Formuláře

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 40

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 40

Warning: include(): Failed opening '../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 40
Některé dokumenty na této stránce jsou ve formátu pdf. Pro jejich správné zobrazení potřebujete Adobe Acrobat Reader. Pokud jej nemáte, můžete si jej zdarma stáhnout zde.
Tip:
Pokud nechcete soubor otevírat v prohlížeči, ale raději stáhnout do počítače, klikněte na odkaz pravým tlačítkem myši a zvolte Uložit cíl jako (IE), případně Uložit odkaz jako (Firefox)

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 57

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 57

Warning: include(): Failed opening '../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/for.php on line 57
 Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města SlatiňanyOhlášení
 Oznámení poplatkové povinnosti – Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobytOznámení
 Žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu podle § 26 stavebního zákona č. 501/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  Žádost
 Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les  Žádost
 Žádost o přidělení bytu  Žádost
 Formuláře Územní rozhodování a stavební řád - vyhláška č. 503/2006 Sb.
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY - Příloha č.1
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VYUŽITÍ ÚZEMÍ - Příloha č.2
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ VLIVU UŽÍVÁNÍ STAVBY NA ÚZEMÍ - Příloha č.3
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O DĚLENÍ NEBO SCELOVÁNÍ POZEMKŮ - Příloha č.4
ŽÁDOST O VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O OCHRANNÉM PÁSMU - Příloha č.5
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ - Příloha č.6
ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS - Příloha č.7
OHLÁŠENÍ STAVBY - Příloha č.8
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ - Příloha č.9
OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora - Příloha č.10
OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.11
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU - Příloha č.12
ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.13
OZNÁMENÍ ZMĚNY V UŽÍVÁNÍ STAVBY - Příloha č.14
OHLÁŠENÍ ODSTRANĚNÍ - Příloha č.15
 Územní rozhodování a stavební řád
 Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  Územní rozhodování a stavební řád
 Formuláře Územní plánování - vyhláška č. 500/2006 Sb.  Územní plánování
 Přihláška dítěte do předškolního zařízení  přihl_ dítěte
 Potvrzení o domácím ošetření dítěte  domdite
 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku  finpris
 Žádost o poskytnutí informace  inform
 Objednávka inzerce  inzerce
 Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí  kolaud
 Žádost o přiznání náhrady za křivdy  krivdy
 Potvrzení o řádné úhradě nájmu  najemne
 Potvrzení o návštěvě dítěte  nav_dite
 Povolení pálení ohně  ohen
 Oznámení poplatku za znečišování ovzduší  ozn_znec
 Žádost o prodloužení parkování pro invalidy  parkovin
 Přiznání k poplatku ze psů  popl_pes
 Přiznání k poplatku za rekreační pobyt  popl_rek
 Oznámení poplatkové povinnosti – Místní poplatek z ubytovací kapacity  popl_uk
 Přiznání k poplatku z ubytovacích kapacit  popl_uk
Š 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER