Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Hned z kraje nového roku jsem požádala o rozhovor pana starostu našeho města MVDr. Ivana Jeníka a poprosila ho o pár odpovědí na otázky týkající se našeho města a života v něm.

1/ Nejprve bych se vrátila k roku loňskému. Proběhly různé akce, opravy, stavby a jiné. Z čeho Vy máte největší radost a cítíte také nějaké zklamání z něčeho nedosaženého?
Když zmíníte slovíčko radost, skrývá samozřejmě úspěchy, které se ve městě v roce minulém, ale i předešlých letech podařilo vybudovat, zlepšit, zrenovovat či dokončit. Když mám být konkrétní tak zmíním například dokončení cyklopěší stezky Chrudim - Slatiňany, zahájení kanalizace v ulici Na Ostrově a Vrchlického nebo plynofikace základní školy a z toho vyplývající změna v topení -  elektrické nahradilo topení plynové. Mrzí mě, že se nepodařilo dokončit chodník na Presy. Projektová dokumentace neřešila přeložení inženýrských sítí, stavba byla opožděna a z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro stavební činnost nemohla být stavba dokončena v termínu. Jakmile počasí dovolí, na stavbě se bude ihned pokračovat.

2/ V letošním roce má město Slatiňany spousty úkolů co zlepšit, opravit, postavit jak a do čeho investovat. Mohl byste čtenářům nastínit ty nejdůležitější akce?
Budeme například pokračovat 4. etapa oprav silnice ve Škrovádě, která navazuje na předchozí tři již provedené etapy a měla by být dokončena kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického. Dále je naplánována výměna stávajících oken v domě s pečovatelskou službou za nové a v případě získání dotace ještě zahájené celkové rekonstrukce, dokončení již třetí části zmíněného chodníku na Presy nebo třeba zateplení základní školy 1. stupně.

3/ Jak jste spokojen se spoluprací„města“ s občany? Není asi jednoduché vždy uspokojit všechny, kdo mají nějaké požadavky a prosby nebo je veškerá komunikace bez problémů?
Všem občanům se nelze zavděčit, to známe jistě všichni. Je škoda, že se občané mnohdy nezajímají o přípravu akce dříve, jelikož po jejím zahájení je většinou velice těžké pozdě sdělené připomínky projednat či zrealizovat. Nebo je to přinejmenším velice složité. Občané vidí většinou chybu pouze na úřadě či na úředníkovi a u sebe a jejich pozdní aktivitě, tu nevidí nikdy.

4/ Občany města udivuje stále větší administrativa a tzv. papírování. Opravdu je pro ně vše složitější nebo je na druhé straně také práce, která naopak občanům „život“ usnadňuje?
Papírování snad tolik nezatěžuje, jen se snad někdy dělá něco duplicitně a tomu také mnohdy nerozumím.

5/ Nejeden příchozí na radnici se stále podivuje tomu, že na našem úřadě stále platí úřední a neúřední dny a hodiny. Na některých úřadech mají úřední dobu pro občany každý den. Můžete nám k tomu něco říct?
„Úřední hodiny“ jsou stanoveny v „obvyklé dny“ tedy pondělí a středa a to od 8.00 do 17.00 s polední přestávkou 11.00 – 13.00 hod. Pokud tyto hodiny někomu nevyhovují, je možné individuelně si telefonicky či mailem domluvit s příslušným zaměstnancem termín schůzky jiný. Je pravda, že některé úřady mají úřední hodiny rozšířené ještě na další dny, ale většinou se jedná o větší úřady s více zaměstnanci. Na našem úřadě je vzhledem k nižšímu počtu zaměstnanců a kumulovaným funkcím a mnohdy problematické zastupitelnosti zvolen tento přístup, kdy občan ví, že v úřední den u nás vyřídí své záležitosti, protože úředníci vyjma nemocných či na dovolené jsou tady a práci si plánují tak, aby se mohli plně věnovat občanům. Na další dny plánujeme kontrolní dny, kolaudace, jednání ať už tady na radnici tak i s jinými subjekty či na jiných úřadech, případně průběžné vzdělávání apod. Rozšířit úřední hodiny na všechny pracovní dny by znamenalo, že občané mnohdy narazí z výše uvedených důvodů na zamčené dveře kanceláře a museli by svou návštěvu úřadu opakovat.

