Město Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA SLATIŇANY

Hlavní strana
Video
Ozvěny
Fotoozvěny
Fotogalerie
MapyFotoozvěny – ohlédnutí za akcemi ve městě včetně fotodokumentace
30.10.2019 - Den za obnovu lesa

Jménem pana krajského ředitele přijměte poděkování za pomoc a čas věnovaný průběhu akce Den za obnovu lesa, který proběhl v sobotu 19. října 2019 v lokalitě Interaktivního muzea Švýcárna.

I díky Vašemu pochopení, vstřícnosti i pomoci měla akce hladký průběh. Dle dosavadního hodnocení a ohlasu samotných účastníků byla velmi pozitivně hodnocena a velmi dobře přijata. Stejně vyzněly i dosud odvysílané reportáže různých médií, které se akce po oba dny z vlastního zájmu zúčastnily.

Na Švýcárně se během sobotní akce vystřídalo cca 1800 účastníků a vysazeno bylo 5.000 kusů sazenic lesních dřevin. S Vaší pomocí zajištěný doprovodný program byl velmi pestrý, velmi zdařilý a účastníkům se hodně líbil. Sebrali jsme mnoho zkušeností z organizování takto velké akce a pro její případné opakování se poučíme nebo je rádi předáme.

Zuzana Neznajová, koordinátorka akce
Neznaj, lesní správce LS Nasavrky

Akce Den za obnovu lesa se zúčastnila i velká řada občanů z našeho města, převážně rodin s dětmi, včetně starosty města Slatiňany MVDr. Ivana Jeníka, který také zasadil „svůj“ strom.
Město Slatiňany se připojuje s poděkováním všem zúčastněným na této vydařené akci.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
22.8.2018 - Kameny zmizelých neboli STOLPERSTEINE

Kameny zmizelých neboli STOLPERSTEINE k připomínce obětí holocaustu byly položeny ve středu 15. srpna 2018 se zahájením v 9 hodin ve Slatiňanech na ulici T.G.Masaryka v počtu 6ti kamenů. Kameny byly položeny odborníkem mistrem Gunterem Demnigem, který tuto činnost prováděl již v 21 zemích Evropy a položil celkem 63 000 kamenů zmizelých.
Před domem čp. 117 připomenou osudy židovské rodiny Stránských, před domem čp. 408 připomenou rodinu Herrmannových.
Položené kameny nám budou připomínat osudy obětí holocaustu, kteří byli občany našeho města.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
8.8.2018 – Slavnostní zahájení výstavy obrazů NATI-Y „Kolem koně“

Dne 3. srpna 2018 se v muzeu Švýcárna konalo slavnostní zahájení výstavy obrazů české malířky a parkurové jezdkyně Natalie Roučkové NATI-Y „KOLEM KONĚ“. Výstavu zahájil projevem starosta města Slatiňan MVDr. Ivan Jeník.
Mezi čestnými hosty byl František Jelínek s manželkou a rodiče malířky. O drobné občerstvení se během vernisáže postaral pan Oldřich Bujnoch z Chrudimi.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
2.10.2017 - Vzpomínkové rozloučení s bývalým kastelánem zámku ve Slatiňanech Ing. Jaroslavem Havlíčkem

Dne 28.9.2017 se v Interaktivním muzeu Švýcárna ve Slatiňanech konalo vzpomínkové rozloučení s bývalým kastelánem zámku ve Slatiňanech Ing. Jaroslavem Havlíčkem, který zemřel 28. srpna letošního roku. Symbolicky se konalo právě 28. září, což byl den narození Ing. Havlíčka. Pietní akt byl zahájen starostou města MVDr. Ivanem Jeníkem a zúčastnili se ho RNDr. Evžen Kůs, český zoolog, zabývající se otázkami chovu divokých zvířat v zajetí a vedoucí plemennou knihu koně Převalského. Právě on úzce spolupracoval s Ing. Havlíčkem v době, kdy ve slatiňanském parku byli chováni koně Převalského a i nadále zůstali přáteli. Dále rozloučení probíhalo za účasti Ing. Jana Navrátila, CSc, profesora České zemědělské univerzity v Praze, některých současných i bývalých zaměstnanců místního hřebčína a přátel pana Havlíčka.
Všichni přítomní uctili v tichosti památku zesnulého Ing. Havlíčka a poté zavzpomínali na milá setkání s ním ať již v záležitostech pracovních, nebo z osobních setkání.
Tato vzpomínka byla důstojným rozloučením s bývalým kastelánem zámku Slatiňany a také občanem našeho města.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
21.10.2015 - Výstava hub ve Společenském domě ve Slatiňanech 2015

A že prý nerostou? Rostou, ale je potřeba vědět, kde je hledat. Koho že? No přece houby! Dlouholetou tradici má v našem městě houbařská výstava a i letos se díky zkušeným mykologům zaplnily tácky s exponáty na začátku října všechny připravené stoly ve Společenském domě. Bylo jich sice o něco méně než v letech předcházejících, ale 180 druhů se na jednom místě hned tak nevidí. Šlo o houby jedlé, nejedlé, ale i jedovaté a jak je rozpoznat? Od toho tam byli po celou dobu výstavy odborníci, pan Václav Kobera a Pavel Brůžek, kteří odpovídali na dotazy příchozích.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
18.6.2015 – Dětský den na plovárně města Slatiňany 2015

Město Slatiňany letos opět připravilo zábavné odpoledne nejen pro děti, ale pro každého, koho ve čtvrtek 4. června vylákalo odpoledne sluníčko a tropické počasí na místní plovárnu. Tou zněla dětská hudba, malovalo se na plot, vodní hladinu brázdily rafty, soutěžilo se již tradičně s Robíky, ukázky své činnosti předvedla Městská policie Chrudim, členové Kynologického klubu Chrudim a vyvrcholením akce byl příjezd 43. Výsadkového pluku Chrudim. Novinkou byl i dětský bar, kdy si každý zájemce namíchal svůj drink, malovalo se na obličej a nechyběl ani skákací hrad. S ohledem na příjemné teploty nejen vzduchu, ale i vody se mnoho příchozích taktéž osvěžilo v bazénu či dětském brouzdališti, a plovárna byla tímto slavnostně otevřena do nové sezóny. Věříme, že si každý příchozí odpoledne příjemně užil a bude si snad i po celé léto na plovárně ještě užívat...
Město Slatiňany děkuje všem, kteří se na průběhu oslavy dne dětí podíleli.

Aktuální provoz na Plovárně města Slatiňany sledujte na webu města: www.slatinany.cz.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
22.4.2015 – Velikonoční soutěž v knihovně

Letos byla opět vyhlášena tradiční velikonoční soutěž, ve které nám tentokrát během měsíce března děti nosily vajíčka. A že se jich sešlo, vypovídá fotografie krásně ozdobeného okna v dětském oddělení. Zase se ukázalo, že Slatiňany jsou plné šikovných ručiček, které nám vyzdobily knihovnu malovanými, foukanými, papírovými, malými i velkými vajíčky, které nám pomohly navodit tu správnou jarní atmosféru a jistě i přilákat tolik žádané sluníčko.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
3.2.2015 - 4. městský ples města Slatiňany

Ve slatiňanské sokolovně se konal v sobotu 31. ledna 2015 už čtvrtý městský ples. Na programu bylo mimo jiné taneční vystoupení žáků místní ZUŠ a taneční školy BESTA Chrudim. K tanci i poslechu hrála skupina CHORUS. O překvapení večera se postarala trojnásobná mistryně světa v krasojízdě na kole Martina Trnková. Návštěvníci vyhrávali zajímavé ceny od sponzorů.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
11.12.2014 - Čerti a Mikuláš navštívili muzeum Švýcárna

Podzim končí a s ním pomalu uzavíráme i naší sezónu 2014 v muzeu Švýcárna, která se vzhledem k pěknému počasí prodloužila až do 30. listopadu. Máme velkou radost, že se návštěvníkům u nás líbí a někteří se k nám i vracejí. Ať to jsou dospělí, rodiny s dětmi, děti z mateřských a základních škol vždy se snažíme je něčím novým zaujmout. Letos k nám zavítalo téměř 7 tisíc návštěvníků a to nás velmi těší. Na prosinec jsme připravili pro pozvané mateřské a základní školy prohlídku muzea s adventním tvořením „Kouzelné rybičky“ a posezení s myslivcem, který vyprávěl dětem o životě zvířátek v zimním lese včetně ukázky výcviku loveckého ohaře. Nechyběl zde ani Mikuláš s čerty.
Fotografie najdete na našem Facebooku.
10.7.2014 - Slavnostní ukončení školního roku 2013/2014 pro žáky 9. tříd

Slavnostní ukončení školního roku pro žáky, kteří zakončili devítiletou školní docházku na Základní škole Slatiňany, proběhlo na Slatiňanské radnici, kde od svých třídních učitelů a ředitele školy převzali vysvědčení. S deváťáky se za město Slatiňany rozloučil starosta MVDr. Ivan Jeník.
Přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu !!!

Fotografie najdete na našem Facebooku.
11.6.2014 - Dětský den na plovárně města Slatiňany 2014

Minulý rok se tato akce na plovárně bohužel díky stále nepříznivému počasí neuskutečnila, a proto jsme byli všichni zainteresovaní v očekávání, jak si s námi počasí pohraje letos. Umoudřilo se a akce proběhla! Sice po obloze běhaly sem tam nějaké mráčky, ale z nebe nespadla ani kapička vody. Odpolední čas mohli příchozí trávit v celém areálu a dle libosti přecházet od staviště ke stanovišti. Nabídka byla rozmanitá a se zájmem ji využívali i ti nejmenší. Například hasiči předvedli vyproštění osoby uvízlé pod automobilem a děti si zastříkali z jejich stříkačky na cíl, na bazénu bylo k vidění rodeo na kajacích i ukázky jízdy na raftech. Mnoho dětí využilo pak nabídky a povozily se pak po hladině bazénu všichni ozdobeni záchrannými vestami. Střílelo se ze vzduchovky, zachraňovali se tonoucí, malovalo se na obličej, nekonečnou řadu vytvořili zájemci o skákací hrad a Robíci zaujali se svými hrami a jejich „herním pláckem“ i ty nejmenší. Zajímavé byly ukázky činnosti jak Českého červeného kříže, tak Vodní záchranné služby. Děti si zatancovaly na diskotéce Libora Štumpfa a také pokreslily další část betonového plotu veselými obrázky. Našli se i otužilci, kteří okusili asi první letošní koupání, ale moc teplo jim ještě nebylo. Občerstvení bylo také dost, tak snad nechybělo nikomu nic a odpoledne a oslavu si všichni příjemně užili!
Město Slatiňany děkuje všem, kteří se na průběhu oslavy dne dětí podíleli.
Aktuální provoz na Plovárně města Slatiňany sledujte na hlavní stránce našeho webu.

Fotografie najdete na našem Facebooku.
15.4.2014 - Taktické cvičení - požár průmyslového objektu - sklad chemikálii ve Slatiňanech

Dne 27.2.2014 v 9:00 byl JSDH Slatiňany vyhlášen výjezd. Jednalo se o požár průmyslového objektu - sklad chemikálii ve Slatiňanech. Po příjezdu na místo události zasahovala již jednotka HZS Chrudim. Jednotka Slatiňan dostala za úkol vytvořit útočný proud na střechu za pomoci suchovodu. Jednalo se o taktické cvičení!!! Jednotky si po ukončení cvičení prohlédly celý objekt, byly seznámeny se skladováním a zacházení látek. Na místě dále zasahovaly jednotky JSDH Chrudim, JSDH Chrast a JSDH Nasavrky.
(Pozn. JSDH - Jednotka sboru dobrovolných hasičů, HZS - Hasičský záchranný sbor)

Více fotografií najdete na našem Facebooku.
27.03.2014 - Poděkování společností Recycling-kovové odpady, a.s.

Město Slatiňany děkuje společností Recycling-kovové odpady, a.s., Herrmanova 561, 58301 Chotěboř, provozovně Slatiňany za finanční dar ve výši 10.000,- Kč.
Dar bude použit pro poskytnutí finančního příspěvku ve stejné výši pro organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek, středisko Slatiňany.
Organizace Junák provedla se svými devadesáti členy dne 2. března 2014 úklid města.
Nasbírala přitom 410 kg odpadků a 6 kusů starých pneumatik.


Více fotografií najdete na našem Facebooku.
16.03.2014 - Renovovaná Vyhlídka na Chlumu

Lesy České republiky, s. p. v závěru roku 2013 dokončily rekonstrukci historického objektu bývalé protipožární hlásky v turisty velmi vyhledávané lokalitě na Chlumu, nedaleko města Slatiňany, v okrese Chrudim. 100 let starou regionální památku si zasloužilo obnovit, neboť patří do souboru památkově chráněných objektů navazujících na Krajinnou památkovou zónu Slatiňansko-Slavicko.
Oprava proběhla podle projektu zadaného Mikroregionem Chrudimsko, jehož významným členem je i město Slatiňany, které záměr Lesů ČR rekonstruovat bývalou hlásku přivítalo. Památka je nyní veřejnosti volně přístupná. Pro rekonstrukci hlásky byly využity materiály, které dotvářejí původní charakter stavby - kámen a dřevo. Ve stejné lokalitě současně Lesy ČR vybudovaly nový altán pro návštěvníky Kočičího hrádku. Obě stavby zastřešují mnohaletou snahu Lesů ČR o opravy unikátních historických památek oblasti v návaznosti na budování návštěvnické infrastruktury. Lesy ČR do obou akcí investovaly částku téměř 1 milion korun.


Více fotografií najdete na našem Facebooku.
07.10.2013 - Výstava hub ve Společenském domě ve Slatiňanech

Jak již každým rokem ani ten letošní nebyl výjimkou a první říjnové dny patřily ve Společenském domě výstavě hub. Nádherně připravenými dekoracemi a tácky s 350 druhy hub byly vyzdobeny všechny připravené stoly. Tím se výstava v našem městě díky dobrovolníkům ze Základní organizace ČSOP Nasavrky, kteří ji ve spolupráci s CHKO Železné hory připravili, zařadila mezi jednu z největších v ČR. Přítomnost a rady mykologa byly jen bonusem pro spousty návštěvníků z řad dospělých, ale i skupinek dětí z mateřské i základní školy.


Více fotografií najdete na našem Facebooku.
28.06.2013 - 7. ročník Slatiňanského pozastavení

Letošní počasí si s námi opravdu zahrává, a tak i přípravy 7. ročníku Slatiňanského pozastavení, který proběhl v zámeckém parku v areálu před hřebčínem 25. května povázely obavy, jak dopadne, když bude zima a celý den proprší... Ale počasí se umoudřilo, a sobota proběhla ku spokojenosti jak organizátorů, tak hlavně návštěvníků. Po celý den probíhal řemeslný jarmark s nabídkou různorodého zboží i pochutin a na zastřešeném pódiu zase kulturní program. Zámecký park byl po celý den zaplněn dětmi i dospělými, kteří využívali vše, co jim organizátoři z Města Slatiňany a Národopisného souboru Formani přichystali. Věříme, že snad byli všichni přítomní spokojeni...


Více fotografií najdete na našem Facebooku.
10.04.2013 - Výstava obrázků - Lucie Tichá - "Energetická místa Slatiňan"

Letošní chladné a chmurné jarní počasí a náladu z něj vyplývající pozvedla ve Slatiňanech bývalá rodačka Lucie Tichá. Uspořádala ve Společenském domě výstavu svých obrázků pod názvem „Energetická místa Slatiňan“. Při slavnostním zahájení přivítal autorku i hosty starosta města MVDr. Ivan Jeník. Nechybělo ani hudební vystoupení žáků a žákyň ZUŠ. Příjemná atmosféra, panely plné krásných barevných obrazů a popisek ihned našly své obdivovatele, kteří se neměli vůbec k odchodu. V dopoledních hodinách následujících dní byl samotnou autorkou připraven program pro děti, který se setkal s velkým zájmem a obdivem, ale i odpoledne si výstava našla mnoho a mnoho zájemců.


Více fotografií najdete ve fotogalerii.
26.02.2013 - 4. ročník filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA 2013

V sobotu 23. února 2013 se ve Společenském domě ve Slatiňanech uskutečnil 4. ročník filmového festivalu outdoorových filmů Expediční kamera, jehož spolupořadatelem bylo město Slatiňany. Skoro šestihodinový maratón velice pěkně poskládaných a tematicky různorodých filmů shlédlo 66 diváků. Před posledním bonusových filmem proběhlo losování z odevzdaných anketních lístků a 7 vylosovaných šťastlivců si ještě odneslo ceny, které poskytlo Město Slatiňany.
Ještě bychom chtěli touto cestou poděkovat Ing. Jiřímu Hodicovi za perfektní organizaci filmových festivalů Expediční kamera a Zimní sporty, které dělal s potěšením pro všechny nadšence extrémních výkonů a milovníků adrenalinových sportů.


Více fotografií najdete ve fotogalerii.
29.11.2012 - Vodárna u Švýcárny - záhada a skutečnost

V prosincových Ozvěnách Slatiňan vyšel článek "Vodárna u Švýcárny - záhada a skutečnost" od autorů p. Luďka Štěpána a p. Vitězslava Kolka.

Všechny ilustrace, které se do novin k článku nevešly, najdete v našich fotoozvěnách ve fotogalerii.Více fotografií najdete ve fotogalerii.
22.11.2012 - Výstava fotografií „Švýcárna a její proměny“

Výstava fotografií „Švýcárna a její proměny“ se setkala s nebývalým zájmem. Shlédlo ji téměř 500 návštěvníků.
Část fotografií bude vystavena příští turistickou sezónu v interaktivním muzeu starokladrubského koně Švýcárna.Více fotografií najdete ve fotogalerii.
15.11.2012 - Filmový festival zimních sportů 2012

V sobotu 10. listopadu 2012 se ve Společenském domě ve Slatiňanech uskutečnil Filmový festival zimních sportů.
Téměř 50 diváků mohlo shlédnout několik filmů jejichž společným jmenovatelem je sníh, led a adrenalin.
Díky sponzorům, jmenovitě půjčovně sportovních potřeb WIKI a Motorestu Bonet bylo 11 diváků vylosováno a odměněno pěknými věcnými cenami.
Filmový festival zimních sportů probíhá až do konce listopadu v dalších městech po celé ČR.
Sponzorům ještě jednou děkujeme.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
9.11.2012 - 100. Laskavý večer - Blues nepromlčeným láskám - Mirek Kovařík, Radek Bláha a Mike Perry

Čtvrtek 8. listopadu 2012 - 100. Laskavý večer...
... se nesl ve slavnostním duchu. Není divu, byl 100.
Vystupovali Mirek Kovářík, Radek Bláha a Mike Perry.
Zdeňkovi Jiráskovi za jeho záslužnou činnost – organizování Laskavých večerů poděkoval člen rady města Slatiňany, Mgr. Jan Hanuš. K slavnostní atmosféře přispěli i diváci...

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
29.10.2012 - Město Slatiňany uvedlo do provozu rekonstruované chodníky a komunikace

Chodník v ulici Sečské (K+N stavební společnost, s. r. o., Pardubice, cena díla 1 999 460,- Kč)
ulice Husova (Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto – 503 987,00 Kč )
ulice Neumannova (REAL speciální silniční práce, s. r. o., Slatiňany – 792 550,80 Kč)
ulice Nerudova (Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., Vysoké Mýto – 999 223,00 Kč)


Více fotografií najdete ve fotogalerii.
18.10.2012 - 99. Laskavý večer - Jaroslav Hutka

V úterý 9. října přivítal plný Společenský dům písničkáře Jaroslava Hutku.


Všichni si užili opravdu Laskavý večer s pořadovým číslem 99.Více fotografií najdete ve fotogalerii.
8.10.2012 - Výstava hub ve Společenském domě ve Slatiňanech

Po celý den v pátek 5. října a v sobotu 6. října se mohli zájemci o mykologii zastavit ve Společenském domě. Tam byla jako již každoročně připravena výstava hub. A že jich bylo. Jedlé, nejedlé, ale i ty jedovaté měly své zástupce. Příjemná byla i účast mykologů – Ing. Pavla Kobery a Pavla Brůžka, kteří ochotně a pohotově zodpověděli zájemcům všetečné dotazy. Dle jejich vyjádření byla výstava jak díky počtu vystavených hub – 340 druhů, tak i díky počtu příchozích jedna z největších v České republice.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
17.9.2012 - Přednáška Poslední divoký kůň

V sobotu 15.9. odpoledne se ve Švýcárně – v Interaktivním muzeu starokladrubského koně konala přednáška o koních Převalského. Hostem a zároveň přednášejícím byl RNDr. Evžen Kůs ze ZOO Praha. Jeho příjemné povídání o životě koní jak v Mongolsku, tak u nás doplněné nejen poučným a zajímavým filmem ale i spoustou fotografií sledoval diváky zcela zaplněný sál.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
20.8.2012 - Město Slatiňany rekonstruuje a buduje nové chodníky a komunikace

- zklidnění dopravy a vybudování nového chodníku v Neumannově ulici (1 – 5)

- rekonstrukce komunikace v části Nerudovy ulice a vybudování retardéru v Raisově ulici (6-9)

- vybudování nového chodníku v Sečské ulici (10 – 16)


Více fotografií najdete ve fotogalerii.
1.8.2012 - Hasičské vozidlo CAS 16 Praga RN

Členové SDH Škrovád pod vedením svého starosty p. Kořínka zrestaurovali hasičské vozidlo CAS 16 Praga RN známé pod názvem „Erena“.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
20.7.2012 - Slavnostní ukončení školního roku 2011/2012 pro žáky 9. tříd

Slavnostní ukončení školního roku pro žáky, kteří zakončili devítiletou školní docházku na Základní škole Slatiňany, proběhlo na Slatiňanské radnici, kde od svých učitelů a vedení školy převzali vysvědčení.
S deváťáky se za vedení města rozloučil starosta MVDr. Ivan Jeník.

Přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu !!!

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
15.7.2012 - Celková oprava Kočičího hrádku ve Slatiňanech


Celkovou opravu Kočičího hrádku ve Slatiňanechm, poškozeného neznámými vandaly, provedla stavební společnost PLUTO spol. sr.o. Chrudim. Cena opravy Kočičího hrádku byla 29.957,- Kč s DPH.

Město Slatiňany děkuje všem, kdo přispěli na jeho opravu!!!

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
28.6.2012 Švýcárna Slatiňany - interaktivní muzeum starokladrubského koně - již otevřeno !!!

V pátek 29.6.2012 v 10:00 hodin přivítáme v prostorách muzea první návštěvníky.
Přijďte se podívat.

Provozní doba:
úterý – něděle 10:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hodin

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
18.6.2012 - Dětský den na plovárně města Slatiňany 2012

Ve čtvrtek 31. května 2012 byla oslavou dne dětí na Plovárně města Slatiňany zahájena nová sezóna. V letošním roce se konečně vydařilo i počasí. O zábavu dětí, školáků i předškoláků, jejich rodičů a ostatních příznivců vodních radovánek se postarali a své umění a dovednosti předvedli:
- malování na plot s kreslířem Janem Honzou Lušovským aneb všichni přiložíme ruku k dílu
- Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany se svou technikou a ukázkami zásahu
- Městská policie Chrudim se svou technikou a ukázkami zásahu
- Vodní záchranná služba s ukázkou záchrany tonoucího
- Vodácké sdružení Kačeři Chrudim s ukázkou vodního rodea
- Český červený kříž s ukázkou ošetření úrazů
- CVOK Pardubice - rafty, kanoe a kajaky v akci
- ROBI se svými hrami a soutěžemi

Celou akci moderoval Jirka Malinský.
Město Slatiňany děkuje všem, kteří se na průběhu oslavy dne dětí podíleli.

Aktuální provoz na Plovárně města Slatiňany sledujte na úvodní stránce webu města.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
7.6.2012 - Dokončení stavby Švýcárna

Dne 31.05.2012 byla firmou VCES a.s. předána Městu Slatiňany rekonstruovaná stavba Švýcárny ve Slatiňanech. Stavba byla předána v termínu dle smlouvy o dílo bez zjevných vad a nedodělků. Drobné nedostatky budou odstraněny v den předání stavby případně do termínu závěrečné kontrolní prohlídky, která proběhne dne 12.06.2012.
Za stavebníka – Město Slatiňany stavbu převzal technický dozor investora Ing. Zdeněk Kocián, předání stavby se rovněž zúčastnila paní Eva Esserová – investiční technik a starosta města MVDr. Ivan Jeník

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
30.5.2012 - Koncert pěveckého sboru SLAVOJ v kostele svatého Martina ve Slatiňanech

Teplé počasí v neděli 27. května 2012 bylo jedním z důvodů, proč byl do posledního místečka zaplněn v odpoledních hodinách kostel svatého Martina ve Slatiňanech. Ale nebylo to jenom kvůli příjemnému chládku a atmosféře v něm, ale tím hlavním důvodem bylo vystoupení pěveckého sboru SLAVOJ, který přilákal do kostela mnoho posluchačů. Velkým překvapením bylo i účinkování dětského sboru ze Skutče, jehož vystoupení bylo příjemným zpestřením celého odpoledne...

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
23.5.2012 - 6. ročník Slatiňanského pozastavení

V sobotu 19. května 2012 se uskutečnil již 6. ročník Slatiňanského pozastavení. Tato akce opět přilákala do zámeckého parku a celých Slatiňan spousty návštěvníků. Bylo to nejen díky překrásnému počasí, které vyšlo na výbornou, ale hlavně proto, že celodenní nabídka, kterou pořadatelé připravili byla lákavá pro všechny generace příchozích a i díky ni byli v sobotu snad všichni spokojeni...

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
10.5.2012 - Vystoupení dětí ZUŠ Slatiňany - "Děti Kočičímu hrádku"

Ve středu 9.5.2012 v 17:00 hodin se na Kočičím hrádku uskutečnilo vystoupení dětí Základní umělecké školy Slatiňany ve prospěch sbírky na opravu poničeného Kočičího hrádku. Celkem se vybralo 4.774,- Kč.
Město Slatiňany děkuje základní umělecké škole za uspořádání této benefiční akce!
Poděkování patří též Všem, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou!

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
22.4.2012 - Vystoupení kapely Čtveráci s kapelníkem Jarkem Novákem

V pátek 13. dubna 2012 se jen potvrdilo to, co je již dávno známé.
Co Čech, to muzikant, a kdo není zrovna muzikantem, velice rád si písničky zazpívá nebo se do nich alespoň zaposlouchá.
Toho byli důkazem všichni, kteří do posledního místečka zaplnili Společenský dům ve Slatiňanech a přišli si poslechnout písničky v podání hudební skupiny Čtveráci.
A že to bylo příjemně strávené odpoledne napovídají přiložené fotografie...

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
15.4.2012 - Velikonoční výstava ve Společenském domě ve Slatiňanech

Že je u nás spousty šikovných lidí jsme se mohli přesvědčit ve Společenském domě ve Slatiňanech ve dnech 4. až 6. dubna 2012, kdy probíhala již tradiční Velikonoční výstava, kterou pořádal místní Svaz diabetiků.
Stoly se prohýbaly pod záplavou jarních květin, jak živých tak ručně vyrobených, nepřeberným množstvím nabarvených vajíček, ale i upečeným pečivem, perníčky, uhačkovanými dečkami a spoustou ostatních velikonočních dekorací, a to vše většinou vlastní výroby členy svazu.
Opravdu bylo na co se dívat a výstava jistě navodila tu správnou předvelikonoční náladu.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
4.4.2012 - Vandaly poničený Kočičí hrádek u Slatiňan

Zatím neznámí pachatelé v uplynulých dnech poničili Kočičí hrádek u Slatiňan.


Odhadovaná škoda činí 60.000,- Kč.
Město Slatiňany bude vděčné za každou informaci vedoucí k odhalení bezohledných vandalů.

Případné informace předejte telefonicky 469 660 236, nebo e-mailem (mesto@slatinany.cz), popřípadě přímo policii ČR 158.
O poničení Kočičího hrádku informoval i Chrudimský deník.
Reportáž o poškození Kočičího hrádku odvysílala Česká televize v regionálním zpravodajství

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
27.3.2012 - Slavnostní zahájení prodejní výstavy obrazů paní Jaroslavy Tomiškové

V pondělí 26. března 2012 v podvečer nalákala do Společenského domu ve Slatiňanech příznivce výtvarného umění pozvánka na slavnostní zahájení prodejní výstavy obrazů paní Jaroslavy Tomiškové. Hostů se sešel plný sál. Úvodní slovo pronesl pan místostarosta Vítězslav Kolek a příjemnou atmosféru ještě zdokonalili svým zpěvem a hrou žáci a žákyně Základní umělecké školy ve Slatiňanech.
Výstava potrvá do neděle 1. dubna 2012 do 18:00 hodin.

Plakátek k výstavě

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
11.3.2012 - Mrzlo až praštělo

V lednu a v únoru letošního roku prošly celou Evropou tuhé mrazy. Na mnoha místech České republiky teploty klesaly pod minus 20 stupňů Celsia a Slatiňany nebyly vyjímkou. Nafocené obrázky jsou toho důkazem.

O to více si přejeme, aby už přišlo jaro!Více fotografií najdete ve fotogalerii.
29.2.2012 - 3. ročník filmového festivalu EXPEDIČNÍ KAMERA 2012

V sobotu 25. února 2012 se ve Společenském domě ve Slatiňanech uskutečnil 3. ročník filmového festivalu outdoorových filmů Expediční kamera, jehož spolupořadatelem bylo město Slatiňany. Skoro osmihodinový maratón shlédl rekordní počet 71 diváků.
Za propůjčení filmu děkujeme cestovní kanceláři AJV Příbram
Poděkování za věnování hodnotných věcných cen patří těmto sponzorům:
- HUDYsport Pardubice
- Motorest Bonet

Již nyní se těšíme na EXPEDIČNÍ KAMERU 2013 !!!

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
12.2.2012 - Pasování na Rytíře řádu čtenářského 2012

V úterý 31. ledna 2012 ožil v současné době zazimovaný zámek. I v těchto mrazech se podařilo vytopit zámeckou knihovnu, která čekala vzácnou návštěvu. Na jedno dopoledne na zámek zavítal pan kníže František Josef Auersperg s chotí Vilemínou, a svým dobrým známým, rytířem Petrem. Čekal na ně nelehký úkol, a to pasování prvňáčků na čtenáře, slavnost pro dětičky z prvních tříd slatiňanské základní školy, na jejímž konci čekalo na děti převzetí svého prvního vysvědčení. Vše dopadlo na jedničku, všechny děti složily slib, dostaly překrásné šerpy, dárky i to nejhlavnější, své vysvědčení.
Nakonec mohly se zámeckou šlechtou zapózovat a udělat si na památku fotografie. Vše měly na starosti pracovnice městské knihovny, které doufají, že se mezi dětmi najdou noví čtenáři...

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
2.2.2012 - Vystoupení KOUZELNÍKA

Společenský dům ve Slatiňanech praskal 29. ledna 2012 v neděli odpoledne ve švech. Slatiňany navštívil kouzelník. Potěšil a překvapil svými skvělými triky nejen malé, ale i velké diváky a o otázky jak to kouzlo udělal nebyla nouze...

Děkujeme za báječnou zábavu!

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
27.12.2011 - Vánoční koncert „KOUZLO ZPĚVŮ VÁNOČNÍCH", betlémské světlo a Poděkování Václavu Havlovi

Asi 50 diváků shlédlo vánoční koncert „KOUZLO ZPĚVŮ VÁNOČNÍCH", který se uskutečnil v obřadní síň Městského úřadu Slatiňany.
Podvečer před Štědrým dnem jsme mohli ve slatiňanském zámku shlédnout živý betlém a odnést si domů Betlémské světlo.
Na tuto akci bezprostředně navázalo setkání s názvem Poděkování Václavu Havlovi. Členové Střediska Junáka Slatiňany přečetli několik textů od Václava Havla a o něm.
Slovo bylo proloženo zpěvem Jany Sychrovské a Jiřího Korečka.

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
19.12.2011 - Zemřel pan Václav Havel, poslední československý a první český prezident

Dnešní fotoozvěny budou bohužel velmi smutné. Zemřel pan Václav Havel, poslední československý a první český prezident. Připomeňme si jej prostřednictvím jeho fotografií a citátů. Z r. 1994 máme v kronice města i jeho blahopřání k výročí 700 let Slatiňan.
Životopis pana Václava Havla
Fotografie pana Václava Havla
Výběr výroků bývalého prezidenta Václava Havla
Na závěr i jedna úsměvná perlička.
K deníku Komunistické strany Československa "Rudé Právo" patřila za dob minulých sobotní příloha s názvem "Haló sobota". Tato příloha byla poměrně dost (i nepovinně) čtena, protože obsahovala různé křížovky, čtení na pokračování a další text na volný čas. Příloha ze 7. října 1989 však poté, co vyšla, se stala pro část společnosti doslova hitem, něčím, co chtěl číst každý.

Příčinou onoho zvýšeného zájmu byla Společenská rubrika a nenápadné blahopřání jistému Ferdinandovi Vaňkovi k jeho narozeninám. Mezi lidmi se brzy rozkřiklo, že se ve skutečnosti jedná o disidenta Vávlava Havla, jehož podoba byla do té doby úzkostlivě, oficiálními sdělovacími prostředky, tajena. Ferdinand Vaněk byla postava z Havlovy hry "Audience".
Podoba Václava Havla byla natolik tajena, že ji neznali ani cenzoři, a tak z toho byla pro Rudé Právo ostuda a pro část obyvatelstva pobavení. I takové události přinesl konec totalitního režimu. >

Více fotografií najdete ve fotogalerii.
Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER