Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Milí příznivci slatiňanského zámku a hipologického muzea, ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila z jednoho z nejkrásnějších míst ve Slatiňanech. Velmi si vážím toho, že se od února letošního roku mohu starat (i ze světového hlediska) o naprosto jedinečné muzeum a zámek, jelikož od tohoto data zde zastávám funkci kastelánky.
V průběhu nejbližších týdnů a měsíců jistě nalezneme příležitosti ke vzájemnému setkání na plánovaných akcích muzea či Infocentra ve Slatiňanech. Rovněž si velmi vážím možnosti další spolupráce s  Ing. Jaroslavem Havlíčkem, který stejně jako Růžena Horáková, zasvětil zdejšímu zámku svůj život. Budu se snažit pokračovat v jejich šlépějích, a budu se velmi těšit na vaše návštěvy, a to od generací nejmladších až po ty nejzkušenější.

Návštěvní sezóna začíná již v dubnu, ovšem v tomto měsíci bude zámek otevřen pouze o sobotách a nedělích a svátcích od 10 do 16 hodin. V dalším období bude otevřen každý den kromě pondělků až do konce září, a to od 10 do 16 hod., a v říjnu bude stejný režim jako v dubnu.

Vstupné je určováno Národním památkovým ústavem a pro letošní rok je stanoveno na 90,- Kč na osobu, snížené činí 60,- Kč na osobu.

Bližší informace získáte na webových stránkách www.hippologickemuzeumslatinany.cz, další nové webové stránky se právě tvoří. Telefonické objednání návštěv zámku pro větší skupiny je na tel. 469 681 112, faxovat můžete na tel. 469 682 384.

Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
kastelánka
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany