Chodník Škrovád - od křižovatky „T“ směrem ke křížkům

Připravovaný investiční záměr spočívá ve vybudování chybějícího chodníku ve Škrovádu, a to od křižovatky „T“ směrem ke křížkům, včetně pořízení nového veřejného osvětlení. V současné době je zpracovávána projektová dokumentace.
Následně po veřejném seznámení s uvedeným záměrem s obyvateli ulice, a to dne 20.10.2021 v 16:00 h v Zasedací místnosti MěÚ Slatiňany a po vypořádání případných došlých námětů a připomínek bude projektová dokumentace dokončena a finální verze následně předložena Radě města ke schválení.

Situace koordinační - 1. část

Situace koordinační - 2. část

Chodník Škrovád - od křižovatky „T“ směrem ke křížkům