Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Volby
Kontakty
Podatelna
Mapový portálSchválené podklady pro zasedání zastupitelstva 07.10.2020

Bod č. 1 - Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 2 - Koupě chaty č.ev. 64 v chatové lokalitě "Borek" v Kunčí (předkupní právo)
Zpráva k bodu

Bod č. 3 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 375/7 v kat. území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 4 – Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 439/1 v kat. území Kunčí
Zpráva k bodu

Bod č. 5 – Záměr prodeje pozemkové parcely č. 712/100 v kat. území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 6 – Pojmenování ulice ve Škrovádě
Zpráva k bodu

Bod č. 7 – Vydání obecně závazné vyhlášky o stanovení odpadového systému města Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 8 – Prodej části pozemkové parcely č. 651/1 v kat. území Slatiňany
Zpráva k bodu

Bod č. 9 – Prominutí smluvní pokuty
Zpráva k bodu

Bod č. 10 – 21. rozpočtové opatření - změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2020
Zpráva k bodu

Bod č. 11 - Různé

Bod č. 12 - Diskuze a závěr


Facebook
Kamera
Připomínky
Odkazy
CzechPoint
IntranetMěstský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER