Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Rada Města Slatiňany projednala na své 80. schůzi

1.   Výběr zhotovitele zakázky: Výměna krytiny, provedení nové fasády včetně zateplení kontaktním zateplovacím systémem a oprava oken na bytovém domě č.p. 534 Tyršova ulice ve Slatiňanech.

2.   Použití příspěvku z výherních hracích automatů

3.   Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001

 

Rada Města Slatiňany projednala na své 81. schůzi                                                             

1. Udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 5/2001                                                  

2. Program 22. zasedání ZM

 

Rada Města Slatiňany projednala na své 82. mimořádné schůzi

1.   Návrh nájemní smlouvy - byty Staré náměstí

2.   Stanovení výše nájemného z bytů na Starém náměstí - I. etapa

3.   Změna č. 3 schváleného rozpočtu Města Slatiňany na rok 2002

 

Autor: , Trvalý odkaz, Radnice, Město, 18.červenec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany