Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V sobotu 27. prosince jsme s KČT Slatiňany byli na Vánočním výletě. Na programu jsme měli procházku lesem v okolí Slatiňan a zastávka na Kočičím hrádku byla to první připomenutí. Při zpáteční cestě jsme se zastavili na zámku Slatiňany. Tam jsme si u vánočního stromečku, u punče a cukroví poseděli a pak s průvodkyní prohlédli zámeckou kuchyni s příslušenstvím a technické zázemí zámku.

V sobotu 17. ledna jsme šli na výlet do Chrudimě. Cestou podle řeky jsme si připomínali historii mlýnů na Chrudimce. První - mlýn Janderov tu byl podle názoru historika prof. Floriána už na konci doby husitské. Písemný záznam o něm je ale až z r. 1570, kdy se tamní mlynář Prokop oženil s Barborou Štěrbovou. R. 1577 přešel mlýn do majetku Václava Štěrby a začalo se mu říkat Štěrbovský. To bylo až do r. 1732, kdy mlýn koupil Antonín Ondřej Jandera. Podle něho se od té doby mlýn označuje jako Janderovský. Tento Jandera měl za manželku Františku Zumzande ze Sandberka, dceru vlastníka Slatiňanského panství Jana Ferdinanda Zumzande. V r. 1936 byl mlýn prodán Janu Klimešovi, který ho koupil pro svého, tehdy devítiletého syna Josefa – budoucího dlouholetého starostu Chrudimě. Tady poblíž na kopci nazývaném Vlčí Hora se v historii také pěstovala vinná réva a odtud podle jeho lisování při zpracování vznikl patrně název osady Presy.

My jsme šli zahrádkami ke Chrudimi a tam se sešli s chrudimskými účastníky našeho výletu. Pod nemocnicí, u mostu přes řeku jsme si připomenuli další mlýn – Klobásov. Ten nemá jméno podle klobás, ale podle jednoho svého majitele – Matěje Klobásu.

Z dalšího mlýna – Podkopanického, je dnes dřevozpracující závod pana Ficka. Mlýn Hrkačka zmizel úplně a připomíná nám ho jen dílo Heleny Šmahelové. Mohli jsme si ho ještě připomenout v Koželužské ulici, vedle níž bývala zahrada patřící ke mlýnu.

Na řece Chrudimce však nebyly jen mlýny. Byly tu pily, ve městě pak hlavně soukenické valchy a koželužské stupníky. Stoupy – dřevěné sloupy poháněné vodním kolem nahrazovaly dřívější lidské šlapání.

My jsme mířili kolem bývalého mlýna Koželužského do Regionálního muzea. Tam jsme se potěšili půvabnou vánoční výstavou a zase si připomněli dětství, a to na výstavě „Jak bydlely panenky v Nizozemí“. Jsou na ní roztomilé pokojíčky a porcelánové servisy i další nádobíčko pro panenky. Samozřejmě jsme si už po několikáté prošli Mozaiku z dějin regionu, někteří účastníci ji ostatně viděli poprvé. Tato expozice názorně a dá se říci i zábavnou formou připomíná to, co jsme se v dětství učili v dějepise. Seznamuje návštěvníky s tím, jak se historické události promítali i do místních dějin. Ještě nás zaujaly výstavy Umělecký plakát a Umělecká řemesla. Na schodišti jsme si prohlíželi znaky jednotlivých měst kraje.

Po nezbytném fotu před muzeem jsme byli v Kabinetu Ex Libris na výstavě grafiky Michaely Lesařové – Roubíčkové. Obrázky se nám líbily a odtud jsme už mířili do restaurace U Pivovaru, kde jsme měli objednáno posezení a občerstvení. A potom už - podle řeky zpátky domů.

Klub českých turistů Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany