Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V listopadu a prosinci proběhnul již třetí ročník projektu Neznámý kontinent, tentokrát zaměřený na Asii. Žáci sedmých tříd zkoumali nejrůznější témata vztahující se k tomuto kontinentu, připravovali prezentace, které museli předvést před certifikační komisí a následně před školní veřejnosti. Učili se tak pracovat se zdroji informací, třídit a vyhodnocovat informace, hledat souvislosti, připravovat prezentaci, zvládnout důležité rétorické zásady při vystupování před ostatními. Součástí projektu byly i asijské dílny, kde jsme se zabývali asijským uměním, tancem, filozofií, náboženstvím i vařením. Projekt byl zakončen před Vánocemi společným setkáním tříd v tělocvičně a ukázkou toho, co vše se sedmáci naučili.

Škola je zapojena do evropského projektu Globální škola pro 21. století. V lednu proběhla přípravná schůzka mezinárodního týmu v anglickém Tiptonu, kde jsme dolaďovali přípravu jeho realizace. Projekt bude vyhlášen na jaře a bude probíhat do roku 2011. Bližší informace poskytneme naší veřejnosti později.

V lednu proběhl v Sedmidolí u Špindlerova Mlýna základní lyžařský kurz pro žáky 7. tříd (sjezdovky a běžky), počátkem února v Rejdicích rozšiřující lyžařský kurz pro osmáky (sjezdovky a snowboard).

V lednu dosáhly dvě žákyně naší školy významných úspěchů. Žákyně Natálie Morávková byla vyhodnocena jako nejúspěšnější autorka slohové práce na téma „Chemie u nás doma“, kterou zpracovala v rámci soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika“ a byla oceněna při slavnostním vyhlášení v aule Univerzity Pardubice. Žákyně Tereza Culková se umístila na 2.-3. místě okresního kola Matematické olympiády. Žákyním blahopřejeme.

Za školu Mgr. Daniel Vychodil
Autor: Škola, Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.březen 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany