Google
1. dubna 2009
Ozvěny Slatiňan si můžete stáhnout ve formátu PDF
I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci březnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro naše čtenáře knihy:
Eva Hurychová – Řekla jsem ne tyranovi
Lenka Procházková – Slunce v úplňku
Renata Maryšková
Autor: Knihovna, Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
Letos Vás opět zveme na „Putování za pověstmi Chrudimska Hlinecka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském roce nestihli navštívit zajímavá místa našeho regionu, máme znovu připravenu zajímavou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se zastavit v našem Informačním centru ve Slatiňanech pro bližší informace, nebo se podívat na naše .
Jsou mezi námi lidé, kteří i když možná nejméně zmiňovaní ze všech složek záchranného systému, pomáhají nám občanům řešit velice svízelné situace, do kterých se určitě stále častěji dostáváme. Jsou důležitou složkou zásahu při požáru, dopravní nehodě nebo například při likvidaci škodlivých látek nebo při oznámení o znečištění řeky, silnice či ovzduší. Ano, mám na mysli dobrovolné hasiče, kteří tvoří nedílnou součást Integrovaného záchranného systému, a bez jejich pomoci a spolupráce si to dnes asi vůbec nikdo nedovede představit. Navážu na článek v minulém čísle Ozvěn, kdy jste si mohli přečíst zprávu o činnosti jejich sboru ve Slatiňanech za minulý rok a vyzpovídám jednoho z nich, člověka, který o jejich práci a pomoci může vyprávět. Je jím František Rulík mladší, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Města Slatiňan (SDH), a zároveň její velitel. Jelikož se známe, dovolte mi, prosím, abych svému hostovi tykala. Celý článek ...
Autor: Infocentrum, Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
Milí příznivci slatiňanského zámku a hipologického muzea, ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila z jednoho z nejkrásnějších míst ve Slatiňanech. Velmi si vážím toho, že se od února letošního roku mohu starat (i ze světového hlediska) o naprosto jedinečné muzeum a zámek, jelikož od tohoto data zde zastávám funkci kastelánky. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
Hipologické muzeum začne sezónu výstavami. První důležitější akcí pro příznivce přednášek o koních bude tzv. malá hipologická konference, která se uskuteční v sobotu 25. dubna od 9 do 13 hodin v zámecké knihovně, a je určena široké veřejnosti. K přednášejícím budou patřit zkušení odborníci jako Otto Dlabola, Ing. Jaroslav Havlíček, Ing. Karel Regner a Ing. František Petřík. Témata se budou týkat chovu Shagya-arabů, starokladrubských koní, Selské jízdy a samozřejmě hipologického muzea. Zápisné na konferenci se rovná ceně jedné vstupenky čili 90,- Kč/osoba. Akce potrvá od 9.00 do 13.00 hod. a velice ráda vás na této akci uvidím. Přihlásit se můžete na e-mailu: zamek.slatinany@tiscali.cz nebo na telefonu 469 681 112.
Některé výstavy byly naplánovány již v minulém roce, a k nim patří výstava Základní umělecké školy Slatiňany od 17. do 19. 4. a dále například výstava Strojírna Potůček (významná slatiňanská firma na výrobu hasící techniky), která začne 11. května.
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
kastelánka
Na podrobnější rozhovor s paní kastelánkou se můžete těšit v příštích Ozvěnách.
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
V březnu pořádalo středisko Junáka Slatiňany na Tyrolském srubu v Kochánovicích Krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická olympiáda je přírodovědná soutěž pro tříčlenná družstva ze středních škol nebo zájmových organizací. Zúčastnilo se osm družstev z pěti středních škol. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
V lednu jsme uspořádali tradiční lyžařskou víkendovou výpravu do Krkonoš, které se účastnilo asi 40 dětí. V současné době již nabízíme běžky, sjezdovky i snowboard. Osm vedoucích se v uplynulých měsících stalo kvalifikovanými instruktory pro lyžování či snowboard. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
Koncem února jsme s Klubem českých turistů šli na exkurzi do mlýna Janderov. Naše cesta byla vlastně takové malé manévry – část účastníků šla ze Slatiňan, druhá část z Chrudimě, někdo na kole a někdo autem. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
V pátek 27. února 2009 uskutečnil T. J. Sokol Slatiňany ve spolupráci s dechovým orchestrem Big Band Chrudim společenský večer. Ačkoliv se jednalo o akci velmi zdařilou, zúčastnilo se jí asi 30 návštěvníků a ti ještě nebyli ani z poloviny místní. Přesto si všichni 3 hodinovou akci užili každý podle svého. Někteří na tanečním parketu, jiní jen poslechem, ale všichni měli možnost využít pohostinnost občerstvení v baru v sokolovně.
Zveme proto znovu všechny naše občany, kteří se rádi baví, aby přišli do sokolovny v pátek 15. května 2009, kde bude od 19.30 hod. k tanci i poslechu hrát Big Band Chrudim. Vezměte s sebou své známé , 50 Kč na vstupné a dobrou náladu, i když ta není podmínkou. Uvidíte, že večer strávíte v pohodě. Těšíme se na všechny.
Autor: , Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.duben 2009
V listopadu a prosinci proběhnul již třetí ročník projektu Neznámý kontinent, tentokrát zaměřený na Asii. Žáci sedmých tříd zkoumali nejrůznější témata vztahující se k tomuto kontinentu, připravovali prezentace, které museli předvést před certifikační komisí a následně před školní veřejnosti. Učili se tak pracovat se zdroji informací, třídit a vyhodnocovat informace, hledat souvislosti, připravovat prezentaci, zvládnout důležité rétorické zásady při vystupování před ostatními. Součástí projektu byly i asijské dílny, kde jsme se zabývali asijským uměním, tancem, filozofií, náboženstvím i vařením. Projekt byl zakončen před Vánocemi společným setkáním tříd v tělocvičně a ukázkou toho, co vše se sedmáci naučili. Celý článek ...
Autor: Škola, Tento měsíc, Články, Ostatní, 1.březen 2009
© 1999 - 2008 Slatiňany
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91.
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.