Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Z pískovcového bloku vytvořena skulptura Jana Nepomuckého, generálního vikáře pražské arcidiecéze, jehož poškozená figura byla v roce 1994 odborně restaurována Jaroslavem Brožem z Chrudimi, se dočkala opět důstojného vyzdvižení na vysvěcení (18.9.1994) na části pozemku farní zahrady před kostelem sv. Martina.
Původně se však světec nacházel na levém břehu Chrudimky, v místě dnešního památníku obětem II. světové války. Socha se tyčila na zvýšeném náspu pod klenbou vzrostlých kaštanů a celý prostor byl ohraničen dřevěným plotem. Od branky k ní vedly kamenné schody a návrší bylo kolem terasovitě upraveno a osazováno květinami zásluhou Okrašlovacího spolku.
Farní kronika zaznamenala též procesí věřících, ubírající se ke sv. Janu po skončení mše svaté, konané vždy na jeho svátek, tj. 16. května.
V roce 1956 doporučila hospodářská komise MNV odstranit kolem sochy přestárlé kaštany a v následujícím roce potkal stejný osud samotného patrona, který měl být později přemístěn blíže k lávce. K tomu ale nikdy nedošlo a jako bezcenná církevní relikvie se do r. 1993 povalovala v rohu farního pozemku.
Slatiňanskou repliku sv. Jana vytvořil kameník Josef Tušic ve škrovádských lomech v r. 1727, a to tak, aby po stránce monografické obsahoval všechny atributy originálu.
Nepomuckého posmrtnou vizáž tehdy zformovala doba katolického baroka, opestřující jej romantickým hávem královnina zpovědníka. Z tohoto pohledu byl umučený klerik také poprvé zpodobněn sochařem Janem Brokoffem v r. 1963 a jeho výtvor osazen na Karlově mostě v Praze.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.květen 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany