Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
30. srpna 2008 podpořil divadelní soubor Docela ze ZUŠ Slatiňany svým vystoupením Nadační fond Zdeňky Žádníkové. Pohádku „Jak bylo čertům v pekle zima“ jsme přizpůsobili zcela jinému prostředí neboť se hrálo v rušných prostorách velkého obchodního centra Palladium v Praze.

Téměř celý soubor se poctivě připravoval a týden zkoušel v areálu firmy TM okna v Mikulovicích. Představitel důležité role Lucifera Honza Hodic bloudil kdesi v ruských stepích, a proto jeho roli bravurně nastudovala odrostlejší majitelka výše zmíněné firmy paní Dáša Tycová. V nabitém programu náš soubor odvedl dobrou práci a podal velmi slušný výkon.

Chtěl bych touto cestou vyjádřit všem členům poděkování za kvalitní reprezentaci školy i města. Mladí herci dokázali, že když o něco jde umí táhnout za jeden provaz, pomoci jeden druhému a udělat něco pro dobrou věc.

Mgr. Libor Škrlík
Vedoucí divadelního souboru Docela ze ZUŠ Slatiňany
Autor: ZUŠ, Trvalý odkaz, , , 1.říjen 2008
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany