CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ11_2004.php on line 34

USNESENÍ č. 11/2004
Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA VE SLATIŇANECH
ZE DNE 19.5.2004

Zastupitelstvo města

1. Schvaluje

 1. Program 11. zasedání ZM
 2. v souladu ze zákonem 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, schvaluje
  1. Smlouvu o podpoře ze Státního fondu životního prostředí ČR č. 20180211 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se fond zavazuje poskytnout městu Slatiňany
   • dotaci ve výši …………….. Kč 7 690 630,-
   • účelovou půjčku ve výši ….. Kč 7 690 630,- úročenou roční úrok.sazbou 1,5%
   jako podporu na akci "Jednotná kanalizace Škrovád- I. - III. etapa".
  2. Zástavní smlouvu č. 20180211 - Z1
   (zástava lesních pozemků s příslušejícími lesními porosty)
  3. Zástavní smlouvu č. 20180211 - Z2
   (zástava nemovitostí - stavba č.p. 287 a pozemku, stavební parcely č. St.316 v k.ú Slatiňany) ve znění zprávy č. 1/2004
2. Bere na vědomí
 1. zprávu o provedené kontrole finančního výboru zastupitelstva města.
3. Pověřuje
 1. starostu města zabezpečit k projednávání neoprávněného podpisu dodatku č. 1 smlouvy o dílo na bytovou výstavbu Staré náměstí II. na příštím zasedání zastupitelstva města potřebné podklady včetně právního rozboru.
4. Vydává:
 1. Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č.2/2004 o místních poplatcích
 2. Obecně závaznou vyhlášku č.3/2004 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na katastrálních územích města Slatiňany, včetně systému nakládání se stavením odpadem
 3. Obecně závaznou vyhlášku č.4/2004města Slatiňany o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 4. Obecně závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 5/2004 o stanovení a vybírání příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a školní družiny.
5. Deleguje
 1. Ing. Aleše Kubáta, k zastupování města Slatiňany a k výkonu všech práv akcionáře spojených s akciemi společnosti na řádné valné hromadě obchodní společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim konané dne 3. června 2004.
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka

© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER