Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V rámci projektu „Zdravé bydlení“je v současné době v naší obci prováděno mapování geopatogenních a ostatních škodlivých zón. Tento projekt je zaměřen na zmapování a zjištění vlivu patogenních zón na lidský organismus. Navazuje se tak na výzkumy, které prováděli již v dřívější době jiní odborníci (lékaři, geologové apod.). Z geologického pohledu se jedná o záření energie, které vychází ze země, kosmu, nebo se jedná o tzv. technické zóny – elektrosmog. Záření vycházející ze země je známo pod názvem geopatogenní zóny a na povrch se dostává v důsledku různých anomálií, vyskytujících se v zemské kůře.
Může se jednat např. o prasklinu v zemi, styk dvou a více hornin nebo žil rudy či nerostů. Dále jsou to podzemní vody – toky, jezera, prameny, různé jeskyně, prohlubně, šachty apod. Ne vždy jsou tyto anomálie přírodního původu, ale může se jednat i o výsledek lidské činnosti – důlní dílna, různé podzemní šachty, kanály, kabelové štoly, vodovodní, plynová a jiná potrubí. Občas jsou tyto vlivy označovány některými odborníky jako „dráždivé zóny“. Je to označení pro přírodní a lidskou činností vznikající škodlivé záření. Mapování probíhá formou bezplatného proměření geopatogenních zón v domácnostech, které se přihlásí, kde odborní poradci provedou proměření a vyplnění protokolu o stavu geopatogenních zón a zároveň poskytnou bezplatnou poradenskou službu a návrh řešení.Všichni odborníci jsou vybaveni plnou mocí a na požádání jsou povinni ji předložit. Více informací o celkové činnosti a projektu „Zdravé bydlení“ naleznete na internetových stránkách www.adam-pr.cz
Autor: , Trvalý odkaz, Oznámení, Ostatní, 3.leden 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany