Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Týden tance v sokolovně
Ve dnech 14.4. - 16.4. se ve Slatiňanské sokolovně uskutečnila série šesti vystoupení tanečního oboru naší školy. Ve středu 14.4.2004 to byla dvě vystoupení pro veřejnost - v 16.00 a 18.00 hodin, čtvrteční a páteční dopoledne bylo pro školy, školky a ÚSP Slatiňany. Během těchto třech dnů zhlédlo práci našeho tanečního oboru asi 1 200 diváků!
Program vystoupení se skládal z devíti choreografií a mohlo se tak představit všech 90 dětí, které taneční obor ve Slatiňanech navštěvují. Všechny vystoupení měla moc pěknou atmosféru a účinkující ze sebe před naplněnou sokolovnou vydali maximum. Za to jim patří dík a určitě to pro většinu z nich bude silný motivační stimul v jejich další práci.
Velké uznání si zaslouží jejich učitelka, paní jiřina Doušová, neboť kromě samostatné přípravy dětí pracovala na choreografii vystoupení, scénáři, výběru hudby a režii.
Chtěl bych také poděkovat Sokolu Slatiňany za „zapůjčení“ sokolovny a za dobrou spolupráci s naší školou, rodičům dětí za pomoc při tvorbě kostýmů. Věře Jandové za pomoc při tvorbě rekvizit (klobouky) a originálních maleb na šaty pro děvčata, zvukaři Pavlu Dračínskému, osvětlovačům panu Jiřímu Pavlišovi a Jiřímu Korečkovi a všem dalším, kteří se organizačně podíleli na těchto vystoupeních.
Petr Šotta, ředitel školy
„ Slatiňanský vrabčák“

V neděli 23.5.2004 odpoledne se uskuteční v zahradním altánu ZUŠ Slatiňany první ročník přehlídky folk a country kapel z našeho regionu - Slatiňanský vrabčák. Program začíná ve 14.00 hodin a zahraje celkem šest kapel: Bíbři ze Slatiňan, Učedníci z Lukavice, Blizard ze Slatiňan, Šmehydlo z Chrasti, Nový Koření ze Slatiňan a Pouta z Pardubic. Program bude uvádět Jan Čechlovský. Tuto akci pořádá SRPDŠ při ZUŠ Slatiňany a za finanční dary děkuje těmto sponzorům: Lékárna u Bílého orla PharmDr. Magda Lukášová, TACO Chrudim,Ekomonitor vodní zdroje s.r.o., TMT spol.s.r.o. Chrudim.
Občerstvení zajišťuje restaurace U zámku.
Vstupné na celé odpoledne činí: 60,-Kč dospělí, 30,-Kč děti.
V případě velké nepřízně počasí se tato akce uskuteční ve stejnou dobu v sokolovně.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Petr Šotta, ředitel školy

Abrakův den

ZUŠ Slatiňany pořádá v neděli 30.5.2004 v zahradním altánu ZUŠ první ročník regionální přehlídky dětských divadelních souborů s názvem „Abrakův den“. Představí se celkem osm dětských divadelních souborů z našeho okresu a jak již název napovídá, tématem všech představení bude žánr pohádky. Pásmo jednotlivých vystoupení začne ve 14 hodin. V případě velké nepřízně počasí se tato akce uskuteční ve stejnou dobu v sokolovně.
Občerstvení bude zajišťovat restaurace U zámku. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na vaší návštěvu!
Petr Šotta, ředitel školy
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany