Google
1. dubna 2009
Ozvěny Slatiňan si můžete stáhnout ve formátu PDF
V průběhu měsíců říjen – listopad 2008 navštíví pověřené pracovnice MěÚ Slatiňany jednotlivé domy s čísly popisnými a evidenčními ve Škrovádě a Slatiňanech, za účelem doplnění statistických informací připojení domů na rozvodné sítě technické infrastruktury (plynovod, vodovod, el. energie, kanalizace a elektronické komunikace).
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.říjen 2008
Dne 12. září 2008 se dožívá významného životního  jubilea 101 let paní  Marie Steklá.   K tomuto úctyhodnému výročí přeje město Slatiňany mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.září 2008
Dne 27. září 2008 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby manželé Božena a Jiří Linhartovi. K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.září 2008
Město Slatiňany podalo koncem měsíce května k Okresnímu soudu v Chrudimi několik návrhů na nařízení exekuce na nedoplatky především místního poplatku za odpad.

Město se tak rozhodlo postupně exekučně řešit především ty neplatiče, u nichž se problémy s nedoplatky pravidelně opakují, a kteří nereagují na výzvy k úhradě.

Exekučně bude na dlužnících vymáhán nejen samotný nedoplatek, ale zároveň i nemalé exekuční náklady exekutora.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 30.červen 2008
Opakovaně upozorňujeme občany, že na Městském úřadě Slatiňany je možno za poplatek na počkání získat výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku, výpis ze živnostenského rejstříku a výpis z katastru nemovitostí. Výpis z katastru nemovitostí získáte na pracovišti stavebního úřadu, ostatní uvedené druhy výpisů na matrice.
Ministr vnitra MUDr. Mgr. Ivan Langer zaslal na náš úřad „Ocenění spolupráce při realizaci Czech POINT zaměstnancům Městského úřadu Slatiňany“.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 5.květen 2008
Vyzýváme občany města Slatiňany, aby odstranili zeleň zasahující do pozemních komunikací (chodníků). Přesahující větve dřevin (stromů a keřů) znemožňují schůdnost chodníků a ohrožují chodce tím, že musí vstoupit do vozovky, kde jim hrozí nebezpečí úrazu. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zeleň ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace.
Veronika Pytlíková, doprava a ŽP
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 5.květen 2008
Ve čtvrtek 8.května 2008 u příležitosti Státního svátku Dne vítězství, budou položeny věnce k pomníkům padlých vojáků, jako vzpomínka obětí 2. světové války a zároveň vyvěšeny státní vlajky.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 5.květen 2008
V sobotu 24.května 2008 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství našeho města 8 nových občánků.
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 5.květen 2008
Dne 12. září 2007 se dožila významného životního jubilea 100 let paní Marie Steklá. Celý článek ...
Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 30.září 2007
Vyzýváme občany města Slatiňany, aby odstranili zeleň zasahující do pozemních komunikací (chodníků). Přesahující větve dřevin (stromů a keřů) znemožňují schůdnost vozovek i chodníků a ohrožují chodce tím, že musí vstoupit do vozovky, kde jim hrozí nebezpečí úrazu. Dle § 15 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nesmí zeleň ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace.

Veronika Pytlíková, doprava a ŽP

Autor: MěÚ, Tento měsíc, Radnice, Město, 1.září 2007
© 1999 - 2008 Slatiňany
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91.
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.