Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Rok 1911 byl na události velmi bohatý. 23. března došlo k požáru v bývalém statku a byla zde poprvé použita voda z hydrantu na hašení. Při požáru zasahovalo i 6 sousedících sborů. 13. července vypukl požár u p. Kroufka obchodníka od stroje na pražení kávy, 31. července následkem velikého sucha byl nedostatek vody v knížecím vodovodu a tak byla tlačena voda do reservátu parní stříkačkou po dobu 9 dní od splavu mlýna pana Kabeláče. V tomto roce byly Slatiňany dnem 17. září prohlášeny za městys.
14. ledna 1912 byl konán sborový ples se schodkem 17 korun. V tomto roce se sbor zúčastnil celkem 8 požárů a z toho jich bylo 4 v Kunčí. Rok 1913 nezajímavý, pouze 1 požár opět v Kunčí.

Stejně tomu bylo i v roce 1914, kdy nebyli hasiči u žádného ohně. V roce 1915 bylo povoláno 11 členů na vojenskou povinnost a dalších 13 bylo povinně zaměstnáno v cukrovaru na výrobu cukru pro rakouskou armádu. V tomto roce byla činnost sboru omezena a zaměřovala se pouze na samaritánskou a eskortní službu při převážení raněných vojáků z fronty do lazaretu v místním klášteře. 31. srpna vypukl požár v místním cukrovaru - požár cukru se podařilo zcela uhasit až 19. září.  V tomto roce měl sbor 2 členy čestné, 10 zakládajících, 26 přispívajících, 53 ochránců, 37 členů činných. V období roku 1916 až 1918 byla činnost sboru omezena pouze na nutnou míru bez společenského a kulturního života. V tomto období kronika vydává svědectví o padlých členech a ochráncích sboru v době války. Stejně tak v roce 1919 jsou zápisy v kronice věnovány převážně politickému dění v republice a jedna zpráva o hasičích je spojena s konáním župní valné hromady hasičské jednoty Chrudimské. Kronika uvádí zajímavost, že v měsíci říjnu napadlo velké množství sněhu, pod jehož vahou se stromy rozlámaly, neboť nebylo opadané listí a všechna řepa na polích byla zamrzlá. Rokem 1920 se vrací již plnohodnotný život do našeho sboru. Sbor vyjíždí ke 3 požárům, začíná spolupracovat se Smekalovou továrnou na hasičské nářadí.

                                                                                  František Rulík, starosta SDH

 

Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 18.červenec 2002
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany