Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Protože v současné době je toto téma aktuální, dovolím si Vás seznámit blíže s tím, jaká je volební matematika a jak se přidělují mandáty při volbách do zastupitelstva města. Velkými podrobnostmi Vás nemíním obtěžovat – proto jen hlavním zásady:
 • Ve Slatiňanech je jedenadvacetičlenné zastupitelstvo.

 • Ve Slatiňanech kandiduje 7 volebních stran (abecedně ČSSD, KDU-ČSL, KSČM, Nezávislí, ODS, Sedma, SNK-ED).

 • hlasovací lístek se seznamem kandidátů a volebních stran dostanete do domácností, na jednom hlasovacím lístku budou všechny strany a kandidáti,

 • volit lze stranu nebo jednotlivé kandidáty, případně jejich kombinaci

 • nelze označit dvě strany

 • označením strany u názvu strany dáváte každému kandidátovi na kandidátce jeden hlas

a protože je ve Slatiňanech kandidátka 2l členná, dostává strana od Vás 21 hlasů

 • označit, a tím volit, lze i jednotlivé kandidáty z různých stran do celkového počtu 21. Pak je ovšem už zbytečné označovat stranu, protože jste svých 21 hlasů vyčerpali

 • volit též můžete stranu a na jiných kandidátkách (i různých) jednotlivé kandidáty, Vámi volená strana pak od Vás obdrží počet hlasů rovnající se rozdílu 21 mínus počet jednotlivých označených kandidátů

 • pokud neoznačíte žádnou stranu a zároveň označíte méně kandidátů než 21, Vaše zbývající hlasy propadají

 • pokud označíte stranu a zároveň několik kandidátů této strany, tato strana získává 21 hlasů a k označení jednotlivých kandidátů se nepřihlíží. V komunálních volbách je to tedy s preferenčními hlasy trochu jinak než u voleb parlamentních

 • mandáty stranám (počet míst pro stranu v zastupitelstvu) se přidělují podle poměru hlasů, které získají strany, nikoli podle celkového počtu získaných hlasů získaných jednotlivým kandidátem. Teprve poté se stanoví pořadí uvnitř strany a na základě něho jsou kandidáti s největším počtem získaných hlasů v té které straně do zastupitelstva zvoleni. Tím se může stát, že je do zastupitelstva zvolen kandidát, který získal celkově daleko méně hlasů než nezvolení kandidáti z ostatních stran.

Pozor na neplatnost hlasovacích lístků, hlas voliče je neplatný, jestliže:

 • na lístku není označena ani volební strana ani žádný kandidát

 • na hlasovacím lístku je označeno více než 1 strana

 • na hlasovacím lístku je označeno více než 21 kandidátů

Za platné označení se považuje křížek v rámečku před názvem volební strany či před jménem kandidáta, a to jak „X“, tak i „+“. Hlasovací lístek je nutné do volební schránky vložit v úřední obálce, kterou obdržíte od volební komise ve volební místnosti. Nezapomeňte si vzít sebou průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Volič může ze závažných (zejména zdravotních důvodů) požádat MěÚ a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl volit mimo volební místnost (doma do přenosné volební schránkou, kterou mu donesou členové volební komise).

Zároveň se s komunálními volbami ve Slatiňanech konají i volby do senátu.

Ing. Jiří Hodic, tajemník

Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.říjen 2006
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany