Google
1. dubna 2009
Ozvěny Slatiňan si můžete stáhnout ve formátu PDF
Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních venkovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též nazvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.duben 2009
J. John pobýval v obci v letech 1938 – 46. Pro něj to byl vynucený azyl, způsobený tragickými událostmi doby, počínaje mobilizací a konče porážkou nacistického Německa, načež následoval definitivní odchod na univerzitu do Olomouce.

K přestěhování Johna z Nového Města nad Metují do Slatiňan ke své sestřenici B. Krčmářové, industriální učitelce, přiměla mobilizace na podzim roku 1938. Při povolávání záložníků do armády měl být jako kapitán jízdy reaktivován a město evakuováno.

Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.březen 2009
Známá dětská atrakce – Kočičí hrádek - je více než sto let vyhledávána dětmi, které si tu hrají na hradní pány a samy si tu také kralují.

Nachází se nad zámeckým parkem a povedou nás k němu směrové ukazatele, turistická zelená značka od zámku nebo naučná stezka Ke Kočičímu hrádku s devíti zastávkami. Název této stezky, uvedený v textu první tabule, je ale nesprávný, protože hrádek je její čtvrtá zastávka, která dále pokračuje kolem Švýcárny k Vrchlickému návrší a vrací se zpět k výchozímu stanovišti.

Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.únor 2009
Pískovcová skulptura tohoto světce tvoří horní část morového sloupu a je umístěna na vysokém dříku s korintskou hlavicí, stojícím na hranolu čtvercového půdorysu s latinským nápisem a ten ještě na širších základech zděného soklu (viz. snímek). Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.prosinec 2008
V průběhu měsíců říjen – listopad 2008 navštíví pověřené pracovnice MěÚ Slatiňany jednotlivé domy s čísly popisnými a evidenčními ve Škrovádě a Slatiňanech, za účelem doplnění statistických informací připojení domů na rozvodné sítě technické infrastruktury (plynovod, vodovod, el. energie, kanalizace a elektronické komunikace).
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.říjen 2008
Dne 12. září 2008 se dožívá významného životního  jubilea 101 let paní  Marie Steklá.   K tomuto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.září 2008
Dne 27. září 2008 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Božena a Jiří Linhartovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.září 2008
Nejstarší česká tělovýchovná organizace Sokol, založená v Praze r. 1862, vznikla z iniciativy obou jmenovaných protagonistů.
Tyrš pro ni vytvořil teoretické základy, které pak zavedl do praktického života cvičenců, nazvaných sokolové. Zahrnul je rovněž do obecných zásad činnosti a jím vytvořené názvosloví se používá dodnes. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.září 2008
Pamětní deska básníka na skalnatém návrší třešňového sadu, které nese jeho jméno, připomíná letní pobyty ve Slatiňanech mezi lety 1890 -1909.
Vrchlický působil na pražské univerzitě jako profesor všeobecné literatury a v obci se mu při náhodném zastavení v r. 1888 tak zalíbilo, že sem od r. 1890 jezdil pravidelně s rodinou, kromě r. 1904. Celý článek ...
Autor: , Tento měsíc, Historie, Město, 1.srpen 2008
Město Slatiňany podalo koncem měsíce května k Okresnímu soudu v Chrudimi několik návrhů na nařízení exekuce na nedoplatky především místního poplatku za odpad.

Město se tak rozhodlo postupně exekučně řešit především ty neplatiče, u nichž se problémy s nedoplatky pravidelně opakují, a kteří nereagují na výzvy k úhradě.

Exekučně bude na dlužnících vymáhán nejen samotný nedoplatek, ale zároveň i nemalé exekuční náklady exekutora.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 30.červen 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91.
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.