Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní stranaÚřední deska – veřejně přístupná plocha ke zveřejňování dokumentů města
1. Veřejná vyhláška - Rozhodnutí o schválení stavebního záměru - Rodinný dům ve Slatiňanech, parc. č. 229/29 v kat. ú. Kunčí
Veřejná vyhláška (Thu, 8 Nov 2018 10:31:21 GMT)

2. Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - úplná uzavírka v ulici Jiráskova v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Thu, 8 Nov 2018 10:14:05 GMT)

3. Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu - Úplná uzavírka v ulici V Kaštance v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Thu, 8 Nov 2018 09:54:28 GMT)

4. Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Místní úprava provozu - umístění nového DZ v ulici Nádražní v obci Slatiňany
Veřejná vyhláška (Wed, 7 Nov 2018 08:17:20 GMT)

5. Krajský úřad Pardubického kraje - Zahájení zjišťovacího řízení - Projektová příprava výst. nového střediska chovu koní Slatiňany
Zjišťovací řízení (Fri, 2 Nov 2018 08:52:44 GMT)

6. Veřejná vyhl., Ozn. o návr. opat. ob. povahy - Stanovení místní úpravy provozu v ul. Klášterní,Tyršova,Palac.,Nádražní Slatiňany
Veřejná vyhláška (Thu, 1 Nov 2018 06:10:06 GMT)

7. Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci - Spilková Daniela, Slatiňany
Dražební vyhlášky (Mon, 1 Oct 2018 08:31:26 GMT)

8. Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019
Dokumenty (Thu, 20 Sep 2018 10:19:12 GMT)

9. Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Oznámení (Mon, 10 Sep 2018 08:07:45 GMT)

10. Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji
Oznámení (Mon, 10 Sep 2018 07:41:41 GMT)

11. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2018, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 23 Aug 2018 05:33:33 GMT)

12. Výroční zpráva za rok 2017 o činnosti města Slatiňany v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
Zprávy (Wed, 22 Aug 2018 07:14:00 GMT)

13. Investiční plán pro rok 2018
Dokumenty (Mon, 28 May 2018 14:35:58 GMT)

14. Město Slatiňany - Oznámení o kontaktních údajích pověřence pro ochranu osobních údajů v souladu s čl. 37 odst. 7 GDPR
Oznámení (Fri, 25 May 2018 11:05:42 GMT)

15. Výzva k předložení nabídek - Svoz a využití biologicky rozložitelného odpadu
Výběrová řízení (Wed, 13 Jun 2018 14:56:35 GMT)

16. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.2.2018, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 22 Feb 2018 08:37:09 GMT)

17. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2017, Slatiňany
Dokumenty (Thu, 7 Sep 2017 05:17:40 GMT)

18. Poskytnutí požadované informace - Kross, s.r.o.
Dokumenty (Fri, 1 Sep 2017 09:53:20 GMT)

19. Oznámení o vyvěšení dokumentů na internetových stránkách Mikroregionu Chrudimsko a možnost nahlédnutí do listinné podoby
Oznámení (Mon, 15 Oct 2018 12:35:09 GMT)

20. Poskytnutí požadované informace - Ing. Ivo Vodehnal
Dokumenty (Wed, 5 Apr 2017 08:43:31 GMT)

21. Poskytnutí požadované informace - Instav Media, s.r.o.
Dokumenty (Wed, 22 Mar 2017 12:02:19 GMT)

22. Informace podle zákona č. 250/2000 Sb. (24/2017 Sb.)
Dokumenty (Mon, 6 Mar 2017 16:39:24 GMT)

23. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Národopisný soubor Formani Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 14 May 2018 08:50:24 GMT)

24. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Sportovní kluby Spartak Slatiňany. z.s.
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 14 May 2018 10:49:04 GMT)

25. Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňany - Tělocvičná jednota Sokol Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 14 May 2018 11:24:44 GMT)

26. Poskytnutí požadované informace - Petra Procházková
Dokumenty (Thu, 24 Nov 2016 07:30:13 GMT)

27. Poskytnutí požadované informace - Scereening Solutions s.r.o.
Dokumenty (Mon, 24 Oct 2016 13:23:02 GMT)

28. Poskytnutí požadované informace - Jaromír Kunovský
Dokumenty (Mon, 24 Oct 2016 13:23:00 GMT)

29. Poskytnutí požadované informace - Heagl, s.r.o., Frýdek-Místek
Dokumenty (Thu, 20 Oct 2016 12:56:07 GMT)

30. Poskytnutí požadované informace - Jiří Jiránek
Dokumenty (Thu, 20 Oct 2016 12:52:00 GMT)

31. Poskytnutí požadované informace - Lucie Mamurovová
Dokumenty (Thu, 20 Oct 2016 12:41:43 GMT)

32. Poskytnutí požadované informace - David Havlík
Dokumenty (Thu, 20 Oct 2016 12:21:30 GMT)

33. Poskytnutí požadované informace - JUDr. Lukáš Frencl
Dokumenty (Mon, 24 Oct 2016 13:22:58 GMT)

34. Výzva občanům - Aktuální údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem ke dni 1.9.2016, Slatiňany
Dokumenty (Tue, 27 Sep 2016 13:38:02 GMT)

35. Smlouva na zajištění provozu sběrného dvora č. 504/2015
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 12 Nov 2015 13:23:54 GMT)

36. RÁMCOVÁ DOHODA o podmínkách poskytování služeb elektronických komunikací
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 13 Jul 2015 11:32:41 GMT)

37. Grantová témata pro rok 2015
Dokumenty (Mon, 4 Jan 2016 13:57:21 GMT)

38. Smlouva - Zajištění systému svozu a následného využití případně odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 1 Feb 2016 17:06:04 GMT)

39. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení-Zajištění svozu a následného využití případně odstranění směsného KO
Výběrová řízení (Mon, 1 Dec 2014 16:07:17 GMT)

40. Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva města Slatiňany 2014
Dokumenty (Sat, 11 Oct 2014 17:31:50 GMT)

41. Smlouva o převodu investorství
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 07:54:52 GMT)

42. Smlouva o vkladu do společnosti
Dokumenty (Thu, 11 Sep 2014 07:50:25 GMT)

43. Upozornění k odstranění stromoví
Oznámení (Fri, 19 Sep 2014 20:47:30 GMT)

44. Kupní smlouva č.378-2014 a dodatek č.1 na dodávku techniky pro provoz kompostárny
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 26 Sep 2014 10:30:47 GMT)

45. Smlouva č. S/C031//5000011/2014/011 na zajištění svozu a využití vyseparovaných složek komunálního odpadu
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 2 Feb 2016 04:38:56 GMT)

46. Smlouva o úvěru č. 0395465469
Smlouvy, dodatky smluv (Wed, 2 Jul 2014 15:16:49 GMT)

47. Kupní smlouva - Dopravní automobil dle technické specifikace
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 1 Jul 2014 12:31:13 GMT)

48. Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany
Výběrová řízení (Wed, 4 Jun 2014 14:20:34 GMT)

49. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení - Zajištění svozu a využití vyseparovaných složek odpadu
Výběrová řízení (Wed, 4 Jun 2014 05:34:02 GMT)

50. Výzva veřejné soutěže v podlimitním řízení - Dodávka Dopravního automobilu pro JSDH Slatiňany
Výběrová řízení (Wed, 30 Apr 2014 14:12:37 GMT)

51. Informace o podmínkách pro uzavření smlouvy o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem
Dokumenty (Thu, 13 Feb 2014 15:34:44 GMT)

52. Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Mon, 13 Jan 2014 14:36:22 GMT)

53. Výzva k podání cenové nabídky - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Thu, 14 Nov 2013 14:33:19 GMT)

54. Smlouva o převodu investorství
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 11:18:42 GMT)

55. Smlouva o vkladu do společnosti
Smlouvy, dodatky smluv (Mon, 30 Sep 2013 11:18:39 GMT)

56. Kupní smlouva - Pořízení zametacího vozu k čistčímu ovzduší ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 6 Sep 2013 11:04:04 GMT)

57. Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na realizaci veřejné zakázky na dodávky "Pořízení zametacího vozu"
Výběrová řízení (Mon, 27 Jan 2014 11:16:35 GMT)

58. Účastnická smlouva a Rámcová dohoda - Komplexní řešení telefonních, internetových a datových služeb
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 23 Apr 2013 12:06:50 GMT)

59. Smlouva o dílo č. 005/2013 - Nové veřejné osvětlení v ulici Na Ostrově, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Fri, 15 Mar 2013 11:04:29 GMT)

60. Městský úřad Slatiňany - Poskytnutí požadované informace - p. David Horák
Dokumenty (Mon, 24 Oct 2016 13:16:11 GMT)

61. Smlouva o dílo č. 5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání podél místní komunikace v ulici Neumannova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 13:19:08 GMT)

62. Smlouva o dílo - Rekonstrukce komunikace části ulice Nerudova, Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 22 Nov 2012 09:22:54 GMT)

63. Smlouva o dílo č. 1/12008 a dodatek č. 1 a č. 2 - Zateplení obálky spojovacího krčku mezi pavilóny MŠ Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 20 Nov 2012 11:37:13 GMT)

64. Smlouva o dílo č. 2011-S-17 a dodatek č. 1 a č. 2 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 20 Nov 2012 11:37:43 GMT)

65. Výzva k podání CN + Smlouva - Zajištění systému svozu, využití a odstranění směsného komunálního odpadu města Slatiňany
Výběrová řízení (Tue, 15 Jan 2013 04:58:43 GMT)

66. Smlouva o dílo č.5/12 - Stavba chodníku pro pěší a parkovací stání - Ulice Neumannova Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Thu, 14 Jun 2012 15:09:59 GMT)

67. Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.VCES-4615-5097 na stavbu - Rekonstrukce domu č.p.66 - Švýcárna Slatiňany
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 14:59:10 GMT)

68. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.2011-S-17 - Stavba chodníku a veřejného osvětlení v ulici Sečská ve Slatiňanech
Smlouvy, dodatky smluv (Tue, 12 Jun 2012 14:57:19 GMT)

69. Městský úřad Slatiňany - Poskytnutí požadované informace - Business Media CZ, s.r.o.
Dokumenty (Wed, 1 Feb 2012 16:30:23 GMT)

70. Městský úřad Slatiňany - Poskytnutí požadované informace - Horizont NARE, s.r.o.
Dokumenty (Wed, 1 Feb 2012 16:30:20 GMT)


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
Intranet


Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2018 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER