Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Děkujeme touto cestou MěÚ Slatiňany - jmenovitě ing. Dagmar Fryšové, Aleně Pavlišové, Martě Kolouchové, Danuši Markové a Petru Šottovi za velmi působivé a podmanivé uspořádání naší zlaté svatby. K příjemné atmosféře nemalou měrou přispělo i překrásné prostředí v interiéru obřadní síně, která je chloubou našeho města. Děkujeme Vám všem za to, že občanským záležitostem věnujete takovou pozornost.
Jaroslava a Stanislav Beranovi
K. H. Borovský již před lety napsal: „v nouzi radu dá ti každý dobrý přítel, ale málokterý ti dá mouky pytel“. Tímto „pytlem mouky“ může být rychlá a nezištná pomoc od těch, kdo nejsou lhostejní k nesnázím ve svém okolí. Je to i můj případ, a proto se o své pocity chci podělit s ostatními, protože je asi dobré vědět, že u nás není všechno jen o penězích. V dohledné době musím provést celkem zásadní rekonstrukci své provozovny. Je to úkol, který bych sám těžko zvládl, zvláště když se přidal problém, se kterým jsem nepočítal. Byli to právě členovo Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany, kteří mi bez jakýchkoliv nároků a ve svém volném čase nabídli pomoc. Díky tomu se práce urychlila a věřím, že se vše včas zvládne.
Vstřícný přístup měl i odbor výstavby MěÚ Slatiňany a majitelka domu paní Macková.
Jsem jim proto velmi vděčný a svoje poděkování chci vyjádřit alespoň tímto způsobem.
Zejména bych rád poděkoval panu Rulíkovi st. za jeho cenné rady a organizační zajištění rekonstr. prací.
Je to moc dobrý pocit vědět, že člověk není na vše sám a že jsou kolem nás takoví lidé, kteří v nouzi pomohou. Ještě jednou dík!
Marcel Kalhous

Klub Paprsek děkuje firmě EURO-Šarm spol. s.r.o., Těšínská 222, Šenov, za peněžní dar na zakoupení dětské skluzavky, firmě Recycling-kovové odpady a.s., Hermannova 561, Chotěboř, firmě NOPO spol. s.r.o. Slatiňany a firmě Mlýn Janderov spol. s.r.o. Janderov 189, Chrudim za peněžní dar na nákup hraček a drobných potřeb pro děti. Dále děkujeme knihkupectví Lyra - Jan Zajíc, Široká 117, Chrudim, za dar ve formě dětských knih a také knih určených pro rodiče. Také děkujeme firmě M + H Slatiňany za bezplatné poskytnutí autobusu na výlet rodičů s dětmi do ZOO ve Dvoře Králové.
Tímto také zveme všechny rodiče s dětmi k návštěvě Klubu Paprsek v prostorách Mateřské školy ve Slatiňanech.
Klub Paprsek
Autor: , Trvalý odkaz, Vzkazy, Ostatní, 1.květen 2004
zpět