Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V roce 2008 byly v našem městě a místních částech provedeny a dokončeny tyto stavební práce :
 • nová klimatizace na MěÚ Slatiňany
 • komunikace, veřejné osvětlení a místní rozhlas ve Škrovádu – III. etapa
 • oprava oplocení a nová vývěsní skříňka na víceúčelovém hřišti, Slatiňany
 • pokračování v rozšíření parkovacích ploch na parkovišti u hřebčína, Slatiňany
 • oprava části ulice Ke Garážím ve Slatiňanech
 • oprava pilířů lávky přes Chrudimku u bývalé Modely, Slatiňany
 • nová autobusová zastávka v ul. Vítězství, Slatiňany
 • oprava chodníku ve Schmoranzově ul. a části ul. Čechova, Slatiňany
 • nová hrazda na hřišti za prodejnou v Trpišově
 • rekonstrukce domu č. p. 92 Staré náměstí, Slatiňany po požáru
 • nové veřejné osvětlení v části Sečské ul., Slatiňany
 • oprava střešní krytiny na č. p. 2 Kunčí – úřadovna a hasičská zbrojnice
 • nové veřejné osvětlení v části Škrovádu – u křižovatky „T“
 • nové veřejné osvětlení v ul. Vrchlického, Slatiňany
 • oprava střešní krytiny na Domu služeb Slatiňany
 • oprava cyklopěší stezky podél řeky Chrudimky
 • nové veřejné osvětlení v části mezi Presy a Slatiňany
 • oprava plotu a nová branka a brána u Společenského domu Slatiňany
 • nová autobusová zastávka na hlavní silnici u Kunčí
 • nová zástěna ve Společenském domě Slatiňany
Na stavby byly vypracovány projektové dokumentace (PD) a studie (ST):
 • PD - cyklopěší stezka podél řeky Chrudimky
 • PD - chodník po pravém břehu řeky Chrudimky, navazující na místní komunikaci v ul. Smetanovo nábřeží a končící u lávky přes řeku řeku u bývalé Modely
 • PD - chodník pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech
 • ST - napojení průmyslové zóny na obchvat silnice I/37 ve Slatiňanech
 • PD - rekonstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárna
 • ST - úprava místních komunikací v obci Kunčí
 • PD - úpravy místní komunikace v části obce Škrovád od rozcestí „U křížků“ po křižovatku „T“ v severní části obce
 • ST - doprava v klidu v části Slatiňan
Dále byl vypracován energetický audit pro Dům pečovatelské služby Slatiňany a průkazy energetické náročnosti budov pro Dům pečovatelské služby a Městský úřad Slatiňany.
Eva Esserová – investiční technik
Autor: MěÚ, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany