CZ           Výroční zpráva za rok 2002

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 72

Warning: include(../menu.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '../menu.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 72
UK D I


Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 85

Warning: include(../akt.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 85

Warning: include(): Failed opening '../akt.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /www/doc/www.slatinany.cz/www/deska/vzpr2002.php on line 85

MĚSTO  SLATIŇANY

 

Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

tel. 469 681 383

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2002

o činnosti městského úřadu ve Slatiňanech v oblasti

poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím

 

 

V souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, předkládá Město Slatiňany jako povinný subjekt tuto výroční zprávu:

 

Za sledované období leden až prosinec 2002 bylo na Městský úřad ve Slatiňanech podáno:

 

ˇ        Žádná žádost o poskytnutí informace.

ˇ        Dvě odvolání proti rozhodnutí. Jedno odvolání bylo Okresním úřadem Chrudim zamítnuto a bylo potvrzeno rozhodnutí MěÚ Slatiňany, druhé rozhodnutí bylo v rámci autoremedury MěÚ Slatiňany zrušeno.

ˇ        Žádný případ v této oblasti nebyl řešen soudem.

ˇ        Další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. zveřejněny podle § 5(1) na úřední desce.

 

 

 

Zpráva byla schválena radou města na 5. schůzi dne 12. února 2003.

 

 

 

 

 

Ve Slatiňanech dne 13. února 2003

 

 

 

 

Zprávu zpracoval:                                                                   Ing. Jiří Hodic

tajemník MěÚ

Š 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER