Google
1. dubna 2009
Ozvěny Slatiňan si můžete stáhnout ve formátu PDF
Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Jan Chvojka

Za milé blahopřání k mému životnímu jubileu děkuji městu Slatiňany. Dík též za dárek, květiny a vřelá slova paní Aleny Pavlišové.
Vlastimil Koryta

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 1.březen 2009
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí naší zlaté svatby.
Manželé Šinkorovi.

Děkuji svazu diabetiků zvláště p. O.Slachové za uskutečnění oslavy mého jubilea. Dík patří i MěÚ Slatiňany za blahopřání.
Vlasta Tycová

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 1.únor 2009
Děkuji srdečně touto cestou panu místostarostovi Vítězslavu Kolkovi za milou návštěvu k mým 101 narozeninám, za dárkový koš a květinový dar. Gratulací jsem byla moc potěšena.
Marie Steklá

Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání a dárek k výročí naší zlaté svatby.
Manželé Holečkovi

Děkuji městu Slatiňany za milé blahopřání a dárek k mému životnímu jubileu.
Zdeňka Straková

Děkujeme všem, kteří ze dne 14. října 2008 přišli naposledy rozloučit s paní Annou Michkovou, za jejich projevy soustrasti a za krásné květiny. Dcera Anna, dcera Miluše s rodinou, syn Miloslav s rodinou.

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 3.listopad 2008
Děkujeme totou cestou všem, do se přišli naposled rozloučit s paní Eliškou Štěpánkovou. Děkujeme zap projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Děkujeme městu Slatiňany za mile blahopřání a dárek ku příležitosti naší zlaté svatby.
Josef a Eva Tichých

Děkujeme městu Slatiňany za blahopřání k naší zlaté svatbě. Panu starostovi a paní Pavlišové za milou návštěvu.
Manželé Chmelíčkovi

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 1.září 2008
Všem, kteří projevili kondolencí a stiskem ruky náš velký zármutek při odchodu paní Helenky Cellarové.
Děkuje rodina Cellarova

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem Jaroslavem Sokolem, na jeho poslední cestě za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 30.červen 2008
Hezké zážitky připravilo město Slatiňany pro důchodce tím, že pro ně uspořádalo dne 22.května 2008 výlet do muzea řemesel v Letohradu. Za tuto pěknou akci chceme městu Slatiňany poděkovat.
Účastníci zájezdu.
Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 30.červen 2008
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti výročí naší diamantové svatby.
Manželé Švejdovi.
Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 2.červen 2008
Děkujeme všem, kteří se přišli dne 20.3.2008 naposledy rozloučit s paní Stanislavou Štollovou a za projevenou soustrast a květinové dary.
Poděkování patří i personálu restaurace U zámku, kteří nás vzorně obsloužili při smuteční hostině.
rodina Štollova
Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 5.květen 2008

Děkujeme touto cestou Všem, kdo se přišli rozloučit s panem Miloslavem Tlapákem ze Slatiňan na jeho poslední cestě. Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

Děkuji za milou návštěvu, která vždy potěší panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní Pavlišové, za květiny a dárek k mým 104.narozeninám. Též děkuji svým přátelům a známým, kteří přišli zavzpomínat.
Váš Josef Žák

Děkuji městu Slatiňany, paní Pavlišové za milé blahopřání a dárek k životnímu jubileu.
Josef Malý

Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 31.březen 2008
Děkujeme touto cestou všem příbuzným, přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit s panem Josefem Lacinou z Kunčí na jeho poslední cestě. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina
Autor: , Tento měsíc, Vzkazy, Ostatní, 2.březen 2008
© 1999 - 2008 Slatiňany
Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R - 97/91.
Stránky jsou generovány HTML generátorem WebGen.cz 602.29 CZ
Stránky jsou tvoreny podle kritérií HTML 4.01, jsou CSS validní.