Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
Koncem února jsme s Klubem českých turistů šli na exkurzi do mlýna Janderov. Naše cesta byla vlastně takové malé manévry – část účastníků šla ze Slatiňan, druhá část z Chrudimě, někdo na kole a někdo autem.

Ve mlýně jsme měli dojednánu prohlídku. Přes historii mlýna, kterou jsme trochu znali z nedávného výletu do Chrudimě, jsme se dostali do současnosti, kdy nynější majitelé mlýn vrácený v restituci pronajímají. Ing. Šafr, který ve mlýně podniká, nám všechno ochotně ukázal a vysvětlil. A tak jsme se dozvěděli o postupech při výrobě různých druhů mouky i dalších výrobků z obilí. Zajímaly nás i obilné klíčky, které někteří u nás již používají. Ve výkladu došlo např. i na skladování produktů, na dodavatele obilí, na ceny i na výuku mlynářského řemesla.
Po prohlídce jsme si rádi v místní prodejně něco nakoupili a podle řeky pokračovali do Chrudimě. Tady jsme měli objednané občerstvení a zase podle řeky se vraceli domů.

V sobotu 14. března jsme měli na programu Lesní stezku Podhůra. Parkem ke Kočičímu hrádku a pak v obráceném směru – od poslední zastávky této stezky – jsme ji celou obešli. U Lesní studánky kvetly sněženky a v mechu se pořád daří malým jedličkám. Odtud jsme šli pod skálou, u které jsme vzpomněli pověsti o Zumzandovské skále, ve které je schován velký poklad. K té skále se údajně kdysi vypravili pro poklad dva chrudimští sousedé. Když se nemohli dohodnout na postupu, dokonce se poprali a záležitost skončila u soudu. Tolik k pokladu. Ale jméno Zumzand se skutečně ke Slatiňanům váže. Jeho majitel Karel Josef Zumzand se Sandberku v r. 1710 Slatiňany koupil. Za tohoto nového majitele došlo k rychlému růstu všech poddanských povinností a k surovému zacházení s poddanými. Do sporů mezi zámeckým pánem a poddanými zasáhl z obavy před povstáním dokonce císař Karel VI. Za své činy se Karel Josef Zumzand zodpovídal před soudem a byl dokonce vězněn v Daliborce na Pražském hradě.

Celý den nám velice přálo počasí a tak jsme si zašli ještě k Rabštejnské Lhotě do lokality Na skalách. Tady bylo v druhohorách pobřeží křídového moře. Dosud tu jsou vidět prvohorní křemencové skalky, ohlazené tím dávným mořským příbojem. Některé jsou kryty pískovci, které vznikly nánosem mořského písku.

Vrátili jsme se k lesu Podhůry a došli ke zbytku rozhledny Bára. Tady jsme se i bez ní pokochali výhledy do kraje. Potom znovu kolem Kočičího hrádku do restaurace BONET a pak už domů.

Koncem měsíce nás ještě čeká výlet do Prahy. Na programu bude Chlupáčovo muzeum s geologickými a paleontologickými sbírkami, v Podskalské celnici expozice věnovaná historii plavby na Vltavě i zaniklého Podskalí a v Karolinu výstava Bible.

KČT Slatiňany
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany