Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Sbor dobrovolných hasičů ve Slatiňanech dovršuje let již 125 let své činnosti a při této příležitosti chce podat občanům města stručnou informaci o své práci a to ne o činnosti za 125 let, ale pouze za letošní rok.

Na své výroční valné hromadě v minulém roce byl mimo jiné stanoven přehled úkolů pro rok 2007. Těch úkolů nebylo málo, ale přesto se nám podařilo převážně splnit a to jak na úseku práce se ženami, neboť ty se pro letošní rok přihlásily do soutěže v požárním útoku. tato soutěž je zařazena do tzv. okresní ligy. Jen pro Vaši zajímavost před 75 lety bylo ve Slatiňanech založeno první družstvo žen v počtu 8 členek. Současné družstvo v letošním roce absolvovalo všech povinných 11 soutěží s průměrným umístěním na 7. místě z 10 přihlášených družstev žen. Rovněž i naši muži soutěží v okresní lize, kdy jil letos proběhl 13. ročník a z 20 soutěžních družstev mužů se zúčastnily rovněž všech 11 závodů, kde se umístily celkově na 10. místě.

Pro náš sbor je poctou, že se všech 13 ročníků závodilo i ve Slatiňanech, kde náš putovní pohár měl již 32. ročník v letošním roce. Pro letošní rok jsme si dali za úkol v rámci 125. výroční zúčastnit se 4 celostátního setkání v Litoměřicích, ve dnech 15. června a to nejen co by účastníci zájezdu, ale zároveň i s historickou motorovou stříkačkou. s předvozkem taženou dvěma páry slatiňanských hřebců. Díky Státnímu hřebčínu, který díky svému řediteli panu Kuncovi nám poskytl bezplatnou pomoc při dopravě stříkačky na místo a zároveň i v průvodu. byl to jediná čtyřka při potahu této zrenovované stříkačky a měla velký úspěch mezi tisíci účastníky srazu. Při renovaci stříkačky bylo odpracováno 600 hodin. Samozřejmě nesmíme opomenout naše malé hasiče, kteří se zúčastnili i svého letošního tábora a jejich celoroční činnosti.

Zůstává před námi opět vyhodnocení úkolů na výroční schůzi, ale předtím bychom Vás rádi informovali o tom, že cisterna, kterou nám zakoupil městský úřad, vyjíždí se členy naší jednotky SDH Slatiňany a od 1.1.2007 do teď má na kontě 26 ostrých zásahů. Z tohoto počtu bylo 13 požárů, 3 dopravní nehody., 6 živelných pohrom a 4 ostatní tzv. technické výjezdy. Z celkového počtu zásahů bylo 10 ve Slatiňanech. Mimo to se jednotka zúčastnila cvičení IZS v Chrudimi na kruhovém objezdu u Kauflandu na nebezpečnou látku. tento výčet nezahrnuje další práce pro město jako je kropení zeleně, práce s motorovou pilou a další práce spojené s údržbou požární zbrojnice. Pro zvýšení odbornosti se členové jednotky zúčastnili v roce 2007 20 x školení.

František Rulík, ml.
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 4.prosinec 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany