CZ           Usnesení zastupitelstva města

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 20

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 20

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 20
UK D I

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 34

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 34

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/usneszastup/UZ12_2004.php on line 34

USNESENÍ č. 12/2004
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
VE SLATIŇANECH
ZE DNE 9.6.2004

Zastupitelstvo města
1. Bere na vědomí
  1. návrh na zahájení šetření Dodatku č. 1 ke smlouvě na II. etapu výstavby bytů na Starém náměstí ve Slatiňanech
  2. obdržené právní rozbory k uvedené problematice předložené Zastupitelstvu města Slatiňany od advokátní kanceláře Heleny Tomiškové, ze dne 26.5.2004 a advokátní kanceláře Věry Dubcové, ze dne 26.5.2004 k projednávané problematice.
2. Schvaluje
  1. Program 12. zasedání ZM
MVDr. Ivan JeníkIng. Dagmar Fryšová
starostamístostarostka
© 1999 - 2005 Slatiňany. Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER