Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký

Na jaře jsme pořádali několik akcí pro veřejnost. V březnu se konal první skautský  ples po více než 50 letech. Počátkem dubna jsme se zapojili do celostátní akce Den otevřených kluboven. Pro návštěvníky jsme připravili výstavku z naší činnosti, pro děti řadu her a soutěží.

Součástí akce byla i veřejně prospěšná sbírka Pomozte dětem a večerní oheň   sv. Jiří s divadelními scénkami jednotlivých družin a oddílů.

Koncem dubna jsme v rámci Dne Země vysbírali odpadky ve skalách. 30.4.2002 jsme pro veřejnost připravili tradiční čarodějnice s programem pro děti.

 

V květnu se v Chrudimi konala poprvé Bambiriáda, tedy prezentace jednotlivých sdružení pracujících s dětmi a mládeží. Společně s chrudimskými skautkami jsme připravili okresní skautskou expozici skládající se z čajovny, výstavky  týpí a řady her a soutěží pro děti (lanové lávky, žebřík, přelézání sítě, vyřezávání totemů atd.)

Co se týče vnitřní činnosti oddílů, zmíníme Závod o totem náčelníka a vlajku náčelní, do jehož okresního kola jsme vyslali tři hlídky. Ty se musely porvat s náročnou trasou a spoustou úkolů. Medailových stupňů sice nedosáhly, ale snažily se.

Výrazného úspěchu dosáhl ekologický kroužek pod vedením Ivana Štěpánka a Radky Štěpánové. Jejich hlídka se (již potřetí)! probojovalo do celostátního kola soutěže ochránců přírody Zelené stezka, zlatý list a koncem června reprezentovala ve složení Pavel Brůžek, Václav Kocián, František Kolek, Martin Kvapil, Standa Fendrych a Marek Štěpánek naše středisko a město v národním kole.

Na přelomu roku 2002/2003 se bude konat velké celosvětové setkání skautů a (tzv. Jamboree) v Thajsku. Dva naši členové - Ivan Štěpánek a Václav Kocián - prošli výběrovým řízením a byli zařazeni do české výpravy.

Na prázdniny chystáme tři čtrnáctidenní stanové tábory pro své členy, dva na Březinách, jeden u Doubravky, dále se budeme podílet na realizaci týdenního vzdělávacího kurzu pro mladé vedoucí, který proběhne v srpnu v Šiškovicích.

Pozor!

Blíží se září a sním i možnost přihlásit nováčky do našich oddílů. Vzhledem k jejich omezené kapacitě doporučujeme ozvat se raději s předstihem.

Rádi bychom rovněž oslovil zájemce z řad dospělých, kteří by chtěli podpořit činnost střediska - ať už prací v oddílech nebo vytvářením zázemí. Požadujeme bezúhonnost, pracovitost a spolehlivost, nabízíme dobrou partu spolupracovníků a solidní zázemí, odměnou je úsměv na dětských tvářích a řada zážitků.

Kontakt: 0455/682362 nebo 0607589166

                                                                                  Za středisko Junáka Mgr. Daniel Vychodil

 

Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 18.červenec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany