Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V intravilánu města se v současné době nachází pouze jediná pamětní deska osobnosti, jež je umístěna na venkovní fasádě rodinného domu. V tomto případě nejde o poctu udělenou za zásluhy o veřejnou nebo osvětovou činnost, ani význačnému rodáku, který proslavil město, jako spíše o morální memento, vinící německé okupanty ze spáchání zločinu na nevinném člověku v samotném závěru války. Touto obětí se stal V. Meduna povoláním truhlář, jenž u hasičského sboru vykonával funkci trubače.
Na žulové desce s jeho podobiznou v hasičském stejnokroji je vyryt text zvýrazněný zlatým písmem, který připomíná, že na tomto místě byl 5.5.1945 postřelen německým důstojníkem - vrahem hasič bratr Václav Meduna (viz foto). Deska je umístěna vedle vchodu do přízemního domku čp. 81 paní Kyselové u hlavní křižovatky před kamenným mostem.
Inkriminovaného dne vypuklo v Praze povstání a rozhlas vysílal naléhavou výzvu o pomoc v boji proti okupantům. To bylo ještě v době, v níž byla v obci dislokována početná německá posádka v budově školy. Jejich velitel hejtman Moser, jezdil z obavy o svou bezpečnost v malém pancéřovém autě, které mělo vpředu otvor pro střelnou zbraň. V podvečer toho dne kolem 18 hodiny dva trubači sboru, zmíněný Meduna a Šustr, smluveným signálem na trubku vyzývali své druhy k pohotovosti. Zatímco Meduna přijížděl na kole ke křižovatce od obecního úřadu, Šustr z opačného konce vsi. Trasa Meduny byla pro něj fatální. Troubení uslyšel za ním se rychle přibližující Moser, předjel ho, vůz otočil na křižovatce a krátkou dávkou z kulometu jej usmrtil, načež začal pronásledovat i druhého cyklistu, vzdáleného asi 200 m, ale již jej střelou nezasáhl.
Reakce německého velitele v dané situaci byla neadekvátní a jednal v záchvatu amoku. K tomu však přispěl incident, který se stal v dopoledních hodinách, při němž drážní zaměstnanec F. Zajíček chtěl odzbrojit německého strážného muničního vlaku na nádraží. Nejenže se mu to nepodařilo, ale navíc byl zajat a předveden k Moserovi. Za tento čin měl být popraven v Pardubicích.
Arogantní a silácké vystupování Mosera vůči představitelům obce v květnových revolučních dnech 1945 popsal tajemník Polívka s despektem, neboť je tento nacista s ohledem na válečnou situaci Němců pouze terorizoval a činil je zodpovědnými svými životy za klid a pořádek v obci.
Pohřeb Meduny se konal 7. května v odpoledních hodinách za asistence německých samopalníků (ze Slatiňan odešli v noci na 8. května).
Odhalení pamětní desky Medunovi se uskutečnilo 16. září 1945 pod záštitou MNV. Během tryzny skládal hasičský sbor Slib věrnosti republice a prezidentu E. Benešovi. Její závěr se uskutečnil před domem čp. 81, k němuž došel průvodem a zastavil se u čestné stráže. K přítomným hasičům promluvil za odboj plk. Beneš, za hasiče lektor J. Petrtyl, který vysvětil poslání sboru a účel zasazení desky, jíž pak odhalil a farář Pivoňka vysvětil.
Prezident republiky za uznání bojových zásluh získaných v boji za osvobození Československé republiky z nepřátelského obsazení udělil Medunovi Československý válečný kříž 1939 in memoriam. Vyznamenání převzali bratři Václava 5. května 1946 od zástupců vojenské správy.
Nejvyšší oběti příslušníka slatiňanského sboru nebylo zapomenuto. Připomíná jej název ulice k sídlišti Pančula a ke dni osvobození (8. května) se pokládá věnec i k jeho desce, aby se vzdala úcta hrdinovi, který položil život na prahu svobody.
Ing. Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.září 2004
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany