Ozvěny Slatiňan
Obrázek velký
V lednu jsme uspořádali tradiční lyžařskou víkendovou výpravu do Krkonoš, které se účastnilo asi 40 dětí. V současné době již nabízíme běžky, sjezdovky i snowboard. Osm vedoucích se v uplynulých měsících stalo kvalifikovanými instruktory pro lyžování či snowboard.

V únoru proběhla velká večerní pátrací hra po Slatiňanech, které se účastnili kromě dětí i někteří rodiče. Hra byla zaměřena na tématiku „Stínadel“ a „Rychlých šípů“.

V Jizerských horách jsme uspořádali o jarních prázdninách již po páté týdenní lyžařský pobyt rodin s malými dětmi – tzv. zimní rodinný skauting.

V březnu se konal již osmý skautský ples, tentokrát korálkový.

Od února organizujeme vzdělávací semináře pro vedoucí. První téma bylo zaměřeno na práci s autoritou , odměny a tresty, druhé se bude zabývat problematikou prevence šikany.

V dubnu proběhne tradiční setkání sv. Jiří s bohatým programem. Rovněž se můžete těšit na obvyklé Čarodějnice spojené s hrami a soutěžemi.

Koncem května odjíždíme na mezinárodní skautské setkání do Intercamp do Holandska.
V červnu proběhne vodácká víkendová výprava. Na léto chystáme čtyři tábory.
Krom toho pravidelně probíhají schůzky a výpravy jednotlivých oddílů.

Počet členů narůstá. Sledujte www.skaut-slatinany.cz
Za středisko Junáka D. Vychodil
Autor: , Trvalý odkaz, Články, Ostatní, 1.duben 2009
zpět
© 1999 - 2008 Slatiňany