas poslouchá český rozhlas, zná velice dobře nepřeslechnutelný hluboký hlas Jiří Černého. Starší si jistě vybaví legendární Houpačku, dnes je zase oblíbený pořad Klub osamělých srdcí seržanta Pepře. Tento hudební kritik a publicista se hudbou a uměním vůbec zabývá už mnoho desítek let. Nedávno vyšla i kniha „Kritik bez konzervatoře“, což je vlastně knižní rozhovor. Na Laskavém večeru bude Jiří Černý besedovat u hudbě, literatuře, divadle a ostatní kultuře. Můžete si proto připravit sami nějaké otázky. Krom besedy si budete moci koupit i výše zmíněnou knihu (300 Kč).
60. Laskavý večer se uskuteční v úterý 10. února od 19 hodin tradičně ve Společenském domě. Tradiční je i vstupné 50 korun a malé pohoštění od pořadatelů.
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
Známá dětská atrakce – Kočičí hrádek - je více než sto let vyhledávána dětmi, které si tu hrají na hradní pány a samy si tu také kralují.

Nachází se nad zámeckým parkem a povedou nás k němu směrové ukazatele, turistická zelená značka od zámku nebo naučná stezka Ke Kočičímu hrádku s devíti zastávkami. Název této stezky, uvedený v textu první tabule, je ale nesprávný, protože hrádek je její čtvrtá zastávka, která dále pokračuje kolem Švýcárny k Vrchlickému návrší a vrací se zpět k výchozímu stanovišti.

Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.únor 2009
V sobotu 10.1.2009 se konal ve škrovádské olšině Plašťata „Lízátkový závod“, který pořádal Okrašlovací spolek Škrovád pod vedením Jardy Korečka. Sněhová nadílka přála pořadatelům i závodníkům, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: Lyžařský závod pro děti – volný styl a spřežení bobů a sáněk pro děti s rodiči. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Pro některé žáky a učitele naší školy bude tento měsíc opravdu náročný. Své hudební umění změří s dalšími žáky ZUŠ okresu Chrudim. Proběhnou totiž okresní kola soutěží v sólovém zpěvu a hře na dechové nástroje. O tom, jak se jim vedlo, vás budeme informovat v dalších číslech Ozvěn Slatiňan.
S. Sejkorová
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané, pořádá v sobotu 7. února tradiční Sportovní ples – opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje populární skupina KROKUS. Začátek veš 20 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafice KVĚT.
Srdečně zvou pořadatelé!!!
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.únor 2009
Před více než padesáti lety měli občané Slatiňan senzaci v osobě otužilce Karla Bureše. V třeskutých mrazech jezdil na kole po ulicích bez košile pouze v kalhotách. Při zimní procházce podél řeky Chrudimky často vzpomínám na svého přítele pana Bureše. Zval mě na své zimní koupání k fotografování a tajně doufal, že mě časem získá jako svého následníka. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
V loňském roce více než 50 dětí z Dětského folklórního souboru Formánci ZUŠ Slatiňany opravdu nezahálelo. Mimo pravidelného nácviku svých vystoupení Formánci uvítali jaro ve Slepoticích, zúčastnili se Dětského bálu v Hradci Králové, z kterého reportáž vysílala i Česká televize. Potěšili malé i velké diváky v Lukavici a stali se také účastníky Mezinárodního folklórního festivalu Pardubice – Hradec Králové. Své umění předvedli i na květnovém Slatiňanském pozastavení. Po prázdninovém odpočinku se začali pomalu chystat na svá vánoční vystoupení. Celý článek ...
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Od prosince loňského roku je na státním zámku Slatiňany využíván nový informační systém Blueinfo. Návštěvníci si nyní mohou bezplatně do svého mobilního telefonu stáhnout audio vyprávění o historii této památky a zajímavosti vážící se k dané expozici. Nespornou výhodou tohoto systémového řešení je skutečnost, že zařízení funguje zcela automaticky a nepřetržitě. K obsahu se dostanou návštěvníci a turisté i mimo otevírací hodiny zámku. Každý, kdo má zájem obdržet daný obsah, se musí nacházet v místě dosahu vysílače a následně na svém telefonu zapnout funkci bluetooth. Stačí potvrdit přijetí dat a obsah se stáhne do daného telefonu. Přehrávání si návštěvník volí již podle svého uvážení a typu přehrávače ve svém telefonu.
Systém Blueinfo představuje moderní, bezplatnou a bezesporu i zajímavou cestu, jak spojit historii s moderními technologiemi současnosti a tím i přitáhnout širší veřejnost ke kulturním odkazům.
Infocetrum Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí naší zlaté svatby.
Manželé Šinkorovi.

Děkuji svazu diabetiků zvláště p. O.Slachové za uskutečnění oslavy mého jubilea. Dík patří i MěÚ Slatiňany za blahopřání.
Vlasta Tycová

Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.únor 2009
© 1999 - 2008 Slatiňany
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.