klik menu
Slatiňany
OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA

Hlavní strana
Rada
Zastupitelstvo
Povinně zveřejňované informace
Obecně závazné vyhlášky
Informace
z radnice
Krizové řízení
Sociálně právní ochrana dítěte
Investiční
záměry
Volby
Kontakty
Působnosti
pracovníků
Podatelna
Výhledové
projekty
Územní plán
Mapový portálKrizové řízení – pomoc jak řešit mimořádné události
Telefonní čísla pro krizové situace

MVDr. Ivan J e n í k 724 179 925
Vítězslav K o l e k 724 179 927
Ing. Josef P r o k š 602 139 099
Ing. Václav H o f f m a n 602 624 550
Miloš V í š e k 606 601 933
Jiří P e š e k 728 174 665
Jiří Z e m a n, Marcel Z e m a n 602 416 943
František R u l í k 723 014 048
Martin R u l í k 721 213 365
Miroslav K o ř í n e k 724 273 557
Povodňová komise Svídnice:  
Ing. Roman K a š p a r 602 310 927
Povodňová komise města Chrudim  
Mgr. Petr Ř e z n í č e k 603 562 691
Ing. Ivo R y c h n o v s k ý 724 157 619
Policie ČR Chrudim 158, 974 572 111
Městská policie Chrudim 156, 469 622 666
Integrovaný záchranný systém 112
Hasičský záchranný sbor PK, KOPIS Pardubice 150, 950 570 112, fax. 950 570 108
Okresní hygienická stanice Chrudim 469 688 632
Povodí Labe,s.p. PCE 466 868 211, 466 868 240, 602 482 470
Hrázný VD Seč 469 676 106
Hrázný VD Křižanovice 469 679 114
Vodohospodářský dispečink H.K. - služba 495 088 720, 495 088 730
Vodohospodářský dispečink H.K. - pohotovost 606 643 437
Vodní elektrárna - p. Jan Kremla 606 164 963
Předpovědní povodňová služba www.chmi.cz, www.pla.cz
Přeprava osob  
Firma M+H Slatiňany, Josef Matějka 602 612 680, 602 405 308
Přeprava majetku  
Firma DLT Slatiňany p.Kolouch 469 681 145, 602 616 523
Myslivecké sdružení, p. Trunec 604 233 235
Firma Oseva Agri, a.s. Tibor Hrček 731 443 716
Národní hřebčín, o.z., Ing. Karel Dvořák 469 681 135, 602 453 410
Městský úřad Slatiňany - Základní informace
Oficiální adresa úřadu:telefon spojovatelka: 469 681 102Provozní doba:
Městský úřad Slatiňanytelefon matrika: 469 660 245Pondělí 8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
T. G. Masaryka 36telefon stavební úřad: 469 660 240Úterý     8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
538 21 Slatiňanyfax: 469 681 383Středa   8:00 - 11:00 a 12:00 - 17:00 - úřední den
E-mailová adresa: mesto@slatinany.czIČ: 00270920Čtvrtek  8:00 - 11:00 a 12:00 - 14:30
Elektronická podatelna: epodatelna@slatinany.czDIČ: CZ00270920Pátek    8:00 - 11:00 a 12:00 - 13:00
Datová schránka ID: jzrbny8Město Slatiňany je plátcem DPH
© 1999 - 2021 Slatiňany.
www.slatinany.cz * www.slatinany.eu
Doporučené rozlišení monitoru 1024x768. Připomínky ke stránce pište na: WEBMASTER