6/ Jaká je nabídka služeb na naší radnici? Co vše si může občan ve Slatiňanech vyřídit? Nabídka se stále rozšiřuje, je tomu tak?
Nabídka služeb odpovídá působnosti města a městského úřadu (kromě samosprávných činností se jedná o výkon státní správy - matrika, stavební úřad, sociální působnost apod.), to je asi všeobecně známé a občané si to mohou přečíst na webu města v organizačním řádu, ale rád bych se zastavil u novinky asi rok staré, která začátkem roku doznala velké změny a tou je CZECH POINT. Myslím, že to je opravdové přiblížení státní správy občanům. Prostřednictvím elektronického spojení je na našem úřadě možno získat za příslušný poplatek výpisy z několika registrů. K v loňském roce postupně zprovozněným (Živnostenský rejstřík, Rejstřík trestů, Registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu, Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu, Obchodní rejstřík a Katastr nemovitostí) přibyly od 1. 1. 2009 další: Informační systém odpadového hospodářství - registr účastníků provozu modulu autovraků ISOH, Informační systém o veřejných zakázkách - seznam kvalifikovaných dodavatelů a asi nejdiskutovanější Centrální registr řidičů - výpis bodového hodnocení osoby.

7/ Pardubický kraj, ale i Evropská unie nabízí spousty projektů, do kterých se lze zapojit a získat nějaké ty penízky navíc na různé investice a akce, které město jinak celé financuje z rozpočtu města. Můžete uvést nějaký příklad akce, na kterou žádá město příspěvek a je jedno, jestli formou grantů či dotací?
V současné době čerpá město Slatiňany velkou dotaci na zrealizování kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického. Další peníze byly čerpány na dokončení cyklopěší stezky Chrudim - Slatiňany, na dokončení kanalizace ve Škrovádě či na zpracování projektové dokumentace na objekt Švýcárny. Připravují se žádosti o dotace na odbahnění rybníka u nádraží, zateplení mateřské školy , domu s pečovatelskou službou nebo například na vybudování kanalizace ve Trpišově.

8/ Co se týče sociální sféry, uvažujete v této oblasti o nějakých větších projektech? Myslím tím například pomoc mladým rodinám v řešení jejich bytové situace, i když jak většina z nás ví, v bytech na Starém náměstí našla řešení nejedna rodina, ale stále je to nedostačující. Nebylo by řešením přilákat další mladé lidi do našeho města třeba zajištěním lokality pro stavbu rodinných domků, o které je dnes velký zájem jako v jiných městech našeho okolí?
Je připraven projekt na výstavbu nových bytů, ale čekáme, zda stát vypíše nějaké dotační či grantové programy.

9/ Stejně tak zajímá spoluobčany řešení nebo spíše neřešení situace starších lidí. Myslím tím například vybudování domu s pečovatelskou službou se všemi službami odpovídajícími standartu dnešní doby nebo domova důchodců. Starších občanů, kteří zůstávají sami bez pomoci, kterou nutně potřebují přibývá, a řešení v několika bytech, které naše město nabízí je nedostačující. Co vy na to?
V letošním roce zahájíme rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, respektive zatím pouze již zmíněnu výměnu oken, pokud nedostaneme dotaci ,ale stále doufáme, že uspějeme a obdržíme dotaci na půdní vestavbu obytných buněk a stavební úpravu domu s pečovatelskou službou. V souladu s územním plánem probíhají také předběžná jednání týkající se zahájení možné realizace stavby „Senior parku“ v Presích.

10/ Máte vy nějakou připomínku, prosbu či sdělení pro naše čtenáře?
Ano, aby své připomínky, náměty a postřehy říkali včas a na správných místech. Někdy se už opravdu nedá stav věci měnit. Více očí více vidí, a jak praví africké přísloví: „Vržený oštěp nezastavíš“.

Děkuji Vám mnohokrát za odpovědi na otázky i čas, který jste mi věnoval.

Ptala se Renata Maryšková
Autor: Infocentrum, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.únor 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany