Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 1995 byl na naší škole otevřen nový obor – obor taneční. Během deseti let prošlo tímto oborem téměř 500 dětí a vzniklo přes devadesát choreografií. Kulaté výročí jsme oslavili „Týdnem tance“ v měsíci dubnu tohoto roku v sále místní sokolovny. Parket se zaplnil tančícími dětmi v šedesátiminutovém programu pro stovky diváků celkem sedmkrát.
Začali jsme pro I. a II. stupeň ZŠ Slatiňany. Týž den shlédli program s třinácti vstupy i žáci ze ZŠ Hrochův Týnec a Chrast.

Vrcholem bylo čtvrteční vystoupení v 16.00 a v 18.00 hodin pro veřejnost, kdy děti potěšily tancem nejen své rodiče a prarodiče. Mnohé maminky i babičky si povzdechly, že ve svém dětství neměly tolik možností rozvíjet a kultivovat taneční projev.

Sérii vystoupení mladí tanečníci zakončili před diváky ÚSP Slatiňany, MŠ a ZŠ z Orle, Zaječic a Lukavice.

Letošní program byl náročnější proti předchozím rokům počtem choreografií i počtem představení. Únava dětí byla veliká, ale radost z úspěchu a potlesku diváků ji pomohl dětem překonat. Všichni tančili s nesmírnou chutí a zodpovědností. A právě nejen tanečním krokům, správnému držení těla, smyslu pro krásu tance a harmonii, ale i zodpovědnosti jedince vůči kolektivu, se děti v tanečním oboru učí.

Velkou pozornost na sebe upoutávala šikovnost chlapců, kteří vystupovali společně s dívkami. Chlapci byli příjemným oživením v tanečních kreacích a byli jasným důkazem, že muži mají na parketu své důležité své důležité místo, Ať už v akrobacii nebo ve vedení páru ve společenských tancích.

V závěru bych chtěla poděkovat rodičům za pomoc při zhotovování a úpravě kostýmů, osvětlovačům, zvukaři, organizátorům, fotografovi panu Markovi, Sokolu Slatiňany a v neposlední řadě i divákům za jejich přízeň. Také děkuji Městu Slatiňany, které nám stavbou nového, moderního tanečního sálu vytvořilo zázemí pro rozvoj, stabilitu a kvalitní činnost našeho tanečního oddělení.

A hlavně veliké díky patří všem dětem, které opět dokázaly, že když je něco baví, dokáží obětovat spoustu času a sil, aby přinesly radost nejen sobě, ale i svým blízkým.

Jiřina Doušová, učitelka tanečního oboru
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.květen 2005
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany