Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Sestavování seznamu voličů -informace
Pouze pro účely voleb do Evropského parlamentu je sestavován samostatný seznam voličů - tzv. „Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu“. Tento specifický seznam je sestavován z údajů obsažených v běžném stálém seznamu voličů + osoby, kterým bude alespoň ve druhý den voleb 18 let, a dále z údajů o občanech cizího členského státu EU, kteří mají na území ČR povolení k pobytu a nejpozději do 2. května 2004 požádají o zápis do tohoto seznamu voličů. Seznam voličů pro účely voleb do Evropského parlamentu bude uzavřen 2. května 2004. V této souvislosti je třeba upozornit na problematiku spojenou se stěhováním voličů, neboť volič, který se přestěhuje po 2. květnu 2004, zůstává zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu u obecního úřadu v místě svého předešlého pobytu, protože tento obecní úřad nemůže voliče z důvodu jeho přestěhování po 2. květnu již z tohoto seznamu vyškrtnout a obecní úřad v místě nového pobytu voliče naopak nemůže tohoto po 2. květnu 2004 do svého seznamu zapsat. Z uvedeného vyplývá, že takový volič bude moci volit buď v místě svého původního pobytu (zde bude zapsán v seznamu voličů pro tyto volby), nebo na voličský průkaz v místě svého nového pobytu, avšak o vydání voličského průkazu musí v takovém případě požádat nejpozději do 27. května 2004 u obecního úřadu v místě svého původního pobytu.
Jak jsme Vás již informovali, nejzazší lhůtou pro podání žádosti o zápis do seznamu voličů je neděle 2. května 2004 do 16 hodin. Z uvedeného důvodu bude na Městském úřadě ve Slatiňanech zřízena pracovníky úřadu služba v neděli 2. května 2004 od 9.00 do 16.00 hodin.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 1.květen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany