Nový chodník pro Švermovu ulici

Návrh nového chodníku ulice Švermovy navazuje na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován, a proto je celkově veden po západní straně ulice. Původní záměr počítal s chodníkem od penzionu Bonet až ke křižovatce s ulicí Družstevní. Nicméně na základě podaných námitek občanů z bytového domu č.p. 753-754 v rámci územního řízení, kdy důvodem byl nesouhlas s pokácením několika stromů, byl na základě rozhodnutí Rady města úsek chodníku před bytovým domem č.p. 753-756 z projektu vypuštěn. Chodci tak budou používat stávající chodník podél tohoto bytového domu. Součástí realizace stavby nového chodníku bude též umístnění nových osvětlovacích těles s LED úsporným osvětlením s možností regulace kuželu dopadu světla, které eliminuje nežádoucí dopad světla do oken domů (tzv. „světelný smog“).
Původní předpokládaný termín realizace stavby byl stanoven na rok 2020, ale vzhledem k podaným námitkám v rámci územního řízení se předpokládá stavební realizace v roce 2021.

Koordinační situační výkres

Nový chodník pro Švermovu ulici