CZ           Vyhlášky

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 137

Warning: include(../../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 137

Warning: include(): Failed opening '../../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 137
UK D I


Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 151

Warning: include(../../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 151

Warning: include(): Failed opening '../../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vyhl/poskyt info.php on line 151

MĚSTO  SLATIŇANY

 

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

tel. 469 681 383

 

                                    VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2003

o činnosti Městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

 

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, předkládá Město Slatiňany jako povinný subjekt tuto výroční zprávu:

Za sledované období leden až prosinec 2003 bylo na Městský úřad ve Slatiňanech podáno:

ˇ        Žádná žádost o poskytnutí informace.

ˇ        Dvě odvolání proti rozhodnutí. Oběma odvoláním bylo v rámci autoremedury MěÚ Slatiňany vyhověno.

ˇ        Žádný případ v této oblasti nebyl řešen soudem.

ˇ        Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněny podle § 5(1) na úřední desce.

 

Zpráva byla schválena radou města Slatiňany na 25. schůzi dne 18. února 2004.

 

Ve Slatiňanech dne 19. února 2004

Zprávu zpracoval:                                                                   Ing. Jiří Hodic

tajemník MěÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Š 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER