Rekonstrukce části ulice Medunova

Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci rekonstrukce ulice bude provedeno nové veřejné osvětlení se svítidly LED a opravena dlažba stávajícího chodníku.

Navržené řešení s podélným parkováním automobilů a výhybnou je v rámci platné legislativy prakticky jediné možné řešení, jak zachovat v dané ulici obousměrný provoz a zároveň legalizovat parkování aut v dané části ulice.

Situační výkres - Nová parkovací stání

Situační výkres - Oprava chodníku v části ulice Medunova

Rekonstrukce části ulice Medunova

Jedná se o rekonstrukci části ulice Medunova, která spočívá ve zřízení celkem 10 parkovacích míst a to 8 míst naproti řadovým domům a výhybny pro automobily s cílem zachovat obousměrný provoz. Parkovací plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby v barvě šedé. V rámci re ...