Google
1. dubna 2009
Ozvěny Slatiňan si můžete stáhnout ve formátu PDF
Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.duben 2009
J. John pobýval v obci v letech 1938 – 46. Pro něj to byl vynucený azyl, způsobený tragickými událostmi doby, počínaje mobilizací a konče porážkou nacistického Německa, načež následoval definitivní odchod na univerzitu do Olomouce.

K přestěhování Johna z Nového Města nad Metují do Slatiňan ke své sestřenici B. Krčmářové, industriální učitelce, přiměla mobilizace na podzim roku 1938. Při povolávání záložníků do armády měl být jako kapitán jízdy reaktivován a město evakuováno.

Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.březen 2009
Známá dětská atrakce – Kočičí hrádek - je více než sto let vyhledávána dětmi, které si tu hrají na hradní pány a samy si tu také kralují.

Nachází se nad zámeckým parkem a povedou nás k němu směrové ukazatele, turistická zelená značka od zámku nebo naučná stezka Ke Kočičímu hrádku s devíti zastávkami. Název této stezky, uvedený v textu první tabule, je ale nesprávný, protože hrádek je její čtvrtá zastávka, která dále pokračuje kolem Švýcárny k Vrchlickému návrší a vrací se zpět k výchozímu stanovišti.

Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.únor 2009
Pískovcová skulptura tohoto světce tvoří horní část morového sloupu a je umístěna na vysokém dříku s korintskou hlavicí, stojícím na hranolu čtvercového půdorysu s latinským nápisem a ten ještě na širších základech zděného soklu (viz. snímek). Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.prosinec 2008
Nejstarší česká tělovýchovná organizace Sokol, založená v Praze r. 1862, vznikla z iniciativy obou jmenovaných protagonistů.
Tyrš pro ni vytvořil teoretické základy, které pak zavedl do praktického života cvičenců, nazvaných sokolové. Zahrnul je rovněž do obecných zásad činnosti a jím vytvořené názvosloví se používá dodnes. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.září 2008
Pamětní deska básníka na skalnatém návrší třešňového sadu, které nese jeho jméno, připomíná letní pobyty ve Slatiňanech mezi lety 1890 -1909.
Vrchlický působil na pražské univerzitě jako profesor všeobecné literatury a v obci se mu při náhodném zastavení v r. 1888 tak zalíbilo, že sem od r. 1890 jezdil pravidelně s rodinou, kromě r. 1904. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.srpen 2008
Prostý památník tvoří pamětní deska s výčtem zahynuvších občanů obce ve válečných letech 1939 - 1945, která je uchycena do stěny křemencové skalky, k tomuto úcelu opatřenou a v zemi usazenou.

Pietní místo, které bylo upraveno před zdravotnickým střediskem v akci Z , nahradilo po osmi letech na nábřeží sochu sv. J. Nepomuckého, odstraněnou v r. 1957.

Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 30.červen 2008
Z tohoto kostela se ve 20.století dvakrát rekvirovaly zvony pro válečnou potřebu. Naposledy to bylo v roce 1942 pro německou brannou moc, která potřebovala barevné kovy pro zbrojní výrobu. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 2.červen 2008
Ta se pod názvem dětská opatrovna nacházela v pronajatém domku čp.8 J. a A. Volejníkových a byla určena pro děti chudých rodičů. Její provoz byl zahájen v létě r.1888 a trval až do r.1892, načež se přestěhovala do kláštera. Posledními soukromými majiteli této hospodářské usedlosti, po demolici v roce 1980 odstraněné, byly A. Šustrová a A. Částková. Ještě za nich byla pořízena poslední fotografie, zachycující průčelí domku včetně širokého průjezdu pro koňský povoz a malé branky pohledem ze Starého náměstí. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 5.květen 2008
Na fotografiích je zachycena původní lokalita na levém nábřeží řeky za bývalým Kabeláčovým mlýnem, v níž se nalézala socha sv. Jana Nepomuckého. Ta se tyčila na zvýšeném náspu a v daném místě 230 let, a to až do roku 1957. Jak je z foto patrno, byla chráněna klenbou vzrostlých stromů jírovce maďalu. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 31.březen 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91.
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.