Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Vyzýváme všechny občany, zvláště pak ty, kteří užívají k odkládání odpadu barevné kontejnery uprostřed sídliště ul. Tyršova (mezi domy č. p. 742-743, 702-703, 704-705, 724-725, 748-749 a 755-756), aby při odkládání odpadů do kontejnerů na plasty, sklo a papír dbali nejen správných zásad třídění, ale zároveň udržovali v okolí těchto kontejnerů pořádek.Odpady, které nelze pro svůj objem nebo velikost vložit do kontejnerů, lze předat v provozní dobu do sběrného dvora. Tyto objemné odpady nejsou v rámci pravidelného svozu směsného komunálního odpadu z popelnic sváženy, protože se jedná o jiný druh odpadu dle Katalogu odpadů.
K odložení ostatních odpadů z plastu, skla či papíru, které nelze vložit do kontejnerů z důvodu jejich přeplnění, využijte prázdné kontejnery na jiném k tomu určeném místě, nebo vyčkejte do vyprázdnění.
Věříme, že budete tyto zásady dodržovat, a tím přispějete k pěknému vzhledu našeho města.
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany