Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Známá dětská atrakce – Kočičí hrádek - je více než sto let vyhledávána dětmi, které si tu hrají na hradní pány a samy si tu také kralují.

Nachází se nad zámeckým parkem a povedou nás k němu směrové ukazatele, turistická zelená značka od zámku nebo naučná stezka Ke Kočičímu hrádku s devíti zastávkami. Název této stezky, uvedený v textu první tabule, je ale nesprávný, protože hrádek je její čtvrtá zastávka, která dále pokračuje kolem Švýcárny k Vrchlickému návrší a vrací se zpět k výchozímu stanovišti.

Byla to kněžna Vilemína Auerspergová (1857 – 1909), jež k ukrácení kratochvíle zámeckých ratolestí dala podnět ke stavbě kouzelného filigránského hrádku. Jeho vznik se datuje do přelomu 19.a 20. století a z dobových pohlednic víme, že se tak stalo ještě před koncem 19. století. Je třeba říci, že byl postaven velmi zdařilý model středověkého opevněného sídla, a to ještě v době doznívajícího romantismu v Čechách, jímž byla kněžna ovlivněna. Svým nápadem si počínala nadčasově, neboť jak sama předpokládala, způsobí mnoho radosti a potěšení i dalším generacím lidské drobotiny, především té neurozené. Jejich smích a veselý úsměv patří mezi nezapomenutelné dojmy, odnášející si z návštěvy rozkošného hrádečku. S pocitem milé vzpomínky se sem rády vracejí, aby svá dětská přání projevila svým způsobem, tj. na postavičkách z říše pohádek a snů.

Z ilustrovaných obrázků je zřejmé, že okružní hradební zídka s cimbuřím byla postavena na vystupující křemencové skalce, do níž jsou včleněny válcové a hranolové věže, jejichž vzhled je ozdoben pseudorenesančními architektonickými články. Hlavice věží tvoří buď jehlan nebo kužel, charakteristický u hlavní věže. Ta je také největší a má rovněž ochoz i velký boční otvor, demonstrující v miniměřítku obytnou věž hradu, do něhož se schová i větší dítě. Vchod do uzavřeného nádvoří tvoří branka s gotickým ostěním, hájená strážními věžemi s otvory, znázorňující střílny. Spíše jako kuriozita jsou vyznačeny i prevety, vystupující z vnější strany hradby, což bylo zařízení nepostradatelné u každého hradu.

Protože Kočičí hrádek je vysněným rájem zábavy dětí, inspirovalo to mladé ochránce přírody z Chrudimi (Rákosníčky) v roce 1998-9 ke zřízení krátké naučné stezky, původně pojaté od klapačky, branky v horní části parku, k tomuto hrádku, kde bylo umístěno odpočívadlo s lavičkami. Proto nekoresponduje dnešní název stezky, který byl ponechán podle prvního návrhu, se skutečnou trasou (viz výše).

V roce 2007 proběhla její celková rekonstrukce od profesionálních ochránců přírody(ZO ČSOP Nasavrky) za přispění sponzorů, z nichž je třeba jmenovat CHKO Železné hory. Oficiálně byla zpřístupněna 28. ledna 2008. Nově zřízené informační cedule o stejném počtu jako měla předtím přibližují místní ekosystém, přírodní krásy, chov kladrubského vraníka, historii a další aspekty krajiny. Naposledy byl hrádek opravován v letech 2002 -3 firmou J. Dymáka z České stavební huti za režijní náklady města.

Ing . Milan Vorel
Autor: , Trvalý odkaz, Historie, Město, 1.únor 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany