Posílení IZS ve Slatiňanech

irop_cz_ro_b_b-rgb.png

Název projektu: Posílení IZS ve Slatiňanech

Název programu: Integrovaný regionální operační program

Název výzvy: 5. výzva MAS Chrudimsko – IROP – Zmírněný dopadů živelných pohrom

Popis projektu:
Předmětem projektu je přístavba a stavební úpravy objektu stávající hasičské zbrojnice ve Slatiňanech s cílem zvýšit odolnost stanice vůči účinkům mimořádných událostí (suchu, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Po realizaci projektu tak bude základní složka IZS ve Slatiňanech schopna bez omezení plnit své úkoly i v době mimořádných událostí.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu je zvýšení odolnosti stanice Jednotky sboru dobrovolných hasičů Slatiňany vůči účinkům mimořádných událostí (sucho, orkány, větrné smrště, sněhové srážky a námrazy). Tohoto cíle bude dosaženo vybudováním přístavby a stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice se zaměřením na zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům výše uvedených mimořádných událostí.

Výsledek projektu:
Výsledkem projektu bude objekt základní složky IZS (hasičská zbrojnice), který bude schopen odolat extrémním mimořádným událostem tak, aby JSDH Slatiňany byla i v době mimořádných událostí plně akceschopná v požadovaném čase výjezdu.

Projekt „Posílení IZS ve Slatiňanech“ je spolufinancován Evropskou unií.

irop_cz_ro_b_b-rgb.png