Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Pamětníci podoby tohoto chrámu Páně před jeho rozšířením stavitelem F. Schmoranzem již nejsou. Proto si jej připomeneme z vyobrazení J.Tichého z r. 1886. Jeho vzhled set edy nelišil od jiných venkovských kostelíků kolem nichž byl zároveň umístěn hřbitov, v uvedeném roce ve Slatiňanech již po řadu let zrušeném.

Barokní architektura je z nákresu jednolodního chrámu zcela zřejmá. Jsou to veze s cibulovou bání a lucernou, přičemž v hlavni umístěné nad kruchtou, byly umístěny zvony (Hran, Srdce a Poledník). v malé věžičce (sanktusníku) na hřebeni v přední části lodi vyzváněl umíráček. K tomuto stavebnímu slohu patři též ostění oken a dveří na této jižní straně kostela. Výjimku tvoří panská oratoř vpravo z r. 1861. která. byla určena pro knížecí rodinu, v čase bohoslužby přichozivší nadurovňovou krytou chodbou ze zámku. Gotické prvky svědčí o práci F. Schmoranze, jenž pak o 30 let později přestavoval celý kostel za účelem jeho rozšíření na trojlodní. oratoř zůstala přirozeně bez úprav, stejně jako kněžiště, v jehož prostoru kolem hlavního oltáře bylo zazděno 8 náhrobků, příslušníků nižší šlechty z druhé poloviny 16. století.

Stavební práce na kostele byly zahájeny na jaře 1891 (odbouráváním zdiva sakristie aby se mohly vykopat základy pro novou věž. Jako kuriozitu lze uvést. že si Schmoranz na práci najal nejlepší zedníky, kteří při práci nekleli a při mši svaté se zapojili do pění mešních písní. Vykopané lidské ostatky byly pak uloženy na novém hřbitově, založeném v r. 1816, tehdy za obci.

Výše zmíněné zvony byly za I. světové války rekvirovány pro potřeby armády. Bronz resp., zvonovina byla strategickou surovinou, takže ve věži zůstal jenom Poledník, který byl ocelový, o něž nebyl zájem. Po válce byly odebrané zvony nahrazeny a zaplaceny z finanční sbírek farníků.

ing, Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 4.prosinec 2007
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